På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Trender och prognoser om utbildning och arbetsmarknad

Rapporten presenterar långsiktiga prognoser över tillgång och efterfrågan på arbetskraft för olika utbildningsgrupper. Detta görs bland annat genom att studera strömmarna genom utbildningssystemet och ut på arbetsmarknaden samt utbildningskravens förändringar på olika delar av arbetsmarknaden.

Visa mer

Närliggande statistik

ArbetskraftArbetsmarknadUtbildning

Tabeller och diagram

Visa alla
Visa alla

Läs mer

Statistiknyheter

De som skaffar sig en pedagogisk examen har goda möjligheter att få jobb i framtiden. År 2035 väntas det bli brist på flera lärargrupper enligt SCB:s nya prognos. Även inom vård och omsorg är utsikterna goda att få jobb.

Läs hela statistiknyheten
Artiklar

Populär utbildning i journalistik ger framtida överskott

År 2035 förväntas det vara överskott på examinerade inom journalistik och medievetenskap i relation till den förväntade efterfrågan. Det framgår av SCB:s publikation Trender och prognoser 2014.

Risk för kraftig personalbrist inom vården

En växande befolkning och allt fler äldre gör att bristen på utbildade inom vård och omsorg kan komma att bli stor. Det gäller särskilt de som har gymnasiekompetens på området. Enligt SCB:s prognos kommer det att saknas så många som 160 000 utbildade år 2035.

Många ingenjörer saknar formell utbildning

Det råder brist på yrkeserfarna ingenjörer på den svenska arbets­marknaden, enligt arbets­givarna. Samtidigt är det vanligt att arbeta som ingenjör utan formell ingenjörs­utbild­ning. Det fram­kommer i en rapport om till­gång och efter­frågan på ingenjörer som publicerades i februari 2013.

Om statistiken

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, Beskrivning av statistiken (BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Hittade du inte vad du sökte?

Kundanpassad statistik

Skräddarsydd statistik

Prognosinstitutet gör också:

Analyser och prognoser på uppdrag, ibland i samarbete med andra inom SCB, ibland i samverkansprojekt med kunder.

Exempel på uppdrag är prognoser över tillgång och efterfrågan på utbildade på regional nivå, skapande av indikatorer för regional kompetensförsörjning, tillgång och rekryteringsbehov av olika lärarkategorier på regional nivå samt beskrivningar av etableringen på arbetsmarknaden efter examen.

I Temarapporter och i artiklar på SCB:s webbplats presenteras kortfattade beskrivningar och analyser som rör utbildning och arbetsmarknad. Temarapporterna sprids endast elektroniskt.

Prognosinstitutet anordnar också återkommande en prognosdag där ambitionen är att ge en allsidig belysning av aktuella frågor inom utbildning och arbetsmarknad. År 2014 anordnades prognosdagen i samarbete med Arbetsförmedlingen och behandlade framtidens utmaningar vad gäller jobb, utbildning och arbetslöshet. Olika synsätt bereds utrymme och åhörarna ges möjligheter att kommentera och ställa frågor. Målgruppen för prognosdagen är främst studie- och yrkesvägledare, utbildningsplanerare, utredare och andra som är intresserade av utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor i allmänhet.

Om du har frågor angående prognosinstitutet kan du gärna kontakta

 

Kortadress : http://www.scb.se/uf0515