På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Information till kommuner, skolor och systemleverantörer

Här finns en sammanställning av undersökningar om utbildning som SCB genomför på uppdrag av Skolverket.

Undersökning Insamlingsperiod Sista insändningsdag Vem är uppgiftslämnare Till undersökningen
Budget för program i gymnasieskolan och
utbildning i gymnasiesärskolan
Årlig 7 januari Kommun/Landsting/Kommunalförbund www.scb.se/bidragsbelopp
Centrala uppgifter om elever i kommunen Årlig 1 november Kommunal huvudman www.scb.se/centrala
Centrala uppgiftslämnare – Utbildningsområdet Löpande april och september Kommunal huvudman www.scb.se/kontaktpskola
Elever som har lämnat årskurs 7, 8 eller 9
p.g.a. att skolplikten har upphört
Årlig 18 juni Kommunal huvudman/Enskild huvudman www.scb.se/skolplikt
Förskola och annan pedagogisk verksamhet Årlig 1 november Kommunal huvudman/Enskild huvudman www.scb.se/forskola
Grundskolan: betyg årskurs 6 Årlig 18 juni Kommunal huvudman/Enskild huvudman www.scb.se/ak6
Grundskolan: elever per 15 oktober Årlig 1 november Kommunal huvudman/Enskild huvudman www.scb.se/grundelev
Grundskolan slutbetyg Årlig 18 juni Kommunal huvudman/Enskild huvudman www.scb.se/ak9
Gymnasieskolans betygsuppgifter  Årlig 18 juni UHR/Kommunal huvudman/
Enskild huvudman
www.scb.se/gymnslutbetyg
Gymnasieskolan: elever per 15 oktober Årlig 1 november CSN www.scb.se/gymnelev
Gymnasieskolan: sökande och antagna Årlig 4 juli Kommunens antagningskansli/
Enskild huvudman
www.scb.se/sokande
Insamling av enskilda och kommunala
verksamheter som bedriver förskola
eller pedagogisk omsorg 15 oktober 2016
Årlig 1 september Kommunal huvudman www.scb.se/verksamheter
Insamling av uppgifter om antagningskanslier Årlig 20 maj Kommunens antagningskansli www.scb.se/antagning
Kommunal vuxenutbildning Halvårsvis 15 februari och 15 september Kommunal huvudman www.scb.se/komvux
Kommunal vuxenutbildning i svenska
för invandrare
Halvårsvis 15 februari och 15 september Kommunal huvudman/Enskild huvudman www.scb.se/sfi
Kommunernas aktivitetsansvar Halvårsvis 1 februari och 1 september Kommunal huvudman www.scb.se/aktivitetsansvar
Nationella prov gymnasieskola: resultat Halvårsvis 18 juni och 18 januari Kommunal huvudman/Enskild huvudman www.scb.se/npgymn
Nationella prov årskurs 3/6/9: resultat Årlig 18 juni Kommunal huvudman/Enskild huvudman www.scb.se/np
Pedagogisk personal Årlig 1 november Kommunal huvudman/Enskild huvudman www.scb.se/pedpers
Planerade studievägar i gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan
Årlig mars, oktober och november  Kommunal huvudman/Enskild huvudman www.scb.se/planstud
Skolenhetsregistret Löpande 18 juni Kommunal huvudman/
Enskild huvudman med flera
www.scb.se/skolreg
Skolkostnader Årlig 20 april Enskild huvudman med flera www.scb.se/skolkost
Skolkostnader, svenska utlandsskolor Årlig 20 april Enskild huvudman www.scb.se/utlsko
Specialskolan: elever per 15 oktober Årlig 1 november Specialpedagogiska skolmyndigheten www.scb.se/specialskolan
Specialskolan: slutbetyg Årlig 18 juni Specialpedagogiska skolmyndigheten www.scb.se/ak10
Spetsutbildning Årlig 1 november Kommunal huvudman/Enskild huvudman www.scb.se/spets
Stödåtgärder för elever i grundsärskola
och specialskola
Årlig 1 november Kommunal huvudman/Enskild huvudman www.scb.se/stod
Särskild utbildning för vuxna Årlig 1 november Kommunal huvudman/Enskild huvudman www.scb.se/sarvux
Särskolan: elever per 15 oktober Årlig 1 november Kommunal huvudman/Enskild huvudman www.scb.se/sarskola
Timplan för elever i grundskola Årlig 1 november Kommunal huvudman/Enskild huvudman www.scb.se/timplan

| Kortadress: http://www.scb.se/kommun