På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Tidigare statistiknyheter

Visa statistiknyheter från:  

     

december

Statistiknyheter Publiceringsdatum
Arbetskostnadsindex, oktober 2016 2016-12-29
Varuexport, varuimport och handelsnetto, november 2016, i löpande priser 2016-12-29
Finansmarknadsstatistik, november 2016 2016-12-28
Prisindex i producent- och importled, november 2016 2016-12-22
Detaljhandelns försäljning, november 2016 2016-12-22
Integration – flyktingars flyttmönster i Sverige 2016-12-22
Livsmedel fördelat på varugrupper 2015 2016-12-21
Finansräkenskaper, 3:e kvartalet 2016 2016-12-21
Det civila samhällets bidrag till BNP var 3,2 procent 2016-12-20
Priser för nyproducerade bostäder 2015 2016-12-20
Småorter 2015 2016-12-19
Valda kandidater som hoppar av under mandatperioden 2016-12-19
Värdepappersstatistik, november 2016 2016-12-16
Forskning och utveckling (FoU) i Sverige 2015 2016-12-16
Köpkraftspariteter 2016-12-16
Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn 2015 2016-12-16
Regionalräkenskaper 2014 2016-12-15
Fastighetstaxeringen 2016 2016-12-15
Kommunalskatter 2017 2016-12-15
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), november 2016 2016-12-15
Sveriges ekonomi - statistiskt perspektiv, 3:e kvartalet 2016 2016-12-14
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter år 2016 2016-12-14
Undersökningen om den lokala demokratin i kommuner och landsting 2016-12-14
Hushållens boendeutgifter 2016-12-13
Konsumentprisindex (KPI) för november 2016 2016-12-13
Materialflödesräkenskaper 2000-2015 2016-12-12
Direktinvesteringar 2015 – tillgångar och avkastning 2016-12-12
Företagens ekonomi 2015 (preliminära uppgifter) 2016-12-12
Produktionsindex över näringslivet, oktober 2016 2016-12-08
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, oktober 2016 2016-12-08
Arbetskraftsbarometern 2016 2016-12-08
Småhusbarometern t.o.m. november 2016 2016-12-08
Arbetskraftsbarometern 2016 2016-12-08
Produktionsindex över näringslivet, oktober 2016 2016-12-08
Småhusbarometern t.o.m. november 2016 2016-12-08
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, oktober 2016 2016-12-08
Skörd av potatis 2016 2016-12-07
Fritidshusområden 2015 2016-12-07
Offentligt ägda företag 2015 2016-12-07
Partisympatiundersökningen (PSU) i november 2016 – Partisympatier 2016-12-06
Miljöräkenskaper – Utsläpp till luft 2014 2016-12-06
Elevpaneler för longitudinella studier, läsåret 2015/16 2016-12-06
Konjunkturstatistik över sjuklöner, 3:e kvartalet 2016 2016-12-06
Industriproduktionsindex, oktober 2016 2016-12-05
Restaurangindex, oktober 2016 2016-12-05
Industrins orderingång och omsättning, oktober 2016 2016-12-05
Tjänsteproduktionsindex, oktober 2016 2016-12-05
Miljösektorn 2015 2016-12-02
Betalningsbalansen, 3:e kvartalet 2016 2016-12-02
Nyregistreringar av fordon under november 2016 2016-12-02
Kapitalplaceringar, 3:e kvartalet 2016 2016-12-02
Partisympatiundersökningen (PSU) i november 2016 – Val idag 2016-12-01
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2015 2016-12-01

