På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Statistik om löner anpassad för dig

Det finns möjlighet att mot betalning beställa specialkörningar av lönestatistiken. Det kan handla om lönestatistik som inte redovisas i den officiella lönestatistiken, som till exempel lön för olika yrkesgrupper i olika näringsgrenar (gäller endast privat sektor) eller lön för olika yrkesgrupper med en viss utbildningsnivå i en viss region.

Forskare och utredare kan efter noggrann prövning få tillgång till grunddata (primärmaterial) för egen bearbetning. Ingen enskild person kan urskiljas i SCB:s statistik, vare det sig handlar om tabeller eller utlämnande av grunddata för forskning. Organisationsnummer och personnummer lämnas aldrig ut på grund av sekretesskäl.

Variabelinnehållet skiljer sig beroende på sektor och årgång, men följande uppgifter finns i huvudsak i de olika löneregistren:

  • Lön (olika lönebegrepp beroende på sektor)
  • Kön
  • Län
  • Kommun
  • Näringsgren (privat sektor)
  • Yrkesgrupp
  • Tjänstgöringsomfattning i procent
  • Utbildning (nivå och inriktning).

Det finns också möjlighet att samköra lönestatistiken med andra register på SCB och därmed utnyttja ännu mer information.

Exempel på index framtagna på uppdrag

SCB beräknar Arbetskostnadsindex på uppdrag av ett flertal aktörer. Indextalen beskriver arbetskostnadens utveckling, månadsvis, för de flesta branscher enligt SNI2007.

Arbetskostnadsindex

Kontakta oss

Sofia Löfgren
fornamn.efternamn@scb.se
010-479 65 86