På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2010-02-25 09:30 Nr 2010:45


Prisindex i producent- och importled, januari 2010

Kraftigt höjda producent- och importpriser

Från december till januari steg importpriserna med i genomsnitt 3,0 procent och producentpriserna med 2,0 procent. Producentpriserna på hemmamarknaden steg med 1,9 procent och exportpriserna med 2,1 procent.

Producentpriserna steg med 2,0 procent

Producentpriserna steg med 2,0 procent från december till januari. Störst effekt hade höjda priser på el, exklusive nätavgifter, vilket bidrog med 0,6 procentenheter. Trots den kraftiga uppgången i januari är den genomsnittliga producentprisnivån endast 0,3 procent högre än ett år tidigare.

På hemmamarknaden gick producentpriserna upp med 1,9 procent från december till januari. Till uppgången bidrog främst högre priser på el, exklusive nätavgifter, som bidrog med 1,0 procentenheter. Under de senaste tolv månaderna har priserna stigit med 2,2 procent på hemmamarknaden.

Priserna på exportmarknaden steg från december till januari med 2,1 procent. Höjda priser på övriga maskiner (utom datorer, elektronikvaror, optik och elapparatur) lämnade det enskilt största bidraget till uppgången, med 0,4 procentenheter. Från januari 2009 har priserna på exportmarknaden sjunkit med 1,5 procent.

Importpriserna steg med 3,0 procent

Importpriserna steg med i genomsnitt 3,0 procent från december till januari. Störst bidrag till uppgången kom från högre priser på råolja, med 0,7 procentenheter. Under den senaste tolvmånadersperioden har importpriserna stigit med 1,9 procent.

Priserna för inhemsk tillgång steg med 2,4 procent

Priserna på produkter till inhemska kunder, det vill säga producentpriser på hemmamarknaden och importpriser sammantaget, ökade i genomsnitt med 2,4 procent från december till januari. Höjda priser på el, exklusive nätavgifter, samt råolja, bidrog till med 0,6 respektive 0,4 procentenheter. Priserna på konsumtionsvaror steg med 1,1 procent från december till januari.
Under den senaste tolvmånadersperioden har priserna för inhemsk tillgång stigit med 2,1 procent. Priserna på konsumtionsvaror har sjunkit med 2,2 procent under samma period.

Totalt: B-E*

Index Förändring, procent (månadstakt) Förändring, procent (årstakt)
  Januari 10, 2005=100 December 09 - Januari 10 Januari 09 - Januari 10
Producentprisindex
116,5 2,0 0,3
därav -Tillverkningsindustri
113,2 1,3 -0,2
Hemmamarknadsprisindex
119,4 1,9 2,2
därav -El, gas och fjärrvärme
161,4 10,5 9,7
- Elektricitet
198,1 18,6 16,5
Exportprisindex
113,9 2,1 -1,5
Importprisindex
115,5 3,0 1,9
Prisindex för inhemsk tillgång
117,5 2,4 2,1
därav -Konsumtionsvaror
110,4 1,1 -2,2
- Investeringsvaror
106,1 1,1 -1,5
- Insatsvaror
119,9 1,8 -0,6
- Energirelaterade varor**
143,3 8,6 22,3

* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten.

** Huvudgrupper 05, 06, 19, 35 och 36: Energimineraler (i huvudsak råolja), stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter, kärnbränsle, el, gas och fjärrvärme samt vatten.

Kronan försvagades mycket mot dollarn

En förstärkning/försvagning av kronan tenderar att sänka/höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor försvagades kronan mot den amerikanska dollarn med 6,8 procent, mot den danska kronan med 2,5 procent, mot den norska kronan med 2,1 procent, mot euron med 2,0 procent samt mot det brittiska pundet med 1,8 procent.

Produktgrupp enligt SPIN 2007

Största bidrag i procentenheter till total förändring, december - januari

  Hemmamarknads-prisindex Exportprisindex Importprisindex
Produkter från utvinning av mineral
0,1 0,1 0,9
därav -Råolja
    0,7
-Annan icke järnmalm
    0,1
Livsmedel
    0,1
Kläder
    0,1
Trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler
0,1 0,1  
Papper och pappersvaror
  0,2  
därav -Papper och papp
-0,1    
Raffinerade petroleumprodukter
0,1 0,2 0,4
Kemikalier och kemiska produkter
  0,1 0,3
Läkemedel och andra farmaceutiska produkter
0,1   -0,1
Gummi- och plastvaror
    0,1
Andra icke-metalliska mineraliska produkter
    0,1
Järn, stål och ferrolegeringar
  -0,1  
Andra metaller än järn
0,1 0,2 0,2
Verktyg och redskap
  0,1  
Datorer, elektronikvaror och optik
    0,1
därav -Instrument för mätning, provning och navigering
  0,1  
Elapparatur
  0,1 0,1
Övriga maskiner
0,2 0,4 0,2
Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
0,1 0,3 0,2
Andra transportmedel
  0,1 0,1
Reparation och installation av maskiner och apparater
0,1    
Elektricitet
1,0 0,2  
Elnätsavgifter
0,1    
Fjärrvärme
0,1    
Insamling av avfall
  0,1 0,1
Totalt
1,9 2,1 3,0

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett statistiskt meddelande

 

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för mars publiceras 2010-03-25 kl. 09.30

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 94 60


Förfrågningar

Marcus Fridén
08-506 943 19
marcus.friden@scb.se

Viktoria Johansson
+46 8 506 943 06
viktoria.johansson@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.