På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Ekonomisk statistik efter ämnesområde

Den ekonomiska statistiken uppdelad efter de ämnesområden som används för den officiella statistiken.

Arbetsmarknad

 • löner och arbetskostnader
 • sysselsättning och arbetslöshet
 • vakanser
 • arbetsmiljö och arbetsskador

Boende byggande och bebyggelse

 • bostadsbyggande
 • bygglov
 • byggnadskostnader
 • fastighetspriser

Finansmarknad

 • finansräkenskaper
 • finansmarknadsstatistik
 • aktieägarstatistik

Handel men varor och tjänster

 • omsättning i tjänstenäringar
 • omsättning enligt SCB:s momsregister
 • utrikeshandel med varor

Handel med varor och tjänster

Hushållens ekonomi

 • inkomster och inkomstfördelning
 • hushållens utgifter

Hushållens ekonomi

Informationsteknik

 • IT i företag
 • IT bland individer
 • Nationalräkenskaper

 • års- och kvartalsvisa nationalräkenskaper
 • regionalräkenskaper
 • utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa
 • aktivitetsindex

Näringsverksamhet

 • SCB:s företagsregister
 • näringslivets struktur
 • produktion, orderingång, leveranser, lager och kapacitetsutnyttjande i industrin
 • näringslivets investeringar
 • nystartade företag och konkurser
 • internationella företag
 • inkvartering
 • omsättning enligt SCB:s momsregister 

Offentlig ekonomi

 • taxeringsutfallet
 • kommunernas ekonomi
 • utfallet av statsbudgeten
 • statsskulden och statens nettolånebehov
 • välfärdstjänster i den ekonomiska statistiken

Priser och konsumtion

 • konsumentprisindex
 • prisindex i producent- och importled
 • tjänsteprisindex
 • byggnadsprisindex
 • faktorprisindex
 • hushållens utgifter, hushållens inköpsplaner

Transporter och kommunikationer

 • järnvägs-, luftfarts- och sjöfartsstatistik
 • kommunikationsvanor
 • vägstatistik
 • post- och telestatistik

Transporter och kommunikationer

Utbildning och forskning

 • forskning och utveckling inom olika sektorer
 • innovationsverksamhet
 • arbetskraftsprognosen
 • arbetskraftsbarometern

Utbildning och forskning