november

Statistiknyheter Publiceringsdatum
El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen 2015 2016-11-30
Höstsådda arealer 2016 2016-11-30
Arbetskostnadsindex, september 2016 2016-11-30
Nationalräkenskaper, 3:e kvartalet 2016 2016-11-29
Demografisk analys: Livslängden i Sverige 2011-2015 2016-11-29
Detaljhandelns försäljning, oktober 2016 2016-11-28
Varuexport, varuimport och handelsnetto, oktober 2016, i löpande priser 2016-11-28
Export och import av varor, januari–september 2016, i löpande priser 2016-11-28
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, 3:e kvartalet 2016 2016-11-28
Finansmarknadsstatistik, oktober 2016 2016-11-25
Investeringsenkäten, oktober 2016. Korrigerad 2016-11-28 2016-11-24
Prisindex i producent- och importled, oktober 2016 2016-11-24
IT bland individer 2016 2016-11-24
IT i företag 2016 2016-11-24
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2016-11-23
Sparbarometern, 3:e kvartalet 2016 2016-11-23
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Sysselsatta efter näringsgren 2006–2015 2016-11-22
Investeringsfonder - tillgångar och skulder, 3:e kvartalet 2016 2016-11-18
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) oktober 2016 2016-11-17
Värdepappersstatistik, oktober 2016 2016-11-17
Sysselsättning, lediga jobb och lönesummor, 3:e kvartalet 2016 2016-11-17
Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter, 1:a – 3:e kvartalet 2016, preliminära uppgifter: 2016-11-17
Forskning och utveckling inom företagssektorn 2015 2016-11-16
Konsumentprisindex (KPI) för oktober 2016 2016-11-15
Lagerstatistik, 3:e kvartalet 2016 2016-11-15
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter år 2016 2016-11-15
Industrins kapacitetsutnyttjande, kvartal 3 2016 2016-11-15
Tjänsteprisindex, kvartal 3 2016 2016-11-11
Småhusbarometern t.o.m. oktober 2016 2016-11-10
Kostnader för utbildningsväsendet 2011–2015 2016-11-10
Hyror i bostadslägenheter 2016 2016-11-09
Produktionsindex över näringslivet, september 2016 2016-11-08
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) tredje kvartalet 2016 2016-11-08
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, september 2016 2016-11-08
Industriproduktionsindex, september 2016 2016-11-03
Industrins orderingång och omsättning, september 2016 2016-11-03
Tjänsteproduktionsindex, september 2016 2016-11-03
Restaurangindex, september 2016 2016-11-03
Nyregistreringar av fordon under oktober 2016 2016-11-02

oktober

Statistiknyheter Publiceringsdatum
Arbetskostnadsindex, augusti 2016 2016-10-31
Miljöräkenskaper – Utsläpp till luft 2:a kvartalet 2016 2016-10-31
Företagens utgifter för it och marknadsföring 2015 2016-10-28
Detaljhandelns försäljning, september 2016 2016-10-28
Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn 2015 2016-10-28
Finansmarknadsstatistik, september 2016 2016-10-27
Varuexport, varuimport och handelsnetto, september 2016, i löpande priser 2016-10-26
Prisindex i producent- och importled, september 2016 2016-10-25
Tätorter 2016-10-25
Miljöräkenskaper/Kemikalieindikatorer 2014 2016-10-21
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) september 2016 2016-10-20
FoU i offentlig sektor 2015 2016-10-20
Värdepappersstatistik, september 2016 2016-10-18
Barn- och familjestatistik 2016-10-18
Miljöskyddskostnader 2015 2016-10-13
Konsumentprisindex (KPI) för september 2016 2016-10-11
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, augusti 2016 2016-10-10
Produktionsindex över näringslivet, augusti 2016 2016-10-10
Småhusbarometern t.o.m. september 2016 2016-10-06
Avgifter/hyror i nybyggda lägenheter 2015 2016-10-06
Branschfördelade miljöskatter 2014: 2016-10-06
Industriproduktionsindex, augusti 2016 2016-10-05
Tjänsteproduktionsindex, augusti 2016 2016-10-05
Industrins orderingång och omsättning, augusti 2016 2016-10-05
Restaurangindex, augusti 2016 2016-10-05
Nyregistreringar av fordon under september 2016 2016-10-03
Preliminära inkomster och skatter 2015 2016-10-03

