På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Informationsteknik

SCB:s it-statistik

SCB genomför årligen tre undersökningar inom ämnes­området informa­tions­teknik. Under­sök­ning­arna it‑använd­ning bland individer respektive it‑använd­ning i företag belyser tillgång till och använd­ning av it. Företagens utgifter för it redovisar verk­ställda invester­ingar och kostnads­bok­förda utgifter för it inom den privata sektorn. Alla tre ingår i Sveriges officiella statistik. Under­sök­ningarna om it‑använd­ning är EU‑harmoniserade.

It-relaterad statistik hos SCB och andra myndigheter och organisationer

Eftersom informations­teknik (it) är ett sektor­över­gripande ämne finns det inte någon enskild myndig­het som har statistik­ansvar för ämnet, utan olika myndig­heter ansvarar för sådan it‑statistik som är relevant för sitt sektor­område. SCB producerar till exempel statistik med it‑anknyt­ning bland annat inom utrikes­handel och investeringar.

Förutom den statistik som SCB ansvarar för produceras it‑relaterad statistik bl.a. av Arbets­miljö­verket, Brotts­före­byggande rådet, Högskole­verket, Kungliga biblioteket, Medlings­institutet, Myndigheten för kultur­analys, Nordicom, Post‑ och tele­styrelsen, Skol­verket, Till­växt­analys, Till­växt­verket, Trafik­analys och VINNOVA.

Nätverket för it‑statistik har tagit fram en länk­samling i ett försök att skapa en samlings­plats för den it‑statistik som produceras av olika myndig­heter. Utveck­lingen av länk­sam­lingen har bekostats av Närings­departe­mentet. Då olika myndig­heter har olika struktur på sina webb­platser hänvisar länkarna till olika nivåer, i vissa fall direkt till en rapport och i andra fall till en nivå där flera under­sök­ningar redovisas. Samlingen innehåller också länkar till sådan statistik som är av mer allmän karaktär, till exempel statistik om syssel­sätt­ning, löner, FoU och närings­verk­samhet. Syftet med detta är att upp­märk­samma generell statistik som kan brytas ner för att beskriva det fram­växande informa­tions­samhället.

Länksamlingen uppdateras årligen.

Kortadress: http://www.scb.se/it