På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Statistiknyheter


 • 21
  okt
  fredag 2016-10-21| Miljöräkenskaper

  Användningen av irriterande och hälsoskadliga kemikalier störst inom glas-, porslins- och cementtillverkningsindustrin

  Bland de irriterande och hälsoskadliga kemikalierna är det glas-, porslins- och cementtillverkningsindustrin som med 2,4 miljoner ton år 2014 står för den största användningen i Sverige.

 • 20
  okt
  torsdag 2016-10-20| Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

  Arbetslösheten minskar

  Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 916 000 i september 2016, icke säsongrensat, vilket var en ökning med 84 000. Antalet arbetslösa uppgick till 317 000, vilket motsvarar en minskning med 31 000. Andelen arbetslösa minskade med 0,6 procentenheter till 6,1 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 168,7 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av sysselsättningsgraden och på en svag minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,9 procent.

 • 20
  okt
  torsdag 2016-10-20| Forskning och utveckling i offentlig sektor

  Stora skillnader i FoU-verksamheten i offentlig sektor

  Den offentliga sektorns utgifter för egen forskning och utveckling (FoU) uppgick 2015 till 6,4 miljarder kronor. Det är en minskning med 75 miljoner kronor sedan 2013. Den egna FoU-verksamheten skiljde sig, som alltid, mycket åt mellan delsektorerna.

 • 18
  okt
  tisdag 2016-10-18| Värdepappersstatistik

  Minskad upplåning i kortfristiga värdepapper

  Under september minskade den totala utestående räntebärande värdepappersskulden med 72 miljarder, till 7 096 miljarder kronor. Bakom minskningen låg främst nettoförfall och återköp av kortfristiga värdepapper till ett värde av 85 miljarder kronor.

 • 18
  okt
  tisdag 2016-10-18| Barn- och familjestatistik

  Var tionde barnfamilj är en ombildad familj

  I Sverige finns drygt 1,1 miljoner familjer med barn under 18 år. Sju av tio är kärnfamiljer, två av tio familjer med en ensamstående förälder och en av tio är en ombildad familj. Mer än åtta av tio familjer har ett eller två barn. Familjernas storlek skiljer sig åt mellan Sveriges kommuner. Andelen familjer med ett barn är högst i Solna och andelen med minst fyra barn är högst i Pajala.

 • 13
  okt
  torsdag 2016-10-13| Miljöskyddskostnader

  Ökade kostnader för miljöskydd

  Den svenska industrins totala kostnader för miljöskydd uppgick till 12,5 miljarder kronor år 2015, vilket var en ökning med 10 procent jämfört med 2014. Ökningen kunde främst ses i branscherna Stål, metallverk och metallvaror samt El, gas och värmeverk.

 • 11
  okt
  tisdag 2016-10-11| Konsumentprisindex (KPI)

  Inflationstakten 0,9 procent

  Inflationstakten var 0,9 procent i september, vilket är en nedgång sedan augusti då den var 1,1 procent. Från augusti till september 2016 steg KPI med 0,2 procent. Under motsvarande period förra året steg KPI med 0,4 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 1,2 procent i september.

 • 10
  okt
  måndag 2016-10-10| Omsättning inom tjänstesektorn

  Hushållskonsumtionen oförändrad

  Mellan augusti och juli blev konsumtionen oförändrad, i säsongrensade värden. För perioden juni-augusti ökade konsumtionen med 0,6 procent, i säsongrensade tal, jämfört med perioden mars-maj. Hushållskonsumtionen ökade med 2,6 procent under augusti 2016 jämfört med motsvarande månad förra året.

 • 10
  okt
  måndag 2016-10-10| Produktionsindex över näringslivet

  Minskad produktion inom näringslivet

  Produktionen inom näringslivet minskade med 2,1 procent i augusti jämfört med juli, korrigerat för säsongeffekter. Jämfört med augusti 2015 ökade produktionen med 1,2 procent i kalenderkorrigerade tal.

 • 06
  okt
  torsdag 2016-10-06| Fastighetspriser och lagfarter

  Stigande småhuspriser

  Enligt Sveriges officiella statistik steg småhuspriserna med 4 procent under tredje kvartalet 2016, jämfört med andra kvartalet. På årsbasis, tredje kvartalet 2016 jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med drygt 11 procent.

Kontakta oss

Presstjänsten

Presstjänsten svarar på frågor om pressmeddelanden, pressträffar och hjälper dig att komma i kontakt med våra statistiker.

presstjansten@scb.se

Frågor om statistik

Statistikservice
010-479 50 00

Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30