På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Förskola och annan pedagogisk verksamhet: barn och personal per 15 oktober

På uppdrag av Skolverket samlar Statistiska centralbyrån (SCB) in uppgifter om förskola och annan pedagogisk verksamhet. Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem. Undersökningen används vid beräkning av kostnader för förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och öppen fritidsverksamhet samt utgör underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Denna undersökning är indelad i två insamlingar:

  1. Barn och personal i förskola och pedagogisk omsorg. - Dessa uppgifter lämnas av både kommunal och enskild huvudman.
  2. Öppen förskola och öppen fritidsverksamhet. 
    Dessa uppgifter lämnas endast av kommunen.

Instruktioner

1. Barn och personal i förskola och pedagogisk omsorg

  • Nytt för i år är att en 6 siffrig verksamhetskod har tilldelats av SCB till alla kommunal och fristående verksamheter som bedriver förskola eller pedagogisk omsorg. När ni loggar in kommer ni att få ta del av vilken/vilka verksamhetskoder som berör er.
  • Insamlingen riktar sig till samtliga huvudmän för förskola och pedagogisk omsorg vilket innebär att du som huvudman ska lämna uppgifter om den personal och de inskrivna barn verksamheten har.
  • Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och skickar antingen en textfil genom uttag ur ert administrativa system eller via de Excelmallar som kommer publiceras.

Dokument

2. Öppen förskola och öppen fritidsverksamhet

  • Insamlingen riktar sig till samtliga kommuner och samlas endast in från kommunen. Liksom tidigare år rapporterar kommunen uppgifterna för både kommunal och enskild regi.
  • Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och besvarar webblanketten.

Tidsplan

Inloggningsuppgifter för höstens insamling kommer att skickas ut i början av oktober till både kommuner och enskilda huvudmän.

Om uppgiftslämnandet

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99)  om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100)  om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142, senaste ändring 2014:46) .

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) . Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).


Kortadress: http://www.scb.se/forskola

Lämna dina uppgifter

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

019-17 60 65
uls@scb.se

Skriv undersökningens namn i e‑postens ämnesrad

Vardagar
8.00–16.00