På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2014-12-09 09:30 Nr 2014:314


Arbetskraftsbarometern 2014:

Tydlig brist på sjuksköterskor och pedagoger

Sjuksköterskebristen fortsätter, liksom bristen på förskollärare, speciallärare, fritids­pedagoger och lärare i matematik och NO. I år rapporterar arbets­givarna även att det saknas tandsköterske­utbildade och lärare för grundskolans tidiga år.

Arbetsgivarna uppger att det är ont om nyutexaminerade inom fler utbildningsgrupper än i fjol. Förra året var det brist på nyutexaminerade inom 18 av 71 undersökta utbildningsgrupper. Nu har antalet ökat till 29 av 71. Det är framförallt inom vård- respektive undervisningsområdet som bristen verkar öka.

Brist på grundskollärare

Inom undervisningsområdet fortsätter det att vara brist på utbildade förskollärare, fritidspedagoger, speciallärare och specialpedagoger, samt grundskol- och gymnasieärare i matematik och NO. Det gäller både nyutexaminerade och yrkeserfarna arbetssökande.

Nytt för i år är att arbetsgivarna därtill rapporterar att det är saknas lärare för grundskolans tidiga år. Viss brist uppges även råda på grundskollärare i språk och samhällsorienterade ämnen.

Försämrad tillgång på tandsköterskor

En stor majoritet av arbetsgivarna rapporterar fortsatt brist på sjuksköterskor. Särskilt svårt är det att få tag på grundutbildade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inom anestesi-, intensiv och operationssjukvård.

Arbetsgivarna inom vården uppger även att det saknas utbildade tandsköterskor för första gången på länge. Tillgången har försämrats successivt de senaste fyra−fem åren, vilket gör att det nu är brist på både nyutexaminerade tandsköterskor och yrkeserfarna.

Ont om industriutbildade

Inom det tekniska området anses tillgången på nyutexaminerade överlag vara balanserad. Främst rapporterar arbetsgivarna brist på personer med gymnasial industriutbildning. Tillgången på arbetssökande med denna utbildning har också försämrats gradvis de senaste åren.

De kommande åren räknar arbetsgivarna framförallt med att anställa fler arkitekter, civil- och högskoleingenjörer i byggnadsteknik samt civilingenjörer i elektronik, datateknik och automation.

God tillgång på samhällsvetare

Inom det samhällsvetenskapliga området fortsätter tillgången på nyutexaminerade att överlag vara god eller balanserad. Dock uppger arbetsgivarna att det är ont om yrkeserfarna arbetssökande med programmerar- eller systemvetarutbildning, psykologutbildning och socionomutbildning.

Utbildningar där störst andel av arbetsgivarna angett …
God tillgång på sökandeBrist på sökande
NyutexamineradeNyutexaminerade
Journalistutbildning Sjuksköterskor: anestesi-, intensiv-, operationssjukvård
Personal- och beteendevetarutbildning Speciallärar- och specialpedagogutbildning
Veterinärutbildning Fritidspedagogutbildning
God tillgång på sökandeBrist på sökande
YrkeserfarnaYrkeserfarna
Journalistutbildning Styr- och reglerteknisk utbildning*
Samhällsvetarutbildning Civilingenjörsutbildning: Energi- och elektroteknik
  Civilingenjörsutbildning: Byggnadsteknik
Utbildningar där störst andel av arbetsgivarna bedömer att antalet anställda kommer att …
Minska till år 2017Öka till år 2017
Barn- och fritidsutbildning* Högskoleingenjörsutbildning: Byggnadsteknik
  Arkitektutbildning
  Sjuksköterskor, övrig specialistutbildning

*Gymnasial utbildning

Definitioner och förklaringar

Arbetskraftsbarometern 2014 är en undersökning som ger information om det aktuella arbetsmarknadsläget och framtidsutsikterna de närmaste åren för 71 utbildningar, varav 12 gymnasiala och 59 eftergymnasiala. Under hösten varje år skickas drygt 10 000 blanketter ut till cirka 7 000 personalchefer på ett urval av arbetsställen. De tillfrågas bl.a. om tillgången på sökande (God tillgång/Balans/Brist) samt hur de bedömer att antalet anställda med de aktuella utbildningarna kommer att förändras på ett respektive tre års sikt (Öka/Vara oförändrat/Minska).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i rapporten Arbetskraftsbarometern 2014.

Nästa publiceringstillfälle

Arbetskraftsbarometern 2015 publiceras 2015-12-10 klockan 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Prognosinstitutet
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 948 12


Förfrågningar

Katja Olofsson
08-506 948 07
katja.olofsson@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.