På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-05-11 09:30 Nr 2012:735


Tjänsteprisindex, 1:a kvartalet 2012:

Tjänstepriserna gick upp

Tjänsteprisindex steg med 1,2 procent från fjärde kvartalet 2011 till första kvartalet 2012. Motsvarande förändring under föregående kvartal var en uppgång med 0,5 procent. Sedan första kvartalet 2011 har Tjänsteprisindex stigit med 2,2 procent.

Kvartalets prisökningar på Fastighetstjänster (1,5 procent) samt Andra stödtjänster till transport (4,4 procent) bidrog vardera med 0,3 procentenheter till uppgången. Tjänster inom Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt finans- och försäkringsverksamhet ökade (1,2 procent) och bidrog med 0,2 procentenheter. Tjänster inom Utgivning av böcker och tidskrifter och annan förlagsverksamhet ökade (7,0 procent) och bidrog med 0,2 procentenheter. För tjänster inom Hotell och restaurang gick priserna ned (-1,5 procent) vilket motverkade uppgången med 0,1 procentenheter.

Tjänsteprisindex
Vikt 2011
Index
Kvartals-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
   
Kv 1 2012,
2005=100
Kv 4 2011 - Kv 1 2012
Kv 1 2011 - Kv 1 2012
TPI
1,00
111,9
1,2
2,2
Transport- och magasineringstjänster (49-53)
0,23 116,1 1,7 2,9
Hotell- och restaurangtjänster (55-56)
0,07 120,8 ‑1,5 1,3
Informations- och kommunikationstjänster (58+61-63)
0,21 98,8 1,0 0,7
Fastighetstjänster (68)
0,20 115,6 1,5 2,8
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt finans- och försäkringstjänster (64+69-71+73)
0,20 112,5 1,2 2,4
Uthyrning och andra stödtjänster (77+78+80+81)
0,07 117,1 0,5 2,4
Andra servicetjänster (93+95-96)
0,02 116,9 1,7 3,7

SPIN 2007 (svensk produktindelning efter näringsgren)

Tjänsteprisindex redovisas efter svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN) vilken även är anpassad efter den europeiska produktindelningen, CPA. Sedan 2009 redovisas index enligt SPIN 2007 i Sveriges statistiska databaser. 

Nästa publiceringstillfälle

Tjänsteprisindex för 2:a kvartalet 2012 publiceras 2012-08-31 kl. 09.30.

 

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 946 04


Förfrågningar

Erik Hillström
08-506 945 04
fornamn.efternamn@scb.se

Maria Ädel
08-506 947 16
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.