På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Statistiknyheter


 • 29
  aug
  måndag 2016-08-29| Utrikeshandel med varor

  Handelsnettot 0,5 miljarder kronor i juli

  Varuexporten uppgick under juli till 85,1 miljarder kronor och varuimporten till 84,6 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 0,5 miljarder kronor.

 • 29
  aug
  måndag 2016-08-29| Omsättning inom tjänstesektorn

  Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i juli

  Försäljningsvolymen ökade med 1,1 procent i juli jämfört med motsvarande månad 2015. Dagligvaruhandeln minskade med 0,4 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,3 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

 • 29
  aug
  måndag 2016-08-29| Utrikeshandel med varor

  Varuexporten och varuimporten fortsatte att öka i volym

  Varuexporten från Sverige ökade i volym med 3,5 procent och varuimporten till Sverige med 8,5 procent under andra kvartalet i år, jämfört med andra kvartalet 2015.

 • 29
  aug
  måndag 2016-08-29| Utrikeshandel med varor

  Varuexporten minskade 2 procent första halvåret

  Under första halvåret 2016 minskade den svenska varuexporten med 2 procent medan importen ökade med 1 procent jämfört med samma period året innan.

 • 26
  aug
  fredag 2016-08-26| Aktieägarstatistik

  Aktieförmögenheten minskar

  Den totala aktieförmögenheten i bolag noterade på svensk marknadsplats var i slutet av juni 2016 värderad till 5 745 miljarder. Det är en minskning med 334 miljarder kronor jämfört med årsskiftet.

 • 25
  aug
  torsdag 2016-08-25| Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

  Fast anställda ökade med 72 000

  Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 059 000 i juli 2016, icke säsongrensat. Det var en ökning med 56 000 jämfört med juli 2015. Antalet arbetslösa uppgick till 341 000 och andelen arbetslösa var 6,3 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 95,3 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet sysselsatta och på en fortsatt minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,9 procent.

 • 25
  aug
  torsdag 2016-08-25| Prisindex i producent- och importled (PPI)

  Producent- och importpriserna ned i juli

  Producentpriserna totalt sjönk med 0,3 procent mellan juni och juli. Under samma period sjönk priserna på importmarknaden med 0,6 procent, på exportmarknaden med 0,3 procent samt på hemmamarknaden med 0,2 procent.

 • 25
  aug
  torsdag 2016-08-25| Finansmarknadsstatistik

  Tillväxttakten för hushållens lån minskade

  I juli fortsatte den årliga tillväxttakten för hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) att minska. Tillväxttakten uppgick till 7,6 procent, vilket är en nedgång med 0,1 procentenheter jämfört med juni. Nedgången berodde främst på bostadslånen vars årliga tillväxttakt uppgick till 8,4 procent i juli, en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med juni.

 • 19
  aug
  fredag 2016-08-19| Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS)

  Fortsatt uppåt på arbetsmarknaden

  Antalet anställda ökade 2,4 procent andra kvartalet i år. Totalt fanns det 4 556 200 anställda, motsvarande kvartal 2015 fanns det 4 450 500 anställda.

 • 19
  aug
  fredag 2016-08-19| Industrins lager

  Företagens lager ökade andra kvartalet 2016

  Svenska företags lager ökade med 3,2 miljarder kronor i fasta priser under andra kvartalet. Ökningen motsvarar en uppgång med 0,7 procent i volym.

Kontakta oss

Presstjänsten

Presstjänsten svarar på frågor om pressmeddelanden, pressträffar och hjälper dig att komma i kontakt med våra statistiker.

presstjansten@scb.se

Frågor om statistik

Statistikservice
08-506 948 01

Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.00