På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Tidigare statistiknyheter

Visa statistiknyheter från:  

     

Barn- och familjestatistik

Statistiknyheter Publiceringsdatum
Barn- och familjestatistik 2018-06-14
Barn- och familjestatistik 2017-06-29
Barn- och familjestatistik 2016-10-18
Barn- och familjestatistik 2016-05-30
Barn- och familjestatistik 2014-10-06
Barn- och familjestatistik 2013-10-07
Barn och deras familjer 2010 2011-12-14
Barn och deras familjer 2008 2009-11-23
Barn idag 2009-11-18
Barn och deras familjer 2008 2009-10-05
Barn och deras familjer 2007 2008-12-04
Barn och deras familjer 2007 2008-11-04
Barn och deras familjer 2006 2007-12-07
Barns levnadsförhållanden 2007-02-21
Barn och deras familjer 2005 2006-11-30
Barn och deras familjer 2004 2005-12-02
Barn och deras familjer 2003 2004-12-01
Barnens tid med föräldrarna 2004-05-05
Barn och deras familjer 2002 2004-02-04
Barn och deras familjer. Om separationer och växelvis boende 2003-04-01


Integration - analys

Statistiknyheter Publiceringsdatum
Integration – matchning på arbetsmarknaden 2017-06-02
Integration – flyktingars flyttmönster i Sverige 2016-12-22
Integration – utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet 2016-06-22
Integration – med fokus på 15 stadsdelar 2015-09-30
Integration - etablering på arbetsmarknaden 2014-12-09
Integration - En beskrivning av läget i Sverige 2013-12-06
Integration – analys 2012-12-12
Integration – analys 2011-12-20
Integration – analys 2010-06-11
Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden 2009-12-14
Integration - En beskrivning av läget i Sverige 2008-12-18


Integration – analys

Statistiknyheter Publiceringsdatum
Integration – matchning på arbetsmarknaden 2017-06-02
Integration – flyktingars flyttmönster i Sverige 2016-12-22
Integration – utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet 2016-06-22
Integration – med fokus på 15 stadsdelar 2015-09-30
Integration - etablering på arbetsmarknaden 2014-12-09
Integration - En beskrivning av läget i Sverige 2013-12-06
Integration – analys 2012-12-12
Integration – analys 2011-12-20
Integration – analys 2010-06-11
Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden 2009-12-14
Integration - En beskrivning av läget i Sverige 2008-12-18


IT bland individer

Statistiknyheter Publiceringsdatum
IT bland individer 2017 2017-12-01
IT bland individer 2016 2016-11-24
IT bland individer 2015 2015-11-25
IT bland individer 2014 2014-12-03
IT bland individer 2013 2014-01-16
IT bland individer 2013 2013-10-29
IT bland individer 2012 2013-01-16
IT bland individer 2012 2012-10-30
IT bland individer 2011 2012-01-17
IT bland individer 2011 2011-10-26
IT bland individer 2010 2011-01-17
IT bland individer 2010 2010-10-22
IT bland individer 2009 2010-01-19
IT bland individer 2009 2009-11-02
IT bland individer 2008-10-17
IT bland individer 2007-12-17
IT-statistik - Privatpersoners användning av datorer och Internet 2006 2006-12-18
IT-statistik - Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 2005-12-20
Ny rapport om privatpersoners användning av datorer och Internet 2004 2004-12-20
Privatpersoners användning av datorer och Internet 2003 2004-01-28
Tillgång och användning av IT bland individer 2002 2003-01-28
Ny statistik om privatpersoners användning av datorer och internet 2002-01-29


Jämställdhetsstatistik

Statistiknyheter Publiceringsdatum
På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2018 2018-06-28
På tal om kvinnor och män 2016 2016-07-04
På tal om kvinnor och män 2014 2014-07-03
På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2012 2012-11-06
På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2010 2010-07-06
På tal om kvinnor och män 2008 2008-08-28
Jämställdhetsstatstik 2007-03-07
På tal om kvinnor och män 2006-08-28
Chefen är en man i högre chefspositioner 2006-03-08
På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2004 2004-06-18
Jämindex 2003 2003-12-04
På tal om kvinnor och män 2002-07-11
Lön för mödan - fakta om arbetsvillkor och löner för kvinnor och män inom vård och omsorg 2002-05-28
Jämställdhet, barnafödande och familjestabilitet 2002-05-22
Jämställdhetsindex - ny version för kommuner 2002-03-06


