På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB och Trafikanalys

2016-03-02 09:30 Nr 2016:45


Fordonsstatistik, februari 2016:

Nya bilar ökade med 12,7 procent

Under februari 2016 nyregistrerades 28 006 personbilar, en ökning med 12,7 procent jämfört med februari föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Nyregistrering av personbilar under 2015–2016
Nyregistreringar av fordon under februari 2016

Dieselbilar uppgick till 55,2 procent av nyregistreringarna, en minskning med 4,5 procentenheter jämfört med februari föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 7,6 procent av nyregistreringarna, jämfört med 6,1 procent under februari 2015.

Knappt 64 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 30 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 66 procent och kvinnor för resterande 34 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 27 282 av årsmodeller från 2014 – 2016 och 724 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 20 307 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 7 699 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar ökade under februari med 29,2 procent. Snöskotrar minskade med 18,2 procent och terränghjulingar minskade med 5,3 procent under februari 2016 jämfört med samma månad föregående år. Däremot ökade MC, traktorer och mopeder klass 1.

Nyregistrering av fordon under februari 2016 fördelade på fordonsslag
 

Nyregistreringar

Förändring i procent

Fordonslag

Februari 2015 Februari 2016  
Personbilar
24 847 28 006 12,7
därav bensin
8 482 10 426 22,9
därav diesel
14 838 15 453 4,1
därav el
101 157 55,4
därav elhybrider
626 1 107 76,8
därav laddhybrider
203 470 131,5
därav etanol/etanolhybrid
113 73 ‑35,4
därav gas
483 318 ‑34,2
Andel miljöbilar MB2013
  16,4  
Husbilar (delmängd av personbilar)
150 179 19,3
Lastbilar
3 836 4 955 29,2
Bussar
72 64 ‑11,1
Släpvagnar (exkl. husvagnar)
1 934 2 498 29,2
Husvagnar
102 119 16,7
Traktorer
314 388 23,6
MC
651 773 18,7
Mopeder klass 1
253 387 53,0
Snöskotrar
1 522 1 245 ‑18,2
Terränghjulingar
545 516 ‑5,3

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel för åren 2006–2016 finns tillgänglig i Statistikdatabasen.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som finns hos Trafikanalys eller hos SCB.

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Sweden:s uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Nästa publiceringstillfälle

Nyregistreringar för mars publiceras den 1 april 2016 klockan 09.30.

Fakta Trafikanalys

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Statistikansvarig myndighet

Trafikanalys
Torsgatan 30, 113 21 Stockholm


Förfrågningar

Anette Myhr, statistiker
010-414 42 17
anette.myhr@trafa.se


Logotyp

Producent

SCB, Enheten för energi och transportstatistik
701 89 Örebro
019-17 65 69


Förfrågningar

Tina Svahn, statistiker
019-17 66 26
tina.svahn@scb.se
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.