På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2015-06-25 09:30 Nr 2015:393


Befolkningens utbildning 2014:

Högst utbildningsnivå i Stockholms län

Drygt en fjärdedel av befolkningen är högutbildad. De bor oftast i storstadskommuner och residensstäder. Majoriteten av kommunerna med allra högst utbildningsnivå ligger i Stockholms län.

I åtta av dem har en tredjedel eller mer av befolkningen minst treårig eftergymnasial utbildning. Lund, Lomma, Uppsala, Umeå, Linköping, Mölndal, Göteborg och Knivsta tillhör också denna grupp.

Den höga utbildningsnivån i Stockholmsområdet förklaras till stor del av att där finns många arbetsplatser inom branscher som har en stor andel högutbildade som ”finans- och försäkringsverksamhet”, ”utbildning” och ”offentlig förvaltning och försvar”. I området finns dessutom ett stort utbud av högre utbildning och en relativt ung befolkning, som har en högre formell utbildningsnivå än äldre.

Kommuner med störst andel resp. störst antal invånare med minst treårig eftergymnasial utbildning 2014. 25–64 år

Kommun

Andel
invånare
med minst
treårig
eftergymnasial
utbildning
KommunAntal
invånare
med minst
treårig
eftergymnasial
utbildning
Danderyd
56%
Stockholm
207 100
Lund
52%
Göteborg
101 300
Lomma
47%
Malmö
54 700
Lidingö
45%
Uppsala
43 500
Solna
42%
Lund
30 800
Täby
42%
Linköping
27 500
Uppsala
40%
Umeå
23 400
Stockholm
39%
Örebro
19 900
Umeå
38%
Västerås
19 600
Sollentuna
38%
Nacka
18 500

I de flesta län är andelen högutbildade betydligt högre i residensstäderna och i storstadsområdena än i övriga kommuner i länet.

I de flesta av de mindre kommunerna har en större andel av befolkningen förgymnasial utbildning som högsta utbildning.

Redovisning av samtliga kommuners utbildningsnivå finns på SCB:s webbplats samt i Statistikdatabasen.


Utrikes föddas utbildningsnivå

Totalt har de utrikes födda en något lägre utbildningsnivå än de som är födda i Sverige. När det gäller eftergymnasial utbildning är skillnaden liten;

41 procent av de inrikes födda i åldern 25–64 år är eftergymnasialt utbildade jämfört med 40 procent av de utrikes födda. Andelen högutbildade, eftergymnasial utbildning 3 år eller längre, är lika stor bland in- som utrikes födda, 26 procent. Bland de utrikes födda återfinns en högre andel som har förgymnasial utbildning än bland de inrikes födda, 20 respektive 11 procent.

Kvinnor har en större andel högutbildade jämfört med män, både bland in- och utrikes födda. Utrikes födda kvinnor har i något större utsträckning en förgymnasial utbildning än utrikes födda män. Det omvända förhållandet gäller bland de inrikes födda, där är det vanligare att männen har en förgymnasial utbildning.

Utbildningsnivå efter inrikes och utrikes födda (25–64 år) och kön 2014. Procent

Födelseland

Kön

Befolkning
(antal)
Förgym-
nasial
utb. (%)
Gymnasial
utb. (%)
Eftergym-
nasial utb.
kortare än
3 år (%)
Eftergym-
nasial utb.
3 år eller
längre (%)
Uppgift om
utbildning
saknas (%)
Samtliga
Totalt
4  953 673 13 45 15 26 2
 
Kvinnor
2  440 112 11 42 16 31 1
 
Män
2  513 561 14 48 15 21 2
Inrikes födda
Totalt
3  876 736 11 48 16 26 0,4
 
Kvinnor
1  895 964 8 44 16 31 0,3
 
Män
1  980 772 13 51 15 21 0,4
Utrikes födda
Totalt
1 076 937 20 34 14 26 6
 
Kvinnor
544 148 20 33 14 28 5
 
Män
532 789 19 36 14 23 8
Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete
701 89 Örebro


Förfrågningar

Michael Karlsson
019-17 64 81
michael.karlsson@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.