På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Statistiknyheter


 • 26
  apr
  onsdag 2017-04-26| Försäljning av mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruk

  Försäljningen av kväve i nivå med de senaste två gödselåren

  Försäljningen av kväve i mineralgödsel uppgick gödselåret 2015/16 till 186 000 ton, vilket är i nivå med de senaste två gödselåren. För fosfor uppgick försäljningen till 13 100 ton, vilket är en ökning med 600 ton (5 procent) jämfört med föregående år.

 • 26
  apr
  onsdag 2017-04-26| Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

  Var femte kvinna har avstått från att gå ut på kvällen

  Mer än var femte kvinna, eller 23 procent, har någon gång under året avstått från att gå ut på kvällen på grund av oro för att bli överfallen eller hotad. För män är motsvarande siffra 6 procent.

 • 25
  apr
  tisdag 2017-04-25| Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

  Fortsatt ökning av sysselsättningen

  Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 963 000 i mars 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 131 000 jämfört med mars 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 362 000, en minskning med 44 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,8 procent, en minskning med 0,9 procentenheter. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 164,3 miljoner per vecka, kalenderkorrigerat var det en ökning med 2,6 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten vilken uppgick till 6,6 procent.

 • 20
  apr
  torsdag 2017-04-20| Emitterade värdepapper

  Värdepappersupplåningen fortsätter att öka

  Det sammanlagda värdet på den svenska utestående värdepappersskulden ökade under mars med 29 miljarder kronor och uppgick vid månadens slut till 7 613 miljarder kronor. Bakom ökningen låg främst värdepapper denominerade i kronor och pund.

 • 20
  apr
  torsdag 2017-04-20| Bostadsbestånd

  Knappt 4,8 miljoner bostäder i landet

  Antalet bostadslägenheter uppgick 2016-12-31 till 4 795 717. Dessa fördelas på 2 053 665 lägenheter (43 procent) i småhus, 2 424 113 lägenheter (51 procent) i flerbostadshus, 239 002 lägenheter (5 procent) i specialbostäder samt 78 937 (2 procent) i övriga hus.

 • 20
  apr
  torsdag 2017-04-20| Hushållens boende

  Fler hushåll i flerbostadshus

  Det är fler hushåll i Sverige som bor i flerbostadshus än som bor i småhus. År 2016 bodde 48 procent av Sveriges hushåll i flerbostadhus och 45 procent i småhus. Övriga hushåll bor till exempel i en specialbostad som kan vara en studentlägenhet eller ett äldreboende.

 • 12
  apr
  onsdag 2017-04-12| Befolkningsframskrivningar

  Mindre än tio år till nästa miljongräns

  Sveriges befolkning passerade nyligen tio miljoner. Om knappt tio år, 2026, beräknas folkmängden ha ökat med 1 miljon och befolkningen i Sverige passerar elva miljoner. Sedan 2014 har befolkningen ökat med mer än 100 000 per år, och enligt prognosen kommer befolkningen fortsätta öka med över 100 000 per år fram till år 2024.

 • 11
  apr
  tisdag 2017-04-11| Konsumentprisindex (KPI)

  Inflationstakten 1,3 procent

  Inflationstakten enligt KPI var 1,3 procent i mars (1,8 procent i februari). Från februari 2017 till mars 2017 var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade. Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 1,5 procent i mars (2,0 procent i februari).

 • 10
  apr
  måndag 2017-04-10| Omsättning inom tjänstesektorn

  Minskad hushållskonsumtion i februari

  Mellan januari och februari 2017 minskade konsumtionen med -0,1 procent, i säsongrensade värden. Under senaste tremånadersperioden var konsumtionen oförändrad, i säsongrensade tal, jämfört med föregående tremånadersperiod. Hushållskonsumtionen ökade med 2,7 procent under februari 2017 jämfört med motsvarande månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal.

 • 10
  apr
  måndag 2017-04-10| Produktionsindex över näringslivet

  Produktionen inom näringslivet minskade i februari

  Produktionen inom näringslivet minskade med 0,7 procent i februari jämfört med januari , i säsongrensade tal. Jämfört med motsvarande månad föregående år ökade produktionen med 5,2 procent i kalenderkorrigerade tal.

Kontakta oss

Presstjänsten

Presstjänsten svarar på frågor om pressmeddelanden, pressträffar och hjälper dig att komma i kontakt med våra statistiker.

presstjansten@scb.se

Frågor om statistik

Statistikservice
010-479 50 00

Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30