På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-02-09 09:30 Nr 2016:18


Befolkningens utbildning 2014:

Allt färre har högre utbildning än sina föräldrar

Det har blivit allt mindre vanligt att ha högre utbildning än sina föräldrar. I den äldre generationen var det mycket vanligt att göra en klassresa genom att skaffa sig högre utbildning än sina föräldrar. Mer än hälften av dem som är födda före 1960 har högre utbildning än den förälder som har högst utbildning.

Trots att det bland dagens unga är en större andel högutbildade än i deras föräldrageneration är det en lägre andel som har högre utbildning än sina föräldrar.

Bland dagens 30-34-åringar är det en fjärdedel som har högre utbildning än någon av föräldrarna och en femtedel har lägre utbildning än den högst utbildade föräldern. Trenden pekar mot att det snart är lika vanligt att ha lägre utbildning som att ha högre utbildning än den förälder som har högst utbildning.

Utbildningsnivå för inrikes födda 2014-12-31 i jämförelse med utbildning för den förälder som har högst utbildning efter födelseår. Procent.

Diagram

  

   

Det är stor skillnad i andelen som skaffat sig en högre utbildning beroende på föräldrarnas utbildning. Andelen som har en eftergymnasial utbildning är 80 procent om båda föräldrarna har eftergymnasial utbildning men bara runt 40 procent om båda föräldrarna har gymnasial utbildning.

Att andelen personer som har lägre utbildning än den högst utbildade föräldern ökat något under senare år speglar i första hand att andelen högutbildade i föräldragenerationen har ökat, men inte att andelen barn till högutbildade i lägre grad skaffar sig en högre utbildning.

Publikation

I temarapporten Samband mellan barn och föräldrars utbildning presenteras uppgifter om vuxnas högsta fullföljda utbildning i jämförelse med deras föräldrars utbildning.   

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete
701 89 Örebro


Förfrågningar

Kenny Petersson
019-17 65 62
Kenny.Petersson@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.