På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Statistiknyheter


 • 17
  feb
  fredag 2017-02-17| Konsumentprisindex (KPI)

  Inflationstakten 1,4 procent

  Inflationstakten enligt KPI var 1,4 procent i januari 2017. KPI minskade med 0,7 procent från december 2016 till januari 2017. Under motsvarande period förra året sjönk KPI med 0,3 procent. Inflationstakten enligt måttet KPIF var 1,6 procent i januari 2017.

 • 16
  feb
  torsdag 2017-02-16| Värdepappersstatistik

  Ökad upplåning i obligationer och penningmarknads- instrument

  Det utestående ställningsvärdet i räntebärande värdepapper uppgick till 7 424 miljarder kronor vid slutet av januari, en ökning med 164 miljarder kronor jämfört med föregående månad. Den ökade upplåningen är relativt jämnt fördelat mellan penningmarknadsinstrument och obligationer och utgörs till 66 procent av värdepapper denominerade i kronor.

 • 16
  feb
  torsdag 2017-02-16| Nybyggnad av bostäder

  Över 60 000 lägenheter påbörjade under 2016

  Preliminärt påbörjades nybyggnation av cirka 63 100 nya lägenheter under 2016. Det är 34 procent fler lägenheter jämfört med 2015 då 47 209 lägenheter började byggas.

 • 16
  feb
  torsdag 2017-02-16| Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

  Antalet sysselsatta fortsatte öka

  Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 880 000 i januari 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 90 000 jämfört med januari 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 385 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,3 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 148,1 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt små förändringar av arbetslösheten vilken uppgick till 6,9 procent.

 • 15
  feb
  onsdag 2017-02-15| Industrins lager

  Företagens lager minskade fjärde kvartalet 2016

  Svenska företags lager minskade med 11,5 miljarder kronor i fasta priser under fjärde kvartalet. Minskningen motsvarar en nedgång med 2,3 procent i volym.

 • 15
  feb
  onsdag 2017-02-15| Industrins kapacitetsutnyttjande

  Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin

  Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 1,0 procentenheter under det fjärde kvartalet 2016 jämfört med det tredje kvartalet 2016, i säsongrensade tal.

 • 14
  feb
  tisdag 2017-02-14| Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

  Ökat antal sysselsatta bland utrikes födda

  Under fjärde kvartalet 2016 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 4 921 000 personer, en ökning med 74 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Ökningen i antalet sysselsatta förklaras av en ökning bland utrikes födda. Antalet arbetslösa uppgick till 335 000 och arbetslösheten var 6,4 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar i såväl antalet som andelen arbetslösa. Den säsongrensade och utjämnade arbetslösheten uppgick till 6,9 procent.

 • 10
  feb
  fredag 2017-02-10| Prisindex i producent- och importled (PPI)

  Tjänstepriserna steg under fjärde kvartalet

  Tjänsteprisindex steg med 0,5 procent mellan tredje och fjärde kvartalet 2016. Motsvarande förändring under förgående kvartal var en nedgång med 0,1 procent. Sedan fjärde kvartalet 2015 har Tjänsteprisindex stigit med 0,9 procent. Motsvarande årstakt föregående kvartal var en uppgång på 0,3 procent.

 • 10
  feb
  fredag 2017-02-10| Fokus på näringsliv och arbetsmarknad

  Var tredje sysselsatt arbetar i ett familjeföretag

  Familjeägda företag uppskattas stå för över en tredjedel av svensk sysselsättning och av svensk BNP – de utgör allt från de minsta inhemska producenterna till de största multinationella företagen. De är aktiva i alla branscher i näringslivet. Det är ett av rönen i det senaste numret av Fokus på näringsliv och arbetsmarknad.

 • 09
  feb
  torsdag 2017-02-09| Fastighetspriser och lagfarter

  Stigande småhuspriser

  Småhuspriserna steg med knappt 1 procent under den senaste tremånadersperioden november 2016 – januari 2017, jämfört med den föregående perioden augusti – oktober 2016. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med nästan 9 procent.

Kontakta oss

Presstjänsten

Presstjänsten svarar på frågor om pressmeddelanden, pressträffar och hjälper dig att komma i kontakt med våra statistiker.

presstjansten@scb.se

Frågor om statistik

Statistikservice
010-479 50 00

Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30