På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB och Högskoleverket

2008-04-21 09:30 Nr 2008:105


Studenter och examina i högskolans grundutbildning 2006/07:

Populärt att läsa på distans

Ny statistik från Högskoleverket och SCB visar att en av fyra studenter läser på distans. Under de senaste tio åren har antalet distansstudenter tredubblats. De flesta finns på Mittuniversitetet och Umeå universitet.

Att läsa på distans innebär att studenterna bara har ett fåtal gemensamma undervisningstillfällen. Syftet är att ge studenterna flexibla möjligheter till studier. Ny statistik som presenteras i dag visar att allt fler väljer distansstudier. Sedan läsåret 1997/98 har antalet distansstudenter tredubblats, från 29 800 till 89 000.  Det betyder att nästan en av fyra studenter numera läser på distans eller kombinerar distansstudier med campusstudier. 

Få läser på heltid
De flesta distansstudenter väljer att studera på deltid. Läsåret 2006/07 var det bara 10 procent som bedrev sina distansstudier på heltid. För övriga studenter som läser på campus är siffran 57 procent. Av dem som enbart läste kurser på distans var det något fler kvinnor än män som studerade på heltid.

Studenter som läser på distans är äldre än övriga studenter. Läsåret 2006/07 var 40 procent av distansstudenterna äldre än 34 år, jämfört med 18 procent för övriga studenter.

Flest distansstudenter vid Mittuniversitetet och Umeå universitet
Mittuniversitetet och Umeå universitet hade under 2006/07 flest distansstudenter – över 9 000 vardera. Även Högskolan i Gävle och universiteten i Uppsala och Lund hade många studenter på distans, över 5 000. Vid Mittuniversitetet utgjorde dessutom distansstudenterna 70 procent av samtliga studenter. Nästan lika stor andel distansstudenter hade Högskolan på Gotland. 

Antal distansstudenter läsåret 2006/07 per lärosäte
 

Registrerade distansstudenter

  Antal

Andel

%

% av samtliga

studenter vid lärosätet 

Lärosäte

  Kvinnor Män  
Mittuniversitetet
9 655 61 39 70
Umeå universitet
9 353 70 30 40
Högskolan i Gävle
6 715 64 36 61
Lunds universitet
5 635 61 39 17
Uppsala universitet
5 060 59 41 18
Växjö universitet
4 973 64 36 43
Göteborgs universitet
4 435 71 29 13
Blekinge tekniska högskola
4 113 44 56 55
Stockholms universitet
3 935 62 38 11
Högskolan Dalarna
3 807 70 30 41
Malmö högskola
3 696 56 44 23
Karlstads universitet
3 663 72 28 30
Högskolan Kristianstad
3 421 68 32 38
Högskolan på Gotland
3 179 59 41 69
Luleå tekniska universitet
3 139 64 36 31
Högskolan i Kalmar
2 966 63 37 33
Örebro universitet
2 766 60 40 24
Lärarhögskolan i Stockholm
2 549 83 17 23
Mälardalens högskola
2 383 63 37 20
Högskolan Väst
2 286 66 34 35
Högskolan i Halmstad
2 266 71 29 29
Linköpings universitet
2 172 65 35 10
Kungl. Tekniska högskolan
1 875 25 75 11
Högskolan i Borås
1 659 87 13 19
Högskolan i Skövde
1 460 76 24 25
Sveriges lantbruksuniversitet
1 117 71 29 22
Högskolan i Jönköping
1 030 78 22 11
Karolinska institutet
994 88 12 12
Södertörns högskola
511 64 36 6
Örebro Teologiska Högskola
147 47 53 45
Teologiska Högsk. Stockholm
71 56 44 15
Ersta Sköndal högskola
60 92 8 6

Lärosäten med minst 50 distansstudenter 2006/07 ingår i tablån.
Statistikansvarig myndighet

Högskoleverket
Box 7851, 103 99 Stockholm
Fax 08-563 085 50


Gunilla Jacobsson
08-563 08616

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete
701 89 Örebro
019-17 65 57


Förfrågningar

Ewa Foss
019-17 68 58
Hogskolestatistik@scb.se

Mats Haglund
019-17 60 22
Hogskolestatistik@scb.seAnvänd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.