På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-03-24 09:30 Nr 2016:64


Prisindex i producent- och importled (PPI), februari 2016:

Svag uppgång för export- och importpriserna

Producentpriserna totalt sjönk med 0,1 procent mellan januari och februari. Under samma period steg priserna på exportmarknaden med 0,4 procent och på importmarknaden med 0,1 procent. På hemmamarknaden sjönk priserna med 0,4 procent.

Lägre priser på el gav det största bidraget till nedgången på hemmamarknaden för februari. På exportmarknaden och importmarknaden bidrog ett flertal grupper till uppgången, bland annat prisuppgångar för övriga maskiner. Uppgången på båda marknaderna motverkades av lägre priser på el.

Priserna för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriserna på hemmamarknaden tillsammans med importpriserna, sjönk med 0,2 procent från januari till februari och med 4,8 procent jämfört med februari förra året.

Jämfört med februari förra året har producentpriserna totalt sjunkit med 4,2 procent. Under samma period sjönk priserna på exportmarknaden med 5,8 procent och på hemmamarknaden med 2,4 procent. På importmarknaden sjönk priserna med 7,0 procent.

Totalt: B-E*

IndexFörändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
 Feb 16,
2005=100
Jan 16-
Feb 16
Feb 15 -
Feb 16
Producentprisindex
110,6 ‑0,1 ‑4,2
Tillverkningsindustri
111,0 0,5 ‑3,7
Hemmamarknadsprisindex
117,1 ‑0,4 ‑2,4
El, gas och fjärrvärme
122,7 ‑4,7 ‑3,2
Elektricitet
84,1 ‑15,2 ‑15,4
Exportprisindex
104,8 0,4 ‑5,8
Importprisindex
102,9 0,1 ‑7,0
Prisindex för inhemsk tillgång
109,8 ‑0,2 ‑4,8
Konsumtionsvaror
118,3 0,5 0,4
Investeringsvaror
105,0 0,5 0,3
Insatsvaror
117,2 0,2 ‑3,6
Energirelaterade varor**
93,7 ‑3,7 ‑22,4

* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering.

** Huvudgrupper 05, 06, 19, 35 och 36: Energimineraler (i huvudsak råolja), stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter, kärnbränsle, el, gas och fjärrvärme samt vatten.

Växelkursförändringar under februari

En förstärkning eller försvagning av kronan tenderar att sänka respektive höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor stärktes den svenska kronan mot det engelska pundet med 3,6 procent. Den svenska kronan försvagades med 1,2 procent mot euron och den danska kronan samt med 1,1 procent mot den amerikanska dollarn. Växelkursen mot den norska kronan var oförändrad under perioden.

Produktgrupp
enligt
SPIN 2007

 

Största bidrag i
procentenheter till total
förändring, jan-feb

  Hemma-
marknads-
prisindex
Export-
pris-
index
Import-
pris-
index
06.1
Råolja
    0,1
17.12
Papper och papp
  0,1  
20.14
Andra organiska
baskemikalier
    0,1
24
Metaller
  0,1  
26
Datorer,
elektronikvaror
och optik
    0,1
28
Övriga maskiner
0,1 0,2 0,1
33.1
Tjänster avseende
reparation avseenede
reparationer av
metallvaror, maskiner
och apparater.
0,1    
35.11
Elektricitet
-0,7 -0,3 -0,2
35.3
Fjärrvärme
0,1    
38
Avfallshanteringstjänster;
återvinningstjänster
-0,1    

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för mars publiceras 2016-04-26 klockan 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Maria Bäckström
08-506 945 35
maria.backstrom@scb.se

Jonas Ingman
08-506 946 19
jonas.ingman@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.