På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Statistiknyheter


 • 28
  sep
  onsdag 2016-09-28| Sveriges ekonomi - statistiskt perspektiv

  Återgång till lugnare tillväxt

  Sveriges ekonomi fortsatte att växa i en lägre takt andra kvartalet, jämfört med den starka uppgången under 2015. BNP-tillväxten ligger därmed ungefär i linje med genomsnittstillväxten under de senaste fem åren. Den ekonomiska utvecklingen är fortfarande inhemskt driven med bostadsinvesteringarna i spetsen, dock stannade den tidigare starka tillväxten för hushållskonsumtionen av. Exporten minskade för andra kvartalet i rad.

 • 27
  sep
  tisdag 2016-09-27| Omsättning inom tjänstesektorn

  Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i augusti

  Försäljningsvolymen ökade med 2,8 procent i augusti jämfört med motsvarande månad 2015. Dagligvaruhandeln minskade med 1,1 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 5,8 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

 • 27
  sep
  tisdag 2016-09-27| Utrikeshandel med varor

  Handelsnettot -10,3 miljarder kronor i augusti

  Varuexporten uppgick under augusti till 87,4 miljarder kronor och varuimporten till 97,7 miljarder. Det ger ett handelsnetto på -10,3 miljarder kronor.

 • 27
  sep
  tisdag 2016-09-27| Finansmarknadsstatistik

  Lägre tillväxttakt för hushållslån

  I augusti hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 7,5 procent. Det är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med juli. Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 453 miljarder kronor i augusti. Det är en ökning med 14 miljarder jämfört med föregående månad och 239 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

 • 27
  sep
  tisdag 2016-09-27| Prisindex i producent- och importled (PPI)

  Export- och importpriserna steg i augusti

  Producentpriserna totalt steg med 1,0 procent mellan juli och augusti. Under samma period steg priserna på importmarknaden med 1,9 procent, på exportmarknaden med 1,5 procent samt på hemmamarknaden med 0,4 procent.

 • 22
  sep
  torsdag 2016-09-22| Finansräkenskaper, kvartal och år

  Rekordutlåning till hushåll och företag

  Banker och bostadsinstitut lånade ut historiskt stora belopp till hushåll och icke-finansiella bolag under andra kvartalet 2016. Nettoutlåningen var 133 miljarder kronor. Senast utlåningen var på motsvarande nivå var under 2007.

 • 22
  sep
  torsdag 2016-09-22| Finansiärer och utförare inom vården, skolan och omsorgen

  Privata företags verksamhet ökar i välfärden

  Den totala verksamheten inom vård, skola och omsorg uppgick under 2014 till 960 miljarder. Av detta stod privata företag för 166 miljarder, vilket innebär att 17 procent av verksamheten inom välfärdssektorn utförs av privata företag.

 • 20
  sep
  tisdag 2016-09-20| Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

  Större andel kvinnor än män sysselsatta bland heltidsstuderande

  År 2015 var andelen i arbetskraften bland heltidsstuderande 39,0 procent. Jämfört med 2005 är det en ökning med 6,8 procentenheter. I andelen sysselsatta var det en stor skillnad mellan könen. År 2015 var sysselsättningsgraden bland heltidsstuderande kvinnor 28,5 procent och 19,9 procent bland män. Antalet arbetslösa heltidsstuderande uppgick år 2015 till 126 000, vilket motsvarade 37,7 procent av arbetskraften. De stora variationerna av arbetslösheten bland heltidsstuderande mellan 2005 och 2015 berodde huvudsakligen på förändringar i antalet heltidsstuderande i arbetsmarknadspolitiska program.

 • 19
  sep
  måndag 2016-09-19| Industrins vattenanvändning

  Svag minskning av industrins vattenanvändning

  Industrin använde 2 222 miljoner kubikmeter vatten förra året. Det är en svag minskning jämfört med 2010 då den senaste mätningen gjordes.

 • 16
  sep
  fredag 2016-09-16| Värdepappersstatistik

  Övriga monetära finansinstitut ökar sin upplåning

  Vid slutet av augusti månad uppgick den utestående räntebärande värdepappersupplåningen till 7 156 miljarder kronor, en ökning med 124 miljarder kronor sedan juli. Främst låg övriga monetära finansinstitut bakom denna ökning, med en ökad upplåning på 67 miljarder kronor.

Kontakta oss

Presstjänsten

Presstjänsten svarar på frågor om pressmeddelanden, pressträffar och hjälper dig att komma i kontakt med våra statistiker.

presstjansten@scb.se

Frågor om statistik

Statistikservice
010-479 50 00

Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30