Longitudinell individdatabas (LINDA)

Statistiknyheter Publiceringsdatum
Yngre arbetssökande män ökade sin inkomst av arbete mest 2007-12-18
Arbetssökande 1993 - så gick det sedan 2006-12-04
Låga disponibla inkomster - till stor del tillfälliga 2005-10-06


Tidsanvändningsundersökningen

Statistiknyheter Publiceringsdatum
Tidsanvändningsundersökningen 2010 2011-08-31
Kvinnors och mäns tidsanvändning år 1990/91 och 2000/01 2003-04-14
Tidsanvändningsundersökningen 2000/01 2002-05-23


Undersökningarna av barns levnadsförhållanden

Statistiknyheter Publiceringsdatum
Barns levnadsförhållanden 2016–2017 2018-05-29
Barns levnadsförhållanden 2015–2016 2017-06-12
Barns levnadsförhållanden 2014–2015 2016-06-14
Barns levnadsförhållanden 2013–2014 2015-06-10
Barns levnadsförhållanden 2012–2013 2014-06-10
Undersökningarna av barns levnadsförhållanden(Barn-ULF) 2013-09-03
Undersökningarna av barns levnadsförhållanden 2012-12-07
Undersökningarna av barns levnadsförhållanden 2012-05-24
Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) 2011-06-09
Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) 2011-01-13
Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) 2010-09-08
Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) 2010-08-16
Barns fritid 2009-01-29


Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Statistiknyheter Publiceringsdatum
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2018-10-16
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2018-05-31
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2018-04-24
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2018-03-02
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2018-02-16
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2017-10-25
Undersökningarna av levnadsförhållanden 2017-04-26
Fritid 2014–2015 2017-01-25
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2016-11-23
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2016-06-23
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2016-05-25
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2015-11-24
Unga kvinnor reser mest på semestern 2015-05-26
Hälsa 2012–2013 2015-05-22
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2015-02-24
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2014-11-25
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2014-06-25
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2014-05-23
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2014-03-03
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2013-09-16
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2013-03-04
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2012-12-11
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2012-11-28
Levnadsstandard i Europa 2012-11-19
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2012-06-19
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2012-05-31
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) 2011-06-29
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) 2011-06-15
Offer för våld och egendomsbrott 2008-2009 2011-05-12
Boendesituationen i Europa 2011-05-03
Medborgerliga aktiviteter 2008-2009 2011-04-14
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) 2008-2009 2010-09-15
Fritid 2006-2007 2009-04-07
Om tandläkarbesök 2009-03-30
Nära relationer 2009-03-25
Boende och boendemiljö 2006-2007 2009-03-17
Barns hälsa 2007-12-12
Välfärdsstatistik i urval 2007-11-05
Motionsvanor bland anställda 2007-10-04
Semesterresandet 2006 2007-07-09
Datorvanor på fritiden 2006 2007-06-19
Var tionde svensk är fet 2007-03-06
Alkohol och tobaksbruk 2004-05 2007-02-27
Allt färre män läser böcker 2007-02-07
Ohälsa och sjukvård 1980-2005 2006-10-31
Tidskriften Välfärd nr 3 2006-Tandläkarbesök 2006-10-02
Semesterresandet ökar bland äldre 2006-06-19
Barns TV-tittande 2005-12-12
6 kilo mer man och 4 kilo mer kvinna 2005-11-09
Pojkar har egen dator och flickor eget husdjur 2005-10-19
Fler besväras av datorarbete 2005-10-19
Unga vuxnas etablering i vuxenvärlden fördröjd 2005-10-19
Vi röker mindre och mindre, men fler och fler snusar 2005-10-10
Folkvalda politiker ofta hotade 2005-09-28
Flickor ställer högre krav på sig själva i skolan 2005-09-28
Andelen snusare ökar kraftigt 2005-09-12
Semesterresandet har slutat att öka 2005-06-29
Så bor vi i Sverige – bostäder, boendemiljö och transporter 1975–2002 2004-12-21
Bruk och missbruk, vanor och ovanor - Hälsorelaterade levnadsvanor 1980-2002 2004-06-23
Fritid 1976 - 2002 2004-06-22
Offer för våld och egendomsbrott 1978 - 2002 2004-03-31
Internationella välfärdsjämförelser: Sverige i ledningen 2004-03-02
Politiska resurser och aktiviteter 1992-2001 2003-12-19
Ungdomars etablering i vuxenvärlden 2003-12-04
Offer för våld och hotelser 2003-10-07
Välfärd och ofärd på 90-talet 2003-10-07
Funktionshindrade 1988 - 1999 2003-04-03
Föreningslivet i Sverige under 1990-talet - välfärd, socialt kapital och demokratiskola 2003-03-27
En miljon vuxna i skidbackarna 2003-02-12
Hälsoutvecklingen 1980 - 2000 2003-02-07
Välfärdsindikatorer 1980-2001 2002-10-22
Integration till svensk välfärd? 2002-10-14
Svenska folkets semestervanor 2002-07-09
Ny publikation om befolkningens boendeförhållanden 2002 2002-06-14


