Ledamöter i riksdagens utskott - Statistiska centralbyrån

Ledamöter i riksdagens utskott

Könsfördelning (%) och antal

Utskott

1973

 

1985

 

1998

 

2010

 

2014

 KvinnorMän KvinnorMän KvinnorMän KvinnorMän KvinnorMän
Arbetsmarknads
20 80   27 73   35 65   65 35   47 53
Bostads/Civil
13 87   20 80   35 65   53 47   47 53
Finans
7 93   20 80   29 71   47 53   35 65
Förvars
7 93   20 80   35 65   35 65   24 76
Justitie
33 67   27 73   65 35   47 53   41 59
Konstitutions
7 93   20 80   29 71   47 53   35 65
Kultur
33 67   60 40   53 47   41 59   47 53
Lag
27 73   33 67   47 53   . .   . .
Miljö- och jordbruks
13 87   20 80   41 59   47 53   47 53
Närings
- 100   20 80   41 59   29 71   53 47
Skatte
13 87   13 87   29 71   59 41   35 65
Social
20 80   47 53   53 47   59 41   53 47
Socialförsäkrings
20 80   60 40   59 41   35 65   59 41
Trafik
- 100   13 87   35 65   53 47   35 65
Utbildnings
20 80   27 73   47 53   59 41   53 47
Utrikes
7 93   27 73   59 41   47 53   59 41
Totalt, procent
15 85   28 72   43 57   48 52   45 55
antal
36 204   68 172   118 154   123 132   114 141

Källa: Sveriges riksdagKommentarer

Före 1996 hade varje utskott mellan 12 och 17 ledamöter. Från 1996 har varje utskott 17 ledamöter.

Uppgifter för 2014 gäller från 29 oktober.Senast uppdaterad 2014-11-03

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter