På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2013-12-04 09:30 Nr 2013:310


Utbildningsstatistisk årsbok 2014:

Drygt 1,2 miljoner högutbildade i yrkesverksam ålder

I Utbildningsstatistisk årsbok hittar du statistik om utbildningen i Sverige i ett brett perspektiv, här finns information om skol- och utbildningsformer, utbildningsnivåer, om elever, lärare och typer av utbildning.

Nedan följer ett antal exempel ur innehållet i årsboken.

Utbildningsnivån i Sverige är hög

Knappt hälften av Sveriges 4,9 miljoner invånare i åldern 25–64 år har gymnasial utbildning som högsta utbildning. Mer än var tredje svensk i åldern 25–64 år, har någon form av eftergymnasial utbildning.

Svenskarnas utbildningsnivå har stigit kraftigt de senaste åren

Detta beror på utbildningssystemets tillväxt och den demografiska utvecklingen. Unga möter idag ett större utbud av utbildning än dagens äldre gjorde när de studerade. Det gäller både gymnasieskolan, där de allra flesta numera deltar och den högre utbildningen.

Större andel kvinnor är högutbildade

40 procent av de inrikes födda är eftergymnasialt utbildade jämfört med 38 procent av de utrikes födda. Kvinnor har en större andel högutbildade än män både bland in- och utrikes födda.

Kvinnor och män väljer utbildning typiskt

Sjuksköterskeutbildning och förskollärarutbildning dominerar den eftergymnasiala utbildningen bland kvinnornas utbildning tillsammans med lärarutbildning för grundskolan. Var fjärde man hade någon form av ingenjörsutbildning.

Lärartätheten har minskat något

Antal elever per lärare (omräknat till heltidstjänster) i grundskolan är 12,1 för samtliga lärare. Lärartätheten varierar mycket mellan skolor och huvudmän. Lärartätheten skiljer sig åt mellan fristående skolor och kommunala skolor. Fristående skolor har en elev mer per lärare jämfört med kommunala 13,1 respektive 12,0.

Elevminskningen i gymnasieskolan fortsätter

Den påbörjades redan läsåret 2008/09 och kommer att bli kraftig under de kommande åren. Anledningen till detta är små födelsekullar i slutet av förra seklet. Elever på yrkesprogrammen minskar mest men på de studieförberedande ökar antalet elever något.

Av sökande till högskolan var 58 procent kvinnor 2013

Inför hösten 2013 sökte 134 000 personer, utan tidigare högskolestudier, till utbildningar vid universitet och högskolor. Bland de sökande utan tidigare högskolestudier var 58 procent kvinnor och 42 procent män.

Sökandetrycket var högst för utbildning till läkare, psykolog och veterinär

Flest antal sökande per antagen, bland yrkesexamensprogram med minst 100 antagna, hade utbildningarna till psykolog (9,3), veterinär (6,9) och läkare (5,8). Även på utbildningarna till arkitekt och sjukgymnast fanns mer än 5 sökande per antagen.

Kvinnor studerar mer än män på högskolan

Andelen kvinnor och män bland studenterna har legat på ungefär samma nivå under läsåren 2002/03–2011/12, på omkring 60 procent kvinnor och 40 procent män.

Läsåret 2011/12 examinerades nästan 70 000 personer på grundnivå och avancerad nivå

Sedan mitten av 00-talet har andelen kvinnor varit två tredjedelar av antalet examinerade personer under ett läsår.

Flest doktorander inom medicin och hälsovetenskap

Bland doktoranderna år 2012 fanns cirka 3 700 nybörjare, vilket är cirka 150 flera än året innan. Fler män än kvinnor påbörjade utbildning på forskarnivå under 2012, cirka 52 procent män och 48 procent kvinnor. Ämnesområdet medicin och hälsovetenskap är störst bland doktoranderna med cirka 6 200 studerande.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete
701 89 Örebro
019-17 70 83


Förfrågningar

Lars-Olov Sundh
019-17 66 64
fornamn.efternamn@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.