På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2011-05-26 09:30 Nr 2011:134


Prisindex i producent- och importled, april 2011:

Högre importpriser i april

Från mars till april ökade importpriserna med 1,4 procent. På exportmarknaden noterades en uppgång med 0,5 procent, medan priserna på hemmamarknaden sjönk med 0,5 procent och producentpriserna var oförändrade.

Högre priser på råolja bidrog till uppgången på importmarknaden med 0,5 procentenheter. På hemmamarknaden var det framförallt elektricitet som sjönk i pris och bidrog nedåt med 1,0 procentenheter. Exportpriserna påverkades mest av raffinerade petroleumprodukter som bidrog uppåt med 0,3 procentenheter medan produktgruppen datorer, elektronikvaror samt optik motverkade uppgången med 0,3 procentenheter.

Priserna för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriser på hemmamarknaden tillsammans med importpriser, steg med i genomsnitt 0,3 procent från mars till april.

Under den senaste tolvmånadersperioden har producentpriserna stigit med 1,9 procent. På hemmamarknaden har priserna stigit med 2,9 procent och på exportmarknaden med 0,8 procent det senaste året. Under samma period har priserna för inhemsk tillgång stigit med 2,2 procent och importpriserna med 1,8 procent.

Totalt: B-E*
Index
Förändring, procent (månadstakt)
Förändring, procent (årstakt)
 
April 11, 2005=100
Mars 11 - April 11
April 10 - April 11
Producentprisindex
117,1
0,0
1,9
därav -Tillverkningsindustri
114,8 0,7 1,9
Hemmamarknadsprisindex
122,0
-0,5
2,9
därav -El, gas och fjärrvärme
145,1 -6,5 3,6
- Elektricitet
165,6 -8,9 8,9
Exportprisindex
112,5
0,5
0,8
Importprisindex
116,1
1,4
1,8
Prisindex för inhemsk tillgång
119,0
0,3
2,2
därav -Konsumtionsvaror
110,8 0,9 1,8
- Investeringsvaror
99,9 0,4 -3,8
- Insatsvaror
124,5 0,8 3,1
- Energirelaterade varor**
156,9 -0,5 12,2

* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering.

** Huvudgrupper 05, 06, 19, 35 och 36: Energimineraler (i huvudsak råolja), stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter, kärnbränsle, el, gas och fjärrvärme samt vatten.

Växelkursförändringar under april

En förstärkning eller försvagning av kronan tenderar att sänka respektive höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor stärktes den svenska kronan från mars till april mot den amerikanska dollarn med 2,5 procent och mot det brittiska pundet med 1,1 procent. Under samma period försvagades kronan mot euron och den danska kronan med 2,1 procent och mot den norska kronan med 1,4 procent.

Produktgrupp enligt SPIN 2007
Största bidrag i procentenheter till total förändring, mars - april
   
Hemma-marknads-prisindex   
Export-prisindex
Import-prisindex
6.1
Råolja
    0,5
10
Livsmedel
0,1   0,1
17.12
Papper och papp
  0,1  
19.2
Raffinerade petroleumprodukter
0,2 0,3 0,2
20
Kemikalier och kemiska produkter
0,1 0,1 0,2
22
Gummi- och plastvaror
  0,1  
24
Metaller
  0,2  
24.1
Järn och stål samt ferrolegeringar
0,1   0,1
26
Datorer, elektronikvaror och optik
  -0,3 -0,1
28
Övriga maskiner
  0,1 0,1
29
Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
    0,1
35.11
Elektricitet
-1,0 -0,2 -0,3
35.13
Elnätsavgifter
-0,1    
35.3
Fjärrvärme
-0,2    

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för maj publiceras 2011-06-23 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 94 60


Förfrågningar

Jonas Ingman
08-506 946 19
jonas.ingman@scb.se


Gunilla Nilsson

08-506 946 18
gunilla.nilsson@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.