Välfärd – SCB:s tidskrift om arbetsliv, demografi och välfärd

Statistiknyheter Publiceringsdatum
Tidskriften Välfärd nr 2/2014 2014-06-09
Tidskriften Välfärd nr 1/2014 2014-03-04
Tidskriften Välfärd nr 4/2013 2013-12-09
Tidskriften Välfärd nr 3/2013 2013-09-30
Tidskriften Välfärd nr 2/2013 2013-05-27
Tidskriften Välfärd nr 1/2013 2013-03-06
Tidskriften Välfärd nr 4/2012 2012-12-04
Tidskriften Välfärd nr 3/2012 2012-10-03
Tidskriften Välfärd nr 2/2012 2012-05-23
Tidskriften Välfärd nr 1/2012 2012-03-07
Tidskriften Välfärd nr 4/2011 2011-12-08
Tidskriften Välfärd nr 3/2011 2011-10-03
Tidskriften Välfärd nr 2/2011 2011-06-07
Tidskriften Välfärd nr 1/2011 2011-03-14
Tidskriften Välfärd, nr 4 2010: 2010-12-15
Jobbyten 2007-2008 2010-10-05
Barnafödande hos barn till utrikes födda 2010-06-01
Arbetsmarknaden för högutbildade utrikes födda 2010-03-09
Självmord bland män 2009-12-08
Hushållens fördelning av olika utgifter 2009-09-29
Skatteavdrag för hushållsnära tjänster 2009-05-28
Valdeltagandet till Europaparlamentsvalet 2009-05-26
Våldsbrott och hot - könsrelaterat? 2009-03-09
Andel högutbildade i offentlig sektor 2008-12-02
Stödundervisning i grundskolan 2008-10-01
Plats i syskonskaran har betydelse för val av utbildning 2008-05-27
Svenska småbarnspappors hemarbete 2008-03-04
Allt fler barn äter frukt och grönsaker 2007-12-04
Adoptivbarnens utbildning skiljer sig från föräldrarnas 2007-05-30
Största invandringen någonsin 2007-03-07
Tidskriften Välfärd nr 3 2006-Tandläkare 2006-10-02
Högst skilsmässorisk bland lesbiska 2006-05-30
Utländsk bakgrund spelar mindre roll för betygen 2006-03-06
Gudrun och Elof - stormens barn 2005-12-05
Nästan hälften av skatten är årlig rundgång 2005-09-28
Att bli förälder 2004-05-25
Europa åldras 2004-05-25
Unga kvinnor lever sundare 2004-05-25
Sveriges sociala utgifter 2003-12-04