På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Sysselsättningsprognos

I prognosen beräknas hur antal förvärvsarbetande och antal arbetade timmar kommer att utvecklas i framtiden och vad dessa förändringar får på den framtida försörjningsbördan. Prognosen görs ungefär vart tredje år och har ett tidsperspektivet på 20-25 år.

Visa mer

Närliggande statistik

ArbetskraftSysselsatta

Tabeller och diagram

Visa alla
Visa alla

Läs mer

Statistiknyheter

Enligt huvudscenariot i SCB:s senaste sysselsättningsprognos beräknas antalet förvärvsarbetande öka med 490 000 personer till drygt 4,9 miljoner år 2035. Större delen av ökningen utgörs av utrikes födda.

Läs hela statistiknyheten
Artiklar

Fler utrikes födda väntas arbeta 2035

Utrikes födda har stor betydelse för den framtida sysselsättningen då de väntas stå för hela befolkningsökningen i de åldrar då flest arbetar till 2035. Det är därför viktigt att utrikes födda lyckas etablera sig på arbetsmarknaden.

Om statistiken

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, Beskrivning av statistiken (BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Hittade du inte vad du sökte?

Kundanpassad statistik

Skräddarsydd statistik

Prognosinstitutet gör också:

Analyser och prognoser på uppdrag, ibland i samarbete med andra inom SCB, ibland i samverkansprojekt med kunder.

Exempel på uppdrag är prognoser över tillgång och efterfrågan på utbildade på regional nivå, skapande av indikatorer för regional kompetensförsörjning, tillgång och rekryteringsbehov av olika lärarkategorier på regional nivå samt beskrivningar av etableringen på arbetsmarknaden efter examen.

I Temarapporter och i artiklar på SCB:s webbplats presenteras kortfattade beskrivningar och analyser som rör utbildning och arbetsmarknad. Temarapporterna sprids endast elektroniskt.

Prognosinstitutet anordnar också återkommande en prognosdag där ambitionen är att ge en allsidig belysning av aktuella frågor inom utbildning och arbetsmarknad. År 2014 anordnades prognosdagen i samarbete med Arbetsförmedlingen och behandlade framtidens utmaningar vad gäller jobb, utbildning och arbetslöshet. Olika synsätt bereds utrymme och åhörarna ges möjligheter att kommentera och ställa frågor. Målgruppen för prognosdagen är främst studie- och yrkesvägledare, utbildningsplanerare, utredare och andra som är intresserade av utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor i allmänhet.

Om du har frågor angående prognosinstitutet kan du gärna kontakta

 

Kortadress : http://www.scb.se/uf0516