september

Statistiknyheter Publiceringsdatum
Offentliga förvaltningens sparande och bruttoskuld enligt EU:s konvergenskriterier 2015 2016-09-30
Arbetskostnadsindex, juli 2016 2016-09-30
Svenskt portföljinnehav 2015 2016-09-29
Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv, 2:a kvartalet 2016 2016-09-28
Detaljhandelns försäljning, augusti 2016 2016-09-27
Varuexport, varuimport och handelsnetto, augusti 2016, i löpande priser 2016-09-27
Finansmarknadsstatistik, augusti 2016 2016-09-27
Prisindex i producent- och importled, augusti 2016 2016-09-27
Finansräkenskaper, 2:a kvartalet 2016 2016-09-22
Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014 2016-09-22
Arbetskraftsundersökningarna (AKU)– Tema: Arbetsmarknadssituationen för heltidsstuderande 2005–2015 2016-09-20
Industrins vattenanvändning 2016-09-19
Värdepappersstatistik, augusti 2016 2016-09-16
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) augusti 2016 2016-09-15
Nationalräkenskaper, 2:a kvartalet 2016 2016-09-14
Konsumentprisindex (KPI) för augusti 2016 2016-09-13
Forskning och utveckling (FoU) i Sverige 2015 2016-09-08
Produktionsindex över näringslivet, juli 2016 2016-09-08
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, juli 2016 2016-09-08
Småhusbarometern t.o.m. augusti 2016 2016-09-08
Kapitalplaceringar, 2:a kvartalet 2016 2016-09-07
Konjunkturstatistik över sjuklöner, 2:a kvartalet 2016 2016-09-06
Tjänsteproduktionsindex, juli 2016 2016-09-05
Industrins orderingång och omsättning, juli 2016 2016-09-05
Industriproduktionsindex, juli 2016 2016-09-05
Restaurangindex, juli 2016 2016-09-05
Betalningsbalansen, 2:a kvartalet 2016 2016-09-02
Nyregistreringar av fordon under augusti 2016 2016-09-02
Tjänsteprisindex, kvartal 2 2016 2016-09-02

augusti

Statistiknyheter Publiceringsdatum
Sparbarometern, 2:a kvartalet 2016 2016-08-31
Miljöräkenskaper – Utsläpp till luft 1:a kvartalet 2016 2016-08-31
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) andra kvartalet 2016 2016-08-30
Arbetskostnadsindex, juni 2016 2016-08-30
Försäkringsföretagens årsredogörelse 2015 2016-08-30
Varuexport, varuimport och handelsnetto, juli 2016, i löpande priser 2016-08-29
Detaljhandelns försäljning, juli 2016 2016-08-29
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, 2:a kvartalet 2016 2016-08-29
Export och import av varor, januari–juni 2016, i löpande priser 2016-08-29
Aktieägarstatistik, juni 2016 2016-08-26
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) juli 2016 2016-08-25
Prisindex i producent- och importled, juli 2016 2016-08-25
Finansmarknadsstatistik, juli 2016 2016-08-25
Sysselsättning, lediga jobb och lönesummor, 2:a kvartalet 2016 2016-08-19
Lagerstatistik, 2:a kvartalet 2016 2016-08-19
Investeringsfonder - tillgångar och skulder, 2:a kvartalet 2016 2016-08-19
Industrins kapacitetsutnyttjande, kvartal 2 2016 2016-08-19
Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter, 1:a halvåret 2016, preliminära uppgifter: 2016-08-18
Befolkningsstatistik, 1:a halvåret 2016: 2016-08-17
Värdepappersstatistik, juli 2016 2016-08-16
Produktionsindex över näringslivet, juni 2016 2016-08-15
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, juni 2016 2016-08-15
Konsumentprisindex (KPI) för juli 2016 2016-08-11
Restaurangindex, juni 2016 2016-08-10
Tjänsteproduktionsindex, juni 2016 2016-08-10
Industrins orderingång och omsättning, juni 2016 2016-08-10
Industriproduktionsindex, juni 2016 2016-08-10
Småhusbarometern t.o.m. juli 2016 2016-08-04
Nyregistreringar av fordon under juli 2016 2016-08-02

juli

Statistiknyheter Publiceringsdatum
Nationalräkenskaper, 2:a kvartalet 2016 2016-07-29
Arbetskostnadsindex, maj 2016 2016-07-29
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) juni 2016 2016-07-28
Detaljhandelns försäljning, juni 2016 2016-07-28
Varuexport, varuimport och handelsnetto, juni 2016, i löpande priser 2016-07-27
Finansmarknadsstatistik, juni 2016 2016-07-27
Prisindex i producent- och importled, juni 2016 2016-07-26
Värdepappersstatistik, juni 2016 2016-07-18
Konsumentprisindex (KPI) för juni 2016 2016-07-12
Prisbasbeloppet för år 2017 2016-07-12
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, maj 2016 2016-07-08
Produktionsindex över näringslivet, maj 2016 2016-07-08
Småhusbarometern t.o.m. juni 2016 2016-07-07
Industriproduktionsindex, maj 2016 2016-07-05
Tjänsteproduktionsindex, maj 2016 2016-07-05
Industrins orderingång och omsättning, maj 2016 2016-07-05
Restaurangindex, maj 2016 2016-07-05
Nyregistreringar av fordon under juni 2016 2016-07-04
På tal om kvinnor och män 2016 2016-07-04

