På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Konjunkturstatistik för industrin

Konjunkturstatistik för industrin är en urvalsundersökning som samlar in uppgifter om konjunkturläget inom svensk industri. Urvalet består av cirka 2 100 industriföretag. Statistiska centralbyrån (SCB) har fått i uppgift av riksdag och regering att bidra till en mer heltäckande bild av Sveriges ekonomi, något som resultatet från undersökningen bidrar till.

Uppgifterna som lämnas till undersökningen ger underlag till statistik om industrins produktion, orderingång, omsättning och kapacitetsutnyttjande. Dessa uppgifter är centrala för att belysa det aktuella konjunkturläget. Användare av statistiken är Konjunkturinstitutet, Finansdepartementet, Riksbanken, branschorganisationer samt FN, OECD och EU. Statistiken är ett viktigt underlag i nationalräkenskaperna och används av SCB i beräkning av Sveriges bruttonationalprodukt, BNP.

Instruktioner

Varje månad skickar SCB ett brev med inloggningsuppgifter till den aktuella blanketten.

Sista svarsdatum för blanketten ligger i mitten av månaden. Sista svarsdag specificeras i brevet med inloggningsuppgifter. Blanketten är dock öppen månaden ut, för sena kompletteringar eller rättningar.

Alla företag lämnar uppgifter om nettoomsättning uppdelad på kund i Sverige och kund i utlandet. Vissa företag ska fördela nettoomsättning på industriverksamhet, handel och tjänster. Vissa företag lämnar också uppgifter om orderingång och/eller kapacitetsutnyttjande. En del av företagen lämnar även uppgifter om lager i den separata blanketten Industrins lager.

Nettoomsättning och orderingång samlas in för varje månad medan kapacitetsutnyttjande samlas för ett kvartal.

Tidsplan

Sista svarsdatum för blanketten ligger i mitten av månaden. I det utsända brevet med inloggningsuppgifter finns sista svarsdatum för respektive månad.

Om uppgiftslämnandet

Undersökningen avser företag inom industrin och endast så många företag som behövs för att statistiken ska uppnå den kvalitet som krävs kommer med i urvalet. Urvalet är slumpmässigt och delar av urvalet förnyas varje år. Ett företag är vanligen med i flera år – hur länge beror främst på företagets bransch och storlek. De största företagen i branschen är alltid med.

För att kunna få tillförlitlig statistik är det mycket viktigt att SCB får in uppgifter i tid från alla utvalda företag. Ett företag som är med i undersökningen kan därför inte bytas ut mot ett annat.

Undersökningen omfattas av uppgifts­skyldighet enligt lagen (2001:99)  om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2015:4). Det innebär att företag som inte lämnar uppgifter riskerar ett vitesföreläggande. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) . Resultaten redovisas branschvis så det är inte möjligt att utläsa ett enskilt företags uppgifter.


Kortadress: http://www.scb.se/konjind

Lämna dina uppgifter

Kontakta oss

010-479 42 30
konjind@scb.se

Vardagar
8.00–16.30