På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Statistiknyheter


 • 30
  mar
  torsdag 2017-03-30| Hälsoräkenskaper

  Hälso- och sjukvårdens andel av BNP uppgick till 11 procent

  Hälso- och sjukvårdens andel av BNP uppgick år 2015 till 11,0 procent. Det visar beräkningar av Hälsoräkenskaperna. De offentliga myndigheterna finansierade 84 procent av de totala kostnaderna medan hushållen genom patientavgifter och andra avgifter stod för 15 procent. Data finns endast tillgängligt i löpande priser vilket innebär att de utvecklingstal som redovisas avser utveckling i löpande priser.

 • 29
  mar
  onsdag 2017-03-29| Miljöräkenskaper

  Utsläppsminskning avtar

  De totala utsläppen av växthusgaser är relativt oförändrade 2015 jämfört med 2014. Det visar den slutliga utsläppsstatistiken från SCBs Miljöräkenskaper. Den nedåtgående trenden för el- gas och fjärrvärmeindustrin fortsatte under 2015 medan växthusgasutsläppen från tillverkningsindustrin ökade.

 • 28
  mar
  tisdag 2017-03-28| Omsättning inom tjänstesektorn

  Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i februari

  Försäljningsvolymen ökade med 2,7 procent i februari 2017 jämfört med motsvarande månad 2016. Dagligvaruhandeln ökade med 0,3 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 4,8 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

 • 28
  mar
  tisdag 2017-03-28| Prisindex i producent- och importled (PPI)

  Producentpriserna sjönk i februari 2017

  Producentpriserna totalt sjönk med 0,8 procent mellan januari och februari. Under samma period sjönk priserna på importmarknaden med 1,7 procent och på exportmarknaden med 1,6 procent, under inverkan av en starkare krona. På hemmamarknaden var priserna oförändrade.

 • 28
  mar
  tisdag 2017-03-28| Utrikeshandel med varor

  Varuexporten och varuimporten var lika stora i februari

  Både varuexporten och varuimporten uppgick under februari 2017 till 101,6 miljarder kronor. Det ger ett handelsnetto på 0,0 miljarder kronor.

 • 27
  mar
  måndag 2017-03-27| Finansmarknadsstatistik

  Tillväxttakten för hushållens lån oförändrad

  I februari hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 7,2 procent. Det är tredje månaden i rad med oförändrad tillväxttakt. Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 563 miljarder kronor i februari. Det är en ökning med 14 miljarder jämfört med föregående månad och 236 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

 • 24
  mar
  fredag 2017-03-24| Hushållens ekonomi allmän statistik

  Antalet bidragsförsörjda minskar

  Antalet helårspersoner som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag minskade med 2,5 procent år 2016 till 793 215. Det motsvarar 13,8 procent av befolkningen. Andelen minskade med sex tiondelar och är därmed på den lägsta nivå som uppmätts.

 • 23
  mar
  torsdag 2017-03-23| Fastighetstaxeringar

  Det norska ägandet av svenska fritidshus klart störst

  I Sverige ägdes 37 492 fritidshus av utländska ägare år 2016 vilket är en marginell ökning jämfört med året innan. Det norska ägandet av fritidshus i Sverige fortsatte öka medan det danska minskade för fjärde året i rad. 13 063 fritidshus ägs av utlandssvenskar. Den absolut största förändringen mellan 2015 och 2016, en ökning med 38 procent, har skett för svenskar bosatta i Portugal.

 • 23
  mar
  torsdag 2017-03-23| Finansräkenskaper, kvartal och år

  Hushållen fortsatt försiktiga i sina finansiella placeringar

  Hushållen fortsatte under fjärde kvartalet 2016 att vara försiktiga i sina köp av aktier och fonder. Istället valde hushållen att spara på bankkonton och nettoköpen av bostadsrätter var på rekordnivå 2016. Statens finansiella sparande var positivt för tredje kvartalet i rad och för helåret 2016 uppgick statens finansiella sparande till 52 miljarder kronor.

 • 21
  mar
  tisdag 2017-03-21| Befolkningsstatistik

  Många nya medborgare under 2016

  Under 2016 blev 60 343 personer nya svenska medborgare, en ökning med 25 procent jämfört med året innan. Aldrig tidigare har så många personer bytt till svenskt medborgarskap under ett år. Under andra halvåret sökte och beviljades många tidigare brittiska medborgare ett svenskt medborgarskap, troligen var detta en reaktion på omröstningen om det brittiska EU-medlemskapet.

Kontakta oss

Presstjänsten

Presstjänsten svarar på frågor om pressmeddelanden, pressträffar och hjälper dig att komma i kontakt med våra statistiker.

presstjansten@scb.se

Frågor om statistik

Statistikservice
010-479 50 00

Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30