På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2014-11-13 09:30 Nr 2014:275


Temarapport ”Utbildningsbakgrund bland utrikes födda”:

Lika stor andel högutbildade bland inrikes och utrikes födda

Andelen högutbildade, med eftergymnasial utbildning 3 år eller längre, är lika stor bland inrikes som utrikes födda, 25 procent. Däremot har en större andel av de utrikes födda en förgymnasial utbildning än de inrikes födda, 20 respektive 11 procent.

De utrikes födda i befolkningen har en något lägre utbildningsnivå än de som är födda i Sverige. När det gäller eftergymnasial utbildning är dock skillnaden liten; 41 procent av de inrikes födda i åldern 25–64 år är eftergymnasialt utbildade jämfört med 39 procent av de utrikes födda.

Skillnaden i utbildningsnivå mellan utrikes- och inrikes födda är något större för kvinnor än för män. Andelen lågutbildade, med förgymnasial utbildning som högsta utbildning, är större för de utrikes födda kvinnorna än för kvinnorna födda i Sverige, 20 respektive 8 procent, och andelen högutbildade är mindre.

Utbildningsnivån för personer som invandrat till Sverige varierar mycket beroende på vilka länder varifrån utvandring har skett. Till stor del kan skillnaderna förklaras med åldersstruktur, skälen för att invandra till Sverige och vilken utbildningsstruktur som finns i det land varifrån utvandringen skett.

Utbildningsnivå för inrikes/utrikes födda efter kön 2013. 25–64 år. Procent
 

Kön

Befolkning
(antal)
Förgym‑
nasial
utbildn.
Gym‑
nasial
utbildn.
Eftergym‑
nasial utbildn.
kortare än 3 år
Eftergym‑
nasial utbildn.
3 år eller längre
Uppgift om
utbildning
saknas
Samtliga
Totalt
4  910 989 13 45 15 25 2
 
Kvinnor
2  421 477 11 42 16 30 1
 
Män
2  489 512 15 48 15 21 2
Inrikes födda
Totalt
3  877 266 11 48 15 25 0,4
 
Kvinnor
1  896 573 8 45 16 30 0,3
 
Män
1  980 693 14 51 15 20 0,4
Utrikes födda
Totalt
1 033 723 20 35 14 25 7
 
Kvinnor
524 904 20 33 14 28 5
 
Män
508 819 19 36 14 23 8

Källa: SCB

Hög utbildningsnivå bland nyinvandrade

Många som har invandrat till Sverige under 2000-talet har en högre utbildningsnivå än de som invandrat tidigare. Utbildningsnivån för dessa är även högre än den inrikes födda befolkningens. Andelen högutbildade uppgår till 29 procent medan motsvarande andel bland de inrikes födda är 25 procent. En stor andel, 44 procent, av de som invandrat under 2000-talet är relativt unga (25–34 år), vilket till en del förklarar den höga utbildningsnivån.

De kvinnor som invandrat till Sverige under 2000-talet har i större utsträckning än män en eftergymnasial utbildning som är 3 år eller längre, 32 respektive 27 procent. Det är även en större andel med en förgymnasial utbildning bland kvinnor än män, 20 respektive 18 procent.

En stor andel av dem som invandrat från Nordamerika, Norden och EU28 utom Norden under 2000-talet är högutbildade, 50 respektive 37 procent för de båda senare födelseregionerna har en minst 3-årig eftergymnasial utbildning.

Av dem som invandrat från Afrika och Asien har en relativt stor andel en förgymnasial utbildning, 34 respektive 26 procent. Det är en större andel kvinnor födda i dessa två världsdelar som har en förgymnasial utbildning medan det är större andel män som har en eftergymnasial utbildning 3 år eller längre. För övriga födelseregioner utom Afrika och Asien är det en större andel kvinnor som har en högre utbildning.

Utbildningsnivå för den utrikes födda befolkningen 2013 (25–64 år) efter senaste invandringsår under 2000-talet och kön. Procent

Invandringsår

Kön

Befolkning
(antal)
Förgym‑
nasial
utbildn.
Gym‑
nasial
utbildn.
Efter‑
gymnasial
utbildn.
kortare
än 3 år

Efter‑
gymnasial
utbildn.
3 år eller
längre

Uppgift
saknas
2000–2004
Totalt
110 350 21 31 14 31 3
 
Kvinnor
60 034 21 30 14 33 2
 
Män
50 316 21 32 15 28 3
2005–2008
Totalt
160 338 20 28 15 30 7
 
Kvinnor
79 021 22 27 15 32 6
 
Män
81 317 19 29 15 29 8
2009–2013
Totalt
245 460 18 19 15 28 20
 
Kvinnor
116 687 19 17 15 31 18
 
Män
128 773 16 20 15 26 23
2000–2013
Totalt
516 148 19 24 15 29 12
 
Kvinnor
255 742 20 23 15 32 10
 
Män
260 406 18 25 15 27 14

Källa: SCB

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete
701 89 Örebro


Förfrågningar

Michael Karlsson
019-17 64 81
michael.karlsson@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.