På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Konjunkturlönestatistik

Syftet med statistiken är att belysa lönenivån och dess föränd­ring över tiden. Statistiken används främst vid kon­junk­tur­bedöm­ningar och som under­lag vid analyser av kostnads‑ och kon­kur­rens­utveck­lingen i Sverige och inom EU. Huvud­användare är Kon­junk­tur­institutet (KI), Med­lings­institutet (MI) och Riks­banken. Andra externa användare är enskilda företag, vissa institut­ioner som univers­itet och arbets­marknadens parter.

Konjunkturlönestatistiken samlas in månadsvis för samtliga sektorer (kommun, landsting, stat och privat sektor) och redovisas ca 9 veckor efter under­sök­nings­månaden. Den privata sektorn undersöks som urval medan den offentliga sektorn total­under­söks. Statistiken redo­visar genom­snitt­liga timlöner (arbetare i privat sektor) och månads­löner samt föränd­rings­tal från mot­svarande månad före­gående år. Under­sök­ningen av den statliga sektorn skiljer sig något från de övriga genom att vara individ­baserad, vilket innebär att resultat kan redo­visas uppdelat efter bland annat kön och hel‑/del­tids­arbete.

Konjunkturlönestatistiken för den privata sektorn ligger även till grund för Arbetskostnadsindex (AKI) och Labour Cost Index (LCI).