Undersökning - Statistiska centralbyrån

På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Konjunkturstatistik för industrin

Konjunkturstatistik för industrin är en urvalsundersökning som samlar in månads- och kvartalvisa uppgifter om industrins nettoomsättning, orderingång, lager och kapacitets­­utnyttjande. Urvalet består av cirka 2 000 svenska industriföretag.

Uppgifterna som lämnas till undersökningen ger underlag till statistik om industrins produktion, orderingång, omsättning, kapacitets­­utnyttjande samt lager. Dessa uppgifter är centrala för att belysa det aktuella konjunkturläget i svensk industri. Användare är Konjunktur­institutet, Finansdepartementet, Riksbanken, bransch­organisationer samt FN, OECD och EU. Statistiken är ett viktigt underlag i national­räkenskaperna och används i beräkning av bruttonational­produkten, BNP.

Undersökningen avser svensk industriverksamhet. Alla stora industriföretag med minst 200 anställda samt ett urval av de mindre ingår i undersökningen. Delar av urvalet förnyas varje år.

Tidsplan

Sista svarsdatum för blanketten ligger i mitten av månaden men tidigast den 15:e. Se webblanketten eller utsänt inlogg­nings­­brev för exakt datum.

Om uppgiftslämnandet

Endast så många företag som behövs för att statistiken ska uppnå den kvalitet som krävs kommer med i urvalet. För att kunna få tillförlitlig statistik är det mycket viktigt att SCB får in uppgifter i tid från alla utvalda företag. Ett företag kan därför inte bytas ut mot ett annat.

Undersökningen omfattas av uppgifts­skyldighet enligt lagen (2001:99)  om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2014:14). Det innebär att företag som inte lämnar uppgifter riskerar ett vitesföreläggande. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) . Resultaten redovisas branschvis så det är inte möjligt att utläsa ett enskilt företags uppgifter.


Kortadress: http://www.scb.se/konjind

Lämna dina uppgifter

Kontakta oss

08-506 942 30
konjind@scb.se

Vardagar
8.00–16.30