juni

Statistiknyheter Publiceringsdatum
Försäljning av bostadsrätter 2014 och 2015 2016-06-30
Arbetskostnadsindex, april 2016 2016-06-30
Demografisk analys: Enbarnsmammor i olika generationer 2016-06-30
Finansmarknadsstatistik, maj 2016 2016-06-29
Prisindex i producent- och importled, maj 2016 2016-06-28
Detaljhandelns försäljning, maj 2016 2016-06-28
Varuexport, varuimport och handelsnetto, maj 2016, i löpande priser 2016-06-28
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2016-06-23
Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2016-06-23
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) maj 2016 2016-06-22
Finansräkenskaper, 1:a kvartalet 2016 2016-06-22
Befolkningens utbildning och sysselsättning 2014 2016-06-22
Integration – utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet 2016-06-22
Värdepappersstatistik, maj 2016 2016-06-17
Miljösektorn 2014 2016-06-17
Torv 2015 , produktion, användning och miljöeffekter 2016-06-16
Konsumentprisindex (KPI) för maj 2016 2016-06-14
Barns levnadsförhållanden 2014–2015 2016-06-14
Miljöräkenskaper – Utsläpp till luft 2014 2016-06-13
Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv, 1:a kvartalet 2016 2016-06-10
Småhusbarometern t.o.m. maj 2016 2016-06-10
Produktionsindex över näringslivet, april 2016 2016-06-09
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, april 2016 2016-06-09
Tjänsteproduktionsindex, april 2016 2016-06-03
Industriproduktionsindex, april 2016 2016-06-03
Industrins orderingång och omsättning, april 2016 2016-06-03
Restaurangindex, april 2016 2016-06-03
Partisympatiundersökningen (PSU) i maj 2016 – Partisympatier 2016-06-02
Inkomster och skatter: Inkomströrlighet 2016-06-02
Betalningsbalansen, 1:a kvartalet 2016 2016-06-02
Nyregistreringar av fordon under maj 2016 - Korrigerad 2016-06-01 2016-06-01
Kapitalplaceringar, 1:a kvartalet 2016 2016-06-01
Konjunkturstatistik över sjuklöner, 1:a kvartalet 2016 2016-06-01

maj

Statistiknyheter Publiceringsdatum
Partisympatiundersökningen (PSU) i maj 2016 – Val i dag 2016-05-31
Fastighetspriser och lagfarter 2015 2016-05-31
Nationalräkenskaper, 1:a kvartalet 2016 2016-05-30
Barn- och familjestatistik 2016-05-30
Arbetskostnadsindex, mars 2016 2016-05-30
Finansmarknadsstatistik, April 2016 2016-05-27
Demografisk analys: Livslängd och dödlighet i olika sociala grupper 2016-05-27
Detaljhandelns försäljning, april 2016 2016-05-27
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Mäns och kvinnors arbetsmarknad åren 2001–2016 2016-05-26
Varuexport, varuimport och handelsnetto, april 2016, i löpande priser 2016-05-26
Prisindex i producent- och importled, april 2016 2016-05-26
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, 1:a kvartalet 2016 2016-05-26
Export och import av varor, januari–mars 2016, i löpande priser 2016-05-26
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2016-05-25
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) april 2016 2016-05-24
Skyddad natur 2015-12-31 2016-05-24
Sparbarometern, 1:a kvartalet 2016 2016-05-23
Lagerstatistik, 1:a kvartalet 2016 2016-05-20
Miljömotiverade subventioner och preliminära miljöskatter 2015 2016-05-20
Regional innovationsstatistik i Sverige 2012–2014 2016-05-20
Sysselsättning, lediga jobb och lönesummor, 1:a kvartalet 2016 2016-05-19
Värdepappersstatistik, april 2016 2016-05-19
Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter, 1:a kvartalet 2016, preliminära uppgifter 2016-05-19
Investeringsenkäten, maj 2016 2016-05-19
Investeringsfonder - tillgångar och skulder, 1:a kvartalet 2016 2016-05-16
Industrins kapacitetsutnyttjande, kvartal 1 2016 2016-05-13
Tjänsteprisindex, kvartal 1 2016 2016-05-13
Konsumentprisindex (KPI) för april 2016 2016-05-12
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) första kvartalet 2016 2016-05-12
Företagens ekonomi 2014 2016-05-12
Småhusbarometern t.o.m. april 2016 2016-05-12
Arbetsmarknaden för högutbildade utrikes födda 2015: 2016-05-11
Produktionsindex över näringslivet, mars 2016 2016-05-09
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, mars 2016 2016-05-09
Färdigställda nybyggnader, Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2015, – definitiva uppgifter 2016-05-04
Industriproduktionsindex, mars 2016 2016-05-03
Industrins orderingång och omsättning, mars 2016 2016-05-03
Tjänsteproduktionsindex, mars 2016 2016-05-03
Restaurangindex, mars 2016 2016-05-03
Nyregistreringar av fordon under april 2016 2016-05-02

