På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB och Trafikanalys

2016-01-04 09:30 Nr 2016:1


Fordonsstatistik, december 2015:

Nya bilar ökade med 22,1 procent

Under december 2015 nyregistrerades 34 293 personbilar, en ökning med 22,1 procent jämfört med december föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Nyregistrering av personbilar under 2014–2015
Nyregistreringar av fordon under december 2015

Dieselbilar uppgick till 56,9 procent av nyregistreringarna, en minskning med 2,1 procentenheter jämfört med december föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 10,2 procent av nyregistreringarna, jämfört med 6,8 procent under december 2014.

Drygt 67 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 35 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 65 procent och kvinnor för resterande 35 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 33 663 av årsmodeller från 2013 – 2015 och 630 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 17 550 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 16 743 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar ökade under december med 1,9 procent. Snöskotrar minskade med 6 procent under december 2015 jämfört med samma månad föregående år medan terränghjulingar ökade med 12,9 procent.

Nyregistrering av fordon under december 2015 fördelade på fordonsslag
 

Nyregistreringar

Förändring i procent

Fordonslag

December 2014December 2015 
Personbilar
28 086 34 293 22,1
därav bensin
9 610 11 288 17,5
därav diesel
16 564 19 500 17,7
därav el
137 322 135,0
därav elhybrider
826 1 021 23,6
därav laddhybrider
272 1 753 544,5
därav etanol/etanolhybrid
164 76 ‑53,7
därav gas
511 332 ‑35,0
Andel miljöbilar MB2013
  20,2  
Husbilar (delmängd av personbilar)
215 140 ‑34,9
Lastbilar
5 002 5 096 1,9
Bussar
105 158 50,5
Släpvagnar (exkl. husvagnar)
2 165 2 357 8,9
Husvagnar
71 89 25,4
Traktorer
535 632 18,1
MC
338 485 43,5
Mopeder klass 1
185 280 51,4
Snöskotrar
2 829 2 659 ‑6,0
Terränghjulingar
542 612 12,9

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel för åren 2006–2015 finns tillgänglig i Statistikdatabasen.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som finns hos Trafikanalys eller hos SCB.

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Sweden:s uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Nästa publiceringstillfälle

Nyregistreringar för januari publiceras den 1 februari 2016 klockan 09.30.

Fakta Trafikanalys

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Statistikansvarig myndighet

Trafikanalys
Torsgatan 30, 113 21 Stockholm


Förfrågningar

Anette Myhr, statistiker
010-414 42 17
anette.myhr@trafa.se


Logotyp

Producent

SCB, Enheten för energi och transportstatistik
701 89 Örebro
019-17 65 69


Förfrågningar

Tina Svahn, statistiker
019-17 66 26
tina.svahn@scb.se
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.