På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Statistiknyheter


 • 22
  aug
  tisdag 2017-08-22| Industrins kapacitetsutnyttjande

  Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin

  Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,5 procentenheter under det andra kvartalet 2017 jämfört med det första kvartalet 2017, i säsongrensade tal.

 • 22
  aug
  tisdag 2017-08-22| Investeringsfonder, tillgångar och skulder

  Fondförmögenheten fortsätter att öka

  Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder uppgick vid utgången av juni 2017 till 3 604 miljarder kronor. Det är en ökning med 82 miljarder kronor sedan föregående kvartal jämfört med en ökning på 177 miljarder kronor kvartalet innan. Hushållens direktägda fondförmögenhet bidrog till ökningen med 12 miljarder kronor.

 • 18
  aug
  fredag 2017-08-18| Industrins lager

  Företagens lager andra kvartalet 2017

  Statistiknyheten saknar uppgifter för varuhandelns lager då dessa uppgifter inte blir tillgängliga förrän på måndag. Detta påverkar totalerna för företagens lager. Statistiknyheten uppdateras med varuhandelns lager måndag 21/8 2017.

 • 18
  aug
  fredag 2017-08-18| Nybyggnad av bostäder

  37 600 påbörjade lägenheter under första halvåret

  Preliminärt påbörjades byggandet av cirka 37 600 lägenheter under första halvåret 2017. Det innebär en ökning med 22 procent jämfört med samma period 2016 då 30 776 lägenheter började byggas.

 • 18
  aug
  fredag 2017-08-18| Befolkningsstatistik

  Minskad invandring från Syrien under första halvåret

  Under januari 2017 översteg Sveriges befolkning 10 miljoner invånare. Vid halvårsskiftet den 30 juni 2017 var folkmängden 10 053 061 personer. Befolkningen har således ökat med 57 908 personer sedan årsskiftet. Ökningen berodde främst på ett högt invandringsöverskott och samtliga län förutom Norrbotten hade en ökad befolkning. Jämfört med första halvåret 2016 har invandringen ökat med 3 procent. Nästan var femte invandrare första halvåret 2017 var född i Syrien. Jämfört med första halvåret 2016 har dock invandringen av syrienfödda minskat med 15 procent.

 • 16
  aug
  onsdag 2017-08-16| Emitterade värdepapper

  Försvagad USD minskade värdet på upplåningen i juli

  Den samlade svenska värdepappersskulden minskade under juli månad med 49 miljarder kronor, till 7 499 miljarder kronor. Minskningen berodde främst på en försvagning av USD gentemot SEK, vilket innebar att svenska skulder i USD förlorade 54 miljarder kronor i värde. En annan förklaring till minskningen är förfall av värdepapper denominerade i EUR och GBP samt försvagning av EUR gentemot SEK.

 • 15
  aug
  tisdag 2017-08-15| Faktorprisindex för byggnader (FPI)

  Den totala byggkostnaden steg i juni och juli

  Faktorprisindex för flerbostadshus steg med 0,1 procent mellan maj och juni 2017 och gick ned med 0,1 procent mellan juni och juli 2017. På årsbasis gick faktorprisindex upp med 2,5 procent i juni och med 2,4 procent i juli.

 • 15
  aug
  tisdag 2017-08-15| Konsumentprisindex (KPI)

  Inflationstakten enligt KPI 2,2 procent

  Inflationstakten enligt KPI var 2,2 procent i juli (1,7 procent i juni). KPI steg med 0,5 procent från juni till juli 2017. Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 2,4 procent i juli (1,9 procent i juni).

 • 14
  aug
  måndag 2017-08-14| Produktionsindex över näringslivet

  Ökad produktion inom näringslivet

  Produktionen inom näringslivet ökade med 0,4 procent i juni jämfört med maj, i säsongrensade tal. Jämfört med motsvarande månad föregående år ökade produktionen med 6,2 procent i kalenderkorrigerade tal.

 • 14
  aug
  måndag 2017-08-14| Omsättning inom tjänstesektorn

  Oförändrad hushållskonsumtion i juni

  Mellan maj och juni var hushållens konsumtion oförändrad i säsongrensade tal. Under senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 1,0 procent, i säsongrensade tal, jämfört med föregående tremånadersperiod. Hushållskonsumtionen ökade med 2,4 procent under juni 2017 jämfört med motsvarande månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal.

Kontakta oss

Presstjänsten

Presstjänsten svarar på frågor om pressmeddelanden, pressträffar och hjälper dig att komma i kontakt med våra statistiker.

presstjansten@scb.se

Frågor om statistik

Statistikservice
010-479 50 00

Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30