På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Statistiknyheter


 • 22
  jun
  torsdag 2017-06-22| Demografisk analys

  Åtta av tio som ville ha barn hade också fått barn

  Våren 2009 genomfördes en enkätundersökning om inställning till barnafödande i en nära framtid. Cirka 3 600 kvinnor och män i barnafödande åldrar med och utan barn vid frågetillfället har nu följts upp i register med avseende på faktiskt barnafödande fram till 2015. Totalt var det fyra av tio som fått minst ett barn och ungefär åtta av tio som ville ha barn hade också fått barn under den sexåriga uppföljningsperioden.

 • 21
  jun
  onsdag 2017-06-21| Finansräkenskaper, kvartal och år

  Riksbanken emitterade fler certifikat

  Riksbankens stödköp av statsobligationer fortsatte under första kvartalet 2017. Samtidigt emitterade Riksbanken korta räntebärande värdepapper där köparna nästan uteslutande var de svenska bankerna. De emitterade riksbankscertifikaten var vid kvartalets slut på en högre nivå än under finanskrisen.

 • 21
  jun
  onsdag 2017-06-21| Befolkningens utbildning

  Högst utbildningsnivå i Stockholmsområdet

  Drygt en fjärdedel av befolkningen är högutbildad. De bor oftast i storstadskommuner och residensstäder. Majoriteten av kommunerna med allra högst utbildningsnivå ligger i Stockholms län.

 • 20
  jun
  tisdag 2017-06-20| Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

  Fortsatt ökning av antalet anställda i kommunal sektor

  Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år var 4 983 000 i maj 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 92 000 jämfört med maj 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 387 000 och arbetslöshetstalet uppgick till 7,2 procent. I kommunal sektor ökade antalet anställda med 45 000 jämfört med maj 2016 och uppgick till 1 166 000. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 157,0 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,7 procent.

 • 19
  jun
  måndag 2017-06-19| Emitterade värdepapper

  Ökad upplåning i svenska kronor

  Värdet på den svenska räntebärande värdepappersskulden uppgick per den sista maj till 7 675 miljarder kronor, en ökning med 76 miljarder jämfört med april. Störst är ökningen i kortfristiga papper denominerade i kronor och långfristiga papper denominerade i euro.

 • 19
  jun
  måndag 2017-06-19| Torv; produktion, användning och miljöeffekter (Torv)

  Skörden av odlingstorv ökade kraftigt under 2016

  Torvskörden ökade under 2016. Det var främst odlingstorv som gick upp med 32 procent, men även energitorven ökade från låga nivåer. Orsaken till denna uppgång är främst vädret sommaren 2016, som var mer gynnsamt för torven, jämfört med sommaren före. Torvskörden gynnas av varmt och torrt väder.

 • 15
  jun
  torsdag 2017-06-15| Miljöräkenskaper

  Nästan 72 000 arbetar i miljösektorn

  71 900 personer arbetade i miljösektorn 2015. Det är en ökning med ungefär 200 personer sedan året innan. Medan antalet förvärvsarbetande inom avfallshantering ökar så minskar de inom förnyelsebara energikällor. Efter finanskrisen har miljösektorn haft en lägre utveckling än Sverige som helhet sett till antalet förvärvsarbetande.

 • 15
  jun
  torsdag 2017-06-15| Faktorprisindex för byggnader (FPI)

  Den totala byggkostnaden steg med 2,7 procent

  Faktorprisindex för flerbostadshus steg med 0,5 procent mellan april och maj 2017. På årsbasis ökade faktorpriserna med 2,7 procent.

 • 13
  jun
  tisdag 2017-06-13| Konsumentprisindex (KPI)

  Inflationstakten enligt KPI 1,7 procent

  Inflationstakten enligt KPI var 1,7 procent i maj (1,9 procent i april). KPI steg med 0,1 procent från april till maj 2017. Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 1,9 procent i maj (2,0 procent i april).

 • 13
  jun
  tisdag 2017-06-13| Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv

  Tillväxten dämpades första kvartalet

  BNP-tillväxten mattades av något första kvartalet, och Sveriges ekonomi växte i en långsammare takt än under andra halvåret 2016. Den inhemska efterfrågan, med de fasta bruttoinvesteringarna i spetsen, lyfte tillväxten.

Kontakta oss

Presstjänsten

Presstjänsten svarar på frågor om pressmeddelanden, pressträffar och hjälper dig att komma i kontakt med våra statistiker.

presstjansten@scb.se

Frågor om statistik

Statistikservice
010-479 50 00

Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30