april

Statistiknyheter Publiceringsdatum
Arbetskostnadsindex, februari 2016 2016-04-29
Miljöräkenskaper – Utsläpp till luft fjärde kvartalet 2015 samt preliminär statistik för helåret 2015 2016-04-29
Detaljhandelns försäljning, mars 2016 2016-04-28
Finansmarknadsstatistik, mars 2016 2016-04-27
Varuexport, varuimport och handelsnetto, mars 2016, i löpande priser 2016-04-27
Prisindex i producent- och importled, mars 2016 2016-04-26
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) mars 2016 2016-04-25
Befolkningens utbildning 2015 2016-04-21
Bostadsbeståndet 2015-12-31 2016-04-19
Hushållens boende 2015 2016-04-19
Värdepappersstatistik, mars 2016 2016-04-18
Statliga anslag till forskning och utveckling 2016 2016-04-14
Sveriges framtida befolkning 2016–2060 2016-04-13
Konsumentprisindex (KPI) för mars 2016 2016-04-12
Produktionsindex över näringslivet, februari 2016 2016-04-08
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, februari 2016 2016-04-08
Småhusbarometern t.o.m. mars 2016 2016-04-07
Allmänna val och Europaparlamentsval, nominerade och valda samt valresultat 2016-04-06
Industriproduktionsindex, februari 2016 2016-04-05
Industrins orderingång och omsättning, februari 2016 2016-04-05
Tjänsteproduktionsindex, februari 2016 2016-04-05
Restaurangindex, februari 2016 2016-04-05
Nyregistreringar av fordon under mars 2016 2016-04-01

mars

Statistiknyheter Publiceringsdatum
Offentliga finanser sparand och bruttoskuld enligt EU:s konvergenskriterier 2015 2016-03-31
Socialt skydd i Sverige 1993-2014 2016-03-31
Hälsoräkenskaper 2014 2016-03-30
Finansmarknadsstatistik, februari 2016 2016-03-29
Detaljhandelns försäljning, februari 2016 2016-03-29
Varuexport, varuimport och handelsnetto, februari 2016, i löpande priser 2016-03-29
Prisindex i producent- och importled, februari 2016 2016-03-24
Finansräkenskaper, 4:e kvartalet 2015 2016-03-23
Undersökningen av förtroendevalda i kommuner och landsting 2015 2016-03-23
Utländskt ägande och utlandssvenskars ägande av fritidshus i Sverige 2015 2016-03-21
Asylsökande, Grund för bosättning, Utländsk bakgrund, medborgarskapsbyten, adoptioner, hushållsstatistik och medellivslängder 2015 2016-03-18
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) februari 2016 2016-03-17
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2014 2016-03-16
Värdepappersstatistik, februari 2016 2016-03-16
Konsumentprisindex (KPI) för februari 2016 2016-03-15
Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv, 4:e kvartalet 2015 2016-03-14
Småhusbarometern t.o.m. februari 2016 2016-03-11
Antal personer försörjda med sociala ersättningar och bidrag 2015 2016-03-10
Produktionsindex över näringslivet, januari 2016 2016-03-09
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, januari 2016 2016-03-09
Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/16 2016-03-08
Kommunernas och landstingens preliminära resultat 2015. Korrigerad 2016-03-08 2016-03-08
Industrins orderingång och omsättning, januari 2016 2016-03-04
Industriproduktionsindex, januari 2016 2016-03-04
Restaurangindex, januari 2016 2016-03-04
Tjänsteproduktionsindex, januari 2016 2016-03-04
Försäkringsföretagens kapitalplaceringar, 4:e kvartalet 2015 2016-03-03
Materialflödesräkenskaper 2000–2014 2016-03-03
Investeringsenkäten, februari 2016 2016-03-03
Nyregistreringar av fordon under februari 2016 2016-03-02
Betalningsbalansen, 4:e kvartalet 2015 2016-03-02
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Arbetsmarknadssituationen för migranter och deras barn 2014 2016-03-01
Konjunkturstatistik över sjuklöner, 4:e kvartalet 2015 2016-03-01

