På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Statistiknyheter


 • 21
  nov
  tisdag 2017-11-21| Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

  Arbetskraftsundersökningarna (AKU) - Tema

 • 20
  nov
  måndag 2017-11-20| Investeringsfonder, tillgångar och skulder

  Namnlös

 • 17
  nov
  fredag 2017-11-17| Demografisk analys

  Kvinnor får barn tätare i dag än på 1970-talet

  I början på 2000-talet gick det vanligtvis tre år mellan första och andra barnet jämfört med nästan fyra år i mitten av 1970-talet. Tiden mellan barnen skiljer sig åt mellan mammor med olika utbildningsnivå och ålder samt mellan inrikes och utrikes födda mammor.

 • 17
  nov
  fredag 2017-11-17| Emitterade värdepapper

  Ökad upplåning i SEK

  Vid utgången av oktober uppgick den svenska skulden i räntebärande värdepapper till 7 719 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med 158 miljarder kronor jämfört med utgången av september. Den kortfristiga upplåningen ökade med 95 miljarder kronor medan värdet på den långfristiga upplåningen ökade med 63 miljarder kronor, till störst del i obligationer emitterade i SEK.

 • 17
  nov
  fredag 2017-11-17| Nybyggnad av bostäder

  40 000 påbörjade lägenheter i flerbostadshus

  Preliminärt påbörjades byggandet av cirka 49 800 lägenheter under de tre första kvartalen 2017. Det innebär en ökning med 11 procent jämfört med samma period 2016 då 45 016 lägenheter började byggas.

 • 16
  nov
  torsdag 2017-11-16| Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

  Antalet sysselsatta fortsätter att öka

  Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år var 5 041 000 i oktober 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 111 000 jämfört med oktober 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 337 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,3 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 172,1 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt små förändringar av arbetslösheten som uppgick till 6,7 procent.

 • 15
  nov
  onsdag 2017-11-15| Industrins kapacitetsutnyttjande

  Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin

  Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,2 procentenheter under det tredje kvartalet 2017 jämfört med det andra kvartalet 2017, i säsongrensade tal.

 • 15
  nov
  onsdag 2017-11-15| Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter

  En del av årets skörd blev kvar på fälten

  Årets totalskörd av spannmål beräknas till drygt 5,9 miljoner ton. Det är 9 procent mer än förra året och 8 procent mer än genomsnittet för de senaste fem åren. Om grödorna kunde skördas före höstregnen var skördenivåerna ofta förhållandevis höga. Men på över 2 procent av spannmålsarealen är skörden helt obärgad, med stora regionala variationer. Sommartorkan minskade också skördeutfallet på många håll.

 • 15
  nov
  onsdag 2017-11-15| Industrins lager

  Företagens lager ökade tredje kvartalet 2017

  Svenska företags lager ökade med 4,6 miljarder kronor i fasta priser under tredje kvartalet. Ökningen motsvarar en uppgång med 0,9 procent i volym.

 • 15
  nov
  onsdag 2017-11-15| Faktorprisindex för byggnader (FPI)

  Byggkostnaden steg med 2,7 procent på årsbasis

  Faktorprisindex för flerbostadshus gick upp med 0,2 procent mellan september och oktober 2017. På årsbasis ökade faktorpriserna med 2,7 procent.

Kontakta oss

Presstjänsten

Presstjänsten svarar på frågor om pressmeddelanden, pressträffar och hjälper dig att komma i kontakt med våra statistiker.

presstjansten@scb.se

Frågor om statistik

Statistikservice
010-479 50 00

Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30