På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Förskola och annan pedagogisk verksamhet: barn och personal per 15 oktober

På uppdrag av Skolverket samlar Statistiska centralbyrån (SCB) in uppgifter om förskola och annan pedagogisk verksamhet. Uppgifterna ingår i Skolverkets nationella uppföljningssystem och är underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Denna undersökning är indelad i två insamlingar:

  1. Barn och personal i förskola och pedagogisk omsorg.

  2. Öppen förskola och öppen fritidsverksamhet. 

Instruktioner 

Mätdatum är 15 oktober eller närliggande vardag. 

1. Barn och personal i förskola och pedagogisk omsorg, besvaras av samtliga huvudmän

  • Nytt för i år är att en 6 siffrig verksamhetskod har tilldelats av SCB till alla kommunal och fristående verksamheter som bedriver förskola eller pedagogisk omsorg. Verksamhetskoderna som berör