På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Arbetskraftsbarometern

Nästa publicering: 2016-12-08

Statistiken visar arbetsmarknadsläget och utsikterna på ett respektive tre års sikt för cirka 70 utbildningsgrupper, varav största delen är högskoleutbildningar. Resultaten bygger på svaren på en enkät till ett urval av arbetsgivare. Undersökningen har genomförts varje höst sedan 1959.

Visa mer

Närliggande statistik

ArbetsmarknadBristyrkenUtbildning

Tabeller och diagram

Visa alla
Visa alla

Läs mer

Statistiknyheter

Arbetsgivarna rapporterar fortsatt brist på arbetssökande inom många utbildningsgrupper. Liksom de senaste åren råder det stor brist på sjuksköterskor och lärare, medan tillgången på arbetssökande bedöms vara relativt god inom det samhällsvetenskapliga området.

Läs hela statistiknyheten
Artiklar

Ökande elevkullar kan förvärra lärarbrist

Arbetsgivarna rapporterar stor brist på grundskollärare i matematik och NO i SCB:s senaste Arbetskraftsbarometer. Rekryteringsläget har försämrats de senaste åren, och i takt med ökande elevkullar finns det risk att bristen fortsätter.

Många ingenjörer saknar formell utbildning

Det råder brist på yrkeserfarna ingenjörer på den svenska arbets­marknaden, enligt arbets­givarna. Samtidigt är det vanligt att arbeta som ingenjör utan formell ingenjörs­utbild­ning. Det fram­kommer i en rapport om till­gång och efter­frågan på ingenjörer som publicerades i februari 2013.

Civilingenjör och förskollärare –
framtida bristyrken

I Arbetskraftsbarometern tillfrågas arbetsgivare hur de bedömer tillgången på arbets­sökande. Arbets­givarna menar att det är svårt att få tag på yrkes­erfaren personal, medan till­gången på ny­exami­nerade sökande är god.

Om statistiken

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, Beskrivning av statistiken (BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Hittade du inte vad du sökte?

Kundanpassad statistik

Skräddarsydd statistik

Prognosinstitutet gör också:

Analyser och prognoser på uppdrag, ibland i samarbete med andra inom SCB, ibland i samverkansprojekt med kunder.

Exempel på uppdrag är prognoser över tillgång och efterfrågan på utbildade på regional nivå, skapande av indikatorer för regional kompetensförsörjning, tillgång och rekryteringsbehov av olika lärarkategorier på regional nivå samt beskrivningar av etableringen på arbetsmarknaden efter examen.

I Temarapporter och i artiklar på SCB:s webbplats presenteras kortfattade beskrivningar och analyser som rör utbildning och arbetsmarknad. Temarapporterna sprids endast elektroniskt.

Prognosinstitutet anordnar också återkommande en prognosdag där ambitionen är att ge en allsidig belysning av aktuella frågor inom utbildning och arbetsmarknad. År 2014 anordnades prognosdagen i samarbete med Arbetsförmedlingen och behandlade framtidens utmaningar vad gäller jobb, utbildning och arbetslöshet. Olika synsätt bereds utrymme och åhörarna ges möjligheter att kommentera och ställa frågor. Målgruppen för prognosdagen är främst studie- och yrkesvägledare, utbildningsplanerare, utredare och andra som är intresserade av utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor i allmänhet.

Om du har frågor angående prognosinstitutet kan du gärna kontakta

 

Kortadress : http://www.scb.se/uf0505