februari

Statistiknyheter Publiceringsdatum
Nationalräkenskaper, 4:e kvartalet 2015 2016-02-29
Demografisk analys: Från Finland till Afghanistan – invandring och utvandring för födda i olika länder sedan 1970 2016-02-29
Arbetskostnadsindex, december 2015 2016-02-29
Allmän fastighetstaxering för småhus 2015 2016-02-26
Aktieägarstatistik, december 2015 2016-02-26
Kommunal och regional energistatistik för 2014 2016-02-26
Detaljhandelns försäljning, januari 2016 2016-02-26
Prisindex i producent- och importled, januari 2016 2016-02-25
Varuexport, varuimport och handelsnetto, januari 2016, i löpande priser 2016-02-25
Finansmarknadsstatistik, januari 2016 2016-02-25
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, 4:e kvartalet 2015 2016-02-25
Export och import av varor, januari–december 2015, i löpande priser 2016-02-25
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), årsmedeltal 2015 2016-02-23
Sparbarometern, 4:e kvartalet 2015 2016-02-23
Folkmängd 2015 - befolkningsförändringar 2016-02-22
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) januari 2016 2016-02-19
Investeringsfonder - tillgångar och skulder, 4:e kvartalet 2015 2016-02-19
Sysselsättning, lediga jobb och lönesummor, 4:e kvartalet 2015 2016-02-18
Innovationsverksamhet 2012–2014 2016-02-18
Konsumentprisindex (KPI) för januari 2016 2016-02-18
Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter, 1:a–4:e kvartalet 2015, preliminära uppgifter 2016-02-18
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) fjärde kvartalet 2015 2016-02-16
Värdepappersstatistik, januari 2016 2016-02-16
Lagerstatistik, 4:e kvartalet 2015 2016-02-15
Industrins kapacitetsutnyttjande, kvartal 4 2015 2016-02-15
Tjänsteprisindex, 4:e kvartalet 2015 2016-02-12
Småhusbarometern t.o.m. januari 2016 2016-02-11
Produktionsindex över näringslivet, december 2015 - korrigerad 2016-02-11 2016-02-10
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, december 2015 2016-02-10
Befolkningens utbildning 2014 2016-02-09
Industriproduktionsindex, december 2015 2016-02-05
Industrins orderingång och omsättning, december 2015 2016-02-05
Restaurangindex, december 2015 2016-02-05
Tjänsteproduktionsindex, december 2015 2016-02-05
Inkomster och skatter 2014 2016-02-04
Taxeringsutfallet 2015 2016-02-04
Nyregistreringar av fordon under januari 2016 2016-02-01
Allmänna val, valundersökningen 2014. Korrigerad 2016-02-04 2016-02-01

januari

Statistiknyheter Publiceringsdatum
Finansmarknadsstatistik, december 2015 2016-01-29
Arbetskostnadsindex, november 2015 2016-01-29
Miljöräkenskaper – Utsläpp till luft 3:e kvartalet 2015 2016-01-29
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) december 2015 2016-01-28
Varuexport, varuimport och handelsnetto, december 2015, i löpande priser 2016-01-28
Detaljhandelns försäljning, december 2015 2016-01-28
Prisindex i producent- och importled, december 2015 2016-01-26
Svenskt portföljinnehav halvårsskiftet 2015 2016-01-26
Forskning och utveckling i företag med 1-9 anställda år 2013 2016-01-21
Namnstatistik 2015 2016-01-21
Fokus på näringsliv och arbetsmarknad 2016-01-19
Värdepappersstatistik, december 2015 2016-01-19
Produktionsindex över näringslivet, november 2015 2016-01-15
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, november 2015 2016-01-15
Konsumentprisindex (KPI) för december 2015 2016-01-14
Småhusbarometern t.o.m. december 2015 2016-01-14
Industriproduktionsindex, november 2015 2016-01-08
Tjänsteproduktionsindex, november 2015 2016-01-08
Industrins orderingång och omsättning, november 2015 2016-01-08
Restaurangindex, november 2015 2016-01-08
Nyregistreringar av fordon under december 2015 2016-01-04