På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB och Högskoleverket

2010-05-19 09:30 Nr 2010:128


Utländsk bakgrund för studerande i högskoleutbildning 2008/09:

Allt fler studenter med utländsk bakgrund på högskolan

Andelen studenter med utländsk bakgrund fortsätter att öka. Läsåret 2008/09 utgjorde de 18 procent av högskolenybörjarna. Men det är stora skillnader mellan olika invandrargrupper. Det visar ny statistik från Högskoleverket och SCB.

Läsåret 2008/09 fanns det 12 400 nybörjare på högskolan med utländsk bakgrund, en ökning med sju procent jämfört med läsåret innan. Det innebär att 18 procent av nybörjarna hade utländsk bakgrund. För tio år sedan var andelen 12 procent. Av de 12 400 nybörjarna var 8 700 födda utomlands och 3 800 födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar.

Stora skillnader mellan olika grupper

När det gäller övergången till högskolan är det stora skillnader mellan olika invandrargrupper. Ungdomar som är födda i Iran ligger i topp – 60 procent hade börjat studera på högskolan vid 25 års ålder. Motsvarande andel bland svenska ungdomar var 45 procent. Även många från Polen, Bosnien-Hercegovina och Syrien valde högskolestudier; mellan 40 och 47 procent. Irak och forna Jugoslavien, som är två länder med en stor grupp 25-åringar folkbokförda i Sverige, hade dock en betydligt lägre andel, 26 respektive 22 procent. Lägst andel hade Somalia, där 16 procent valde att studera vidare på högskolan.

Höga andelar på receptarie- och apotekarutbildningarna

Bland yrkesexamensprogrammen hade receptarieutbildningen högst andel studenter med utländsk bakgrund, 69 procent. Apotekarutbildningen och utbildningen till biomedicinsk analytiker hade också många studenter med utländsk bakgrund, 59 respektive 49 procent. Utbildningar med andelar lägre än tio procent var bland annat sjukgymnast och läkare.

Många med utländsk bakgrund på Södertörns högskola

Bland nybörjarna på Södertörns högskola hade fyra av tio utländsk bakgrund läsåret 2008/09. Därefter följde Karolinska institutet med 37 procent. Även Kungl. Tekniska Högskolan, Malmö högskola, Mälardalens högskola och Stockholms universitet hade höga andelar. Vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Försvarshögskolan och Örebro Teologiska högskola hade mellan sex och åtta procent av nybörjarna utländsk bakgrund.

 

Andel nybörjare med utländsk bakgrund per lärosäte
 

Andel med utländsk bakgrund

Lärosäte

Totalt Kvinnor Män
Södertörns högskola
39 38 41
Karolinska institutet
37 39 30
Kungl. Tekniska högskolan
29 32 27
Malmö högskola
29 28 30
Mälardalens högskola
25 24 29
Stockholms universitet
25 26 23
Ersta Sköndal högskola
22 22 21
Örebro universitet
21 20 24
Röda Korsets Högskola
21 19 33
Sophiahemmet Högskola
21 20 40
Högskolan i Borås
21 19 25
Blekinge tekniska högskola
20 23 18
Högskolan Kristianstad
19 18 24
Göteborgs universitet
18 19 16
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
18 15 20
Högskolan Väst
16 16 17
Handelshögskolan i Stockholm
16 14 19
Uppsala universitet
16 19 13
Växjö universitet
16 15 16
Högskolan i Jönköping
16 17 14
Högskolan i Halmstad
15 14 17
Lunds universitet
15 16 14
Chalmers tekniska högskola
15 13 15
Högskolan Dalarna
14 14 15
Karlstads universitet
14 14 14
Högskolan i Skövde
14 14 13
Linköpings universitet
13 13 13
Högskolan i Gävle
13 11 16
Högskolan på Gotland
13 14 11
Högskolan i Kalmar
12 12 11
Mittuniversitetet
11 11 12
Umeå universitet
11 12 11
Gymnastik- och idrottshögskolan
11 13 9
Luleå tekniska universitet
10 10 10
Örebro Teologiska Högskola
8 7 8
Försvarshögskolan
6 5 6
Sveriges lantbruksuniversitet
6 4 9

Tabellen visar andel med utländsk bakgrund av högskolenybörjarna läsåret 2008/2009 vid lärosäten med fler än 60 högskolenybörjare.

 

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande UF19SM1001 som nu finns på SCB:s webbplats www.scb.se.

Statistikansvarig myndighet

Högskoleverket
Box 7851, 103 99 Stockholm
Fax 08-563 085 50


Förfrågningar

Magdalena Inkinen
08-563 085 40
fornamn.efternamn@hsv.se


Logotyp

Producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete
701 89 Örebro


Förfrågningar

Anna Gärdqvist
019-17 65 45
fornamn.gaerdqvist@scb.se
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.