På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Sjukfrånvaro och ohälsa

Stetoskop mot underarm.

Här hittar du SCB:s statistik som handlar om sjuk­skriv­ningar, sjuk­från­varo och ohälsa. Det finns också länkar till andra myndig­heter, forskar­grupper och organisa­tioner som har statistik, utred­ningar eller rapporter inom området samt en ord­lista med några av de vanlig­aste begreppen inom ämnesområdet.

Uttag av föräldrapenning i olika yrken 

Longitudinell Integrations­databas för Sjuk­för­säkr­ings‑ och Arbets­mark­nads­studier (LISA)

LISA är en databas som främst är avsedda för studier inom sjuk­för­säk­rings‑ och arbets­mark­nads­området. Data från LISA har använts för en mängd forsk­ning inom området och har utgjort under­lag till en del av de rapporter som nämns under Artiklar och publikationer.

Det går att beställa special­kör­ningar av LISA mot betal­ning. Det kan handla om statistik som man inte kan hitta i den officiella statistiken, till exempel sjuk­skriv­ning för olika yrkes­grupper i olika närings­grenar eller per utbild­nings­nivå och/eller region.

Forskare och utredare kan efter noggrann prövning få till­gång till grund­data (primär­material) för egen bearbet­ning. Ingen enskild person kan urskiljas i SCB:s statistik, vare det sig handlar om tabeller eller utlämnande av grund­data för forsk­ning. Organisations­nummer och person­nummer lämnas inte ut med hänsyn till sekretess.

Kortadress: http://www.scb.se/sjukfranvaro