På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter

Statistiken visar grundläggande kunskaper och färdigheter hos vuxna som används i vardagen och som behövs för ett framgångsrikt deltagande i samhället, till exempelläsförståelse, räkning och problemlösning med hjälp av IT/dator utifrån kön, ålder, utländsk bakgrund, sysselsättning och utbildningsbakgrund.

Visa mer

Närliggande statistik

Vuxenutbildning

Tabeller och diagram

Visa alla
Visa alla

Läs mer

Statistiknyheter

Sverige ligger totalt sett över genomsnittet för de deltagande länderna i den internationella jämförelsen PIAAC när det gäller läsning och räkning och högst när det gäller problemlösning med hjälp av dator. Samtidigt är skillnaderna stora i befolkningen. En ganska stor del ligger på låg nivå inom dessa kunskapsområden.

Läs hela statistiknyheten
Artiklar

Personer med svaga färdigheter arbetar i mindre utsträckning

Var sjätte svensk hade 2012 otillräckliga kunskaper i att läsa och/eller räkna. Av dem förvärvsarbetade 60 procent år 2014, jämfört med 85 procent av dem med goda färdigheter.

Läsfärdigheter skiljer stort bland utrikes födda

Det är stora skillnader i utrikes föddas läs­färdig­heter i Sverige. Det är också stora skill­nader mellan utrikes och inrikes födda i Sverige jämfört med andra länder. En för­klaring är att samman­sätt­ningen av gruppen utrikes födda varierar från land till land till exempel vad gäller ursprungs­land och skäl till invandring.

Höga läsfärdigheter bland unga

Sex av tio unga svenskar har goda kun­skaper i läs­ning, jäm­fört med fyra av tio bland äldre. Det framgår av en inter­nationell under­sök­ning av vuxnas kun­skaper i läs­ning, räk­ning och problem­lös­ning med hjälp av dator.

Unik undersökning om vuxnas kunskaper

Sverige har deltagit i den största internationella undersökningen hittills om vuxnas kunskaper, PIAAC. Förberedelserna var om­fattande för att resultatet ska kunna jämföras mellan totalt 24 länder. Även för SCB:s fältintervjuare har det varit ett annorlunda sätt att arbeta.

Fler artiklar

Om statistiken

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, Beskrivning av statistiken (BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Kontakta oss

Ann-Charlott Larsson, 010-479 63 14

lotta.larsson@scb.se

Kortadress : http://www.scb.se/uf0546