På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Miljöskyddskostnader

Undersökningen Miljöskyddskostnader i industrin mäter hur stora belopp industriföretagen lägger ner för att skydda och bevara naturmiljö. Sådan statistik är nödvändig för att kunna analysera kostnadseffektiviteten av nya förslag och regleringar inom miljöområdet, främst av EU-kommissionen.

Med miljöskydd avses sådant som syftar till att förebygga, reducera eller eliminera föroreningar eller annan försämring av den yttre miljön från företagets verksamhet. För att räknas som miljöskydd måste det primära syftet med åtgärden vara att skydda miljön.

Förutom som beslutsunderlag inför kommande miljöåtgärder används resultaten från undersökningen t.ex.

  • för att analysera i vilken utsträckning förorenaren betalar och hur industrins konkurrenskraft påverkas
  • vid företagsetableringar för att skatta marknadsstorleken för miljöprodukter
  • av finansiella aktörer vid företagsbedömningar
  • av EU för internationella jämförelser vid miljöekonomiska analyser.

Instruktioner

Statistiska centralbyrån (SCB) kommer under våren 2016 att genomföra undersökningen gällande företagens miljöskyddskostnader 2015.

Det finns två olika sätt att lämna in uppgifterna till SCB för denna undersökning:

Svara via internet

I början av april får de utvalda företagen ett brev med användarnamn och lösenord skickat till sig. Inloggning sker via länken högst upp på denna sida.

Svara via pappersenkät

Ladda ner och skriv ut pdf-enkäten, fyll i uppgifter och skicka blanketten till SCB.

Ifylld enkät i pappersformat skickas till:

Statistiska centralbyrån
DFO/IF
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM

Tidsplan

Sista svarsdag för undersökningen är 29 april 2016.

Om uppgiftslämnandet

Som medlemsland i EU är Sverige skyldigt att årligen rapportera statistik över industrins miljöskyddskostnader till EU: s statistikbyrå Eurostat. Statistiken regleras i EU: s förordning gällande strukturell företagsstatistik (Structural Business Statistics, SBS, no 58/97).

För att möjliggöra god kvalitet i insamlad statistik och minska svarsbortfallet i undersökningen beslutade regering och riksdag 2001 att miljöskyddskostnader är uppgiftslämnarpliktig information enligt lagen om den officiella statistiken, (2001:99) .

Varje år är det uppgiftslämnarskyldighet för investeringar, och vart tredje år även för löpande kostnader. När vi 2016 samlar in uppgifter avseende miljöskyddskostnader 2015 är enbart frågorna om investeringar belagda med uppgiftsskyldighet.

Alla uppgifter som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 § sekretesslagen (2009:400) . Det innebär bl.a. att inget enskilt företag ska kunna identifieras vid publicering.


Kortadress: http://www.scb.se/mkost