På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB och Högskoleverket

2010-06-08 09:30 Nr 2010:162


Personal vid universitet och högskolor 2009:

Fortsatt få kvinnliga professorer

De senaste åtta åren har antalet professorer ökat med 34 procent. Men den sneda könsfördelningen håller i sig. År 2009 var 80 procent av professorerna män. Det visar ny statistik från Högskoleverket och SCB.

Högskoleverket och SCB tittar varje år på hur personalsituationen ser ut inom högskolan. År 2009 var drygt 66 000 personer anställda vid landets universitet och högskolor, en ökning med sex procent jämfört med året innan. Personalen inom högskolan utgör en fjärdedel av all statlig personal.

Könsfördelningen inom högskolan är totalt sett jämn med 51 procent kvinnor och 49 procent män. Men det är stor skillnad mellan de olika tjänstekategorierna. Högst andel kvinnor, 77 procent, finns bland den administrativa personalen, medan bara 20 procent av professorerna är kvinnor. Året innan var andelen 19 procent. Under de senaste femton åren har andelen kvinnliga professorer ökat med knappt en procentenhet per år.  Lägst andel kvinnliga professorer finns vid de tekniska högskolorna.

Även bland lektorerna är kvinnorna i minoritet, 42 procent. År 2001 var dock andelen under 30 procent. Bland lektorerna sker en betydligt snabbare utjämning av könsfördelningen än bland professorerna.

Hög ålder bland professorerna

Av professorerna är över 60 procent 55 år eller äldre. Sedan 2001 har den andelen ökat med nio procentenheter. Det har även blivit allt vanligare att professorer över 65 år arbetar kvar. Åtta procent av professorerna är yngre än 45 år.


Könsfördelning bland professorer (helårspersoner) per lärosäte, år 2009. Procent

Avser lärosäten med en personalstyrka om minst 1 000 helårspersoner.

Diagram - Könsfördelning bland professorer (helårspersoner) per lärosäte, år 2009. Procent

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM: UF23SM1001 som nu finns på SCB:s webbplats www.scb.se.

Statistikansvarig myndighet

Högskoleverket
Box 7851, 103 99 Stockholm
Fax 08-563 085 50


Förfrågningar

Marie Kahlroth
08-563 085 49
fornamn.efternamn@hsv.se


Logotyp

Producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete
701 89 Örebro


Förfrågningar

Michael Karlsson
019-17 64 81
fornamn.efternamn@scb.se
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.