På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Statistiknyheter


 • 29
  jul
  fredag 2016-07-29| Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar

  BNP steg med 0,3 procent jämfört med första kvartalet

  Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 0,3 procent andra kvartalet, säsongrensat och jämfört med första kvartalet. Tillväxten var konsumtionsdriven med fortsatt uppgång för såväl hushållskonsumtion som offentlig konsumtion. Kalenderkorrigerat och jämfört med andra kvartalet 2015 steg BNP med 3,1 procent.

 • 29
  jul
  fredag 2016-07-29| Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI)

  Arbetskraftskostnaderna ökade i maj

  Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för maj beräknats till 121,6 för arbetare och 123,6 för tjänstemän. Sedan maj 2015 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,4 procent för arbetare och 2,3 procent för tjänstemän.

 • 28
  jul
  torsdag 2016-07-28| Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

  Antalet fast anställda fortsätter att öka

  Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 018 000 i juni 2016, icke säsongrensat. Det var en ökning med 116 000 jämfört med juni 2015, varav 39 000 män och 77 000 kvinnor. Antalet arbetslösa uppgick till 414 000, en minskning med 42 000. Andelen arbetslösa uppgick till 7,6 procent, vilket var en minskning med 0,9 procentenheter. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 152,4 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av sysselsättningen och på en minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,8 procent.

 • 28
  jul
  torsdag 2016-07-28| Omsättning inom tjänstesektorn

  Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i juni

  Försäljningsvolymen ökade med 3,2 procent i juni jämfört med motsvarande månad 2015. Dagligvaruhandeln ökade med 2,2 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 4,0 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

 • 27
  jul
  onsdag 2016-07-27| Utrikeshandel med varor

  Handelsnettot 1,8 miljarder kronor i juni

  Varuexporten uppgick under juni till 104,6 miljarder kronor och varuimporten till 102,8 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 1,8 miljarder kronor.

 • 27
  jul
  onsdag 2016-07-27| Finansmarknadsstatistik

  Lägre tillväxttakt för hushållslån

  I juni hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 7,7 procent. Det är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med maj. Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 424 miljarder kronor i juni. Det är en ökning med 28 miljarder jämfört med föregående månad och 243 miljarder jämfört motsvarande månad föregående år.

 • 26
  jul
  tisdag 2016-07-26| Prisindex i producent- och importled (PPI)

  Export- och importpriserna steg i juni

  Producentpriserna totalt steg med 1,5 procent mellan maj och juni. Under samma period steg priserna på exportmarknaden med 2,2 procent, på importmarknaden med 1,7 procent samt på hemmamarknaden med 0,9 procent.

 • 18
  jul
  måndag 2016-07-18| Värdepappersstatistik

  Minskad upplåning i obligationer

  Under juni minskade den samlade utestående räntebärande värdepappersskulden med 61 miljarder, till 7 145 miljarder kronor. Bakom minskningen låg främst förfall av obligationer denominerade i SEK till ett värde av 88 miljarder.

 • 12
  jul
  tisdag 2016-07-12| Konsumentprisindex (KPI)

  Inflationstakten 1,0 procent

  Inflationstakten var 1,0 procent i juni, vilket är en uppgång sedan maj då den var 0,6 procent. Från maj till juni 2016 steg KPI med 0,1 procent. Under motsvarande period förra året sjönk KPI med 0,3 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 1,5 procent i juni. Prisbasbeloppet för år 2017 har beräknats till 44 800 kronor, vilket innebär en ökning med 500 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2016.

 • 12
  jul
  tisdag 2016-07-12| Konsumentprisindex (KPI)

  Prisbasbeloppet för år 2017 beräknat till 44 800 kronor

  Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2017 beräknats till 44 800 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2017 är 500 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2016.

Kontakta oss

Presstjänsten

Presstjänsten svarar på frågor om pressmeddelanden, pressträffar och hjälper dig att komma i kontakt med våra statistiker.

presstjansten@scb.se

Frågor om statistik

Statistikservice
08-506 948 01

Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.00