På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2011-12-05 09:30 Nr 2011:325


Arbetskraftsbarometern ’11:

Ökad efterfrågan på arbetskraft

Jämfört med förra årets Arbetskraftsbarometer bedömer arbetsgivarna nu i större utsträckning att det är brist på arbetssökande. För 15 av de 72 utbildningsgrupperna som undersökts uppger arbetsgivarna att det är brist på nyutexaminerade sökande.

Störst brist är det på nyutexaminerade arbetssökande med sjuksköterskeutbildning inom anestesi-, intensiv-, operationssjukvård och sökande med receptarieutbildning. För 51 av de 72 utbildningarna uppger arbetsgivarna att det är brist på yrkeserfarna arbetssökande. Störst är bristen på sökande med civilingenjörsutbildning inom elektronik/datateknik/automation och teknisk fysik.

Antalet utbildningsgrupper där fler än 50 procent av arbetsgivarna har sökt personal har också ökat sedan föregående års undersökning. Det gäller framförallt inom teknikområdet och inom det samhällsvetenskapliga området.

Ökat behov av högskole- och civilingenjörsutbildade

Det är framförallt inom det tekniska området som arbetsmarknaden för de arbetssökande ser ljusare ut. Det är brist på nyutexaminerade sökande inom flera utbildningar, t.ex. civilingenjörsutbildningen med inriktning energi- och elektroteknik. Arbetsgivarna bedömer att antalet anställda med högskole- och civilingenjörsutbildning inom flera olika inriktningar kommer att öka de närmaste åren.

Brist på sökande med programmerar- och systemvetarutbildning

Inom det samhällsvetenskapliga området är det brist på nyutexaminerade arbetssökande med programmerar- och systemvetarutbildning. För övriga utbildningar inom området är det god tillgång på nyutexaminerade arbetssökande. Enligt arbetsgivarna är det störst brist på yrkeserfarna sökande med programmerar- och systemvetarutbildning och sökande med ekonomutbildning. De närmaste åren bedöms också antalet anställda öka inom dessa två utbildningsgrupper.

Stor efterfrågan på sjuksköterskeutbildade med specialistkompetens

Inom vårdområdet uppger arbetsgivarna att det är en betydande brist på nyutexaminerade sökande med sjuksköterskeutbildning inom anestesi-, intensiv-, operationssjukvård samt sökande med receptarieutbildning. Det är fortsatt brist på yrkeserfarna med läkarutbildning.

Antalet anställda förskollärarutbildade bedöms öka

Inom undervisningsområdet är det bl. a. brist på både nyutexaminerade och yrkeserfarna sökande med fritidspedagogutbildning och grundskollärarutbildning senare år ma/no. Antalet anställda med förskollärarutbildning och grundkollärarutbildning senare år ma/no bedöms öka inom tre år.


Utbildningar där störst andel av arbetsgivarna angivit…


God tillgång på sökande      Brist på sökande

Nyutexaminerade         
Nyutexaminerade
Bibliotekarieutbildning

Sjuksköterskeutbildning: anestesi-, intensiv-, operationssjukvård

Juristutbildning

Receptarieutbildning

Socionomutbildning

Fritidspedagogutbildning

 

God tillgång på sökande         Brist på sökande

Yrkeserfarna         
Yrkeserfarna
Gymnasielärarutbildning: Hist/samhällsvet

Civilingenjörsutbildning: Elektronik/datateknik/automation

 

Civilingenjörsutbildning: Teknisk fysik

Högskoleingenjörsutbildning: Byggnadsteknik


Utbildningar där störst andel av arbetsgivarna bedömer att antalet anställda kommer att…
Minska till år 2014
Öka till år 2014
Bildlärarutbildning

Civilingenjörsutbildning: Elektronik/datateknik/automation

Barn- och fritidsutbildning*

Styr- och reglerteknisk utbildning*

Religionsvetar- och teologutbildning

Högskoleingenjörsutbildning: Byggnadsteknik

Civilingenjörsutbildning: Teknisk fysik

Högskoleingenjörsutbildning: El/elektroteknik/datateknik              

*Gymnasial utbildning

Definitioner och förklaringar

Arbetskraftsbarometern ’11
är en undersökning som ger information om det aktuella arbetsmarknadsläget och framtidsutsikterna för de närmaste åren för 72 utbildningar, varav 14 är gymnasiala och 58 är högskoleutbildningar. Under hösten varje år skickas drygt 10 000 blanketter ut till cirka 7000 personalchefer på ett urval av arbetsställen. De tillfrågas bl.a. om tillgången på sökande (God tillgång/Balans/Brist) samt hur de bedömer att antalet anställda med de aktuella utbildningarna kommer att förändras på ett respektive tre års sikt (Öka/Vara oförändrat/Minska).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i rapporten Arbetskraftsbarometern ´11.

Nästa publiceringstillfälle

Arbetskraftsbarometern ´12 publiceras 2012-12-07 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Prognosinstitutet
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 948 12


Förfrågningar

Marcus Ershammar
08-506 940 46
fornamn.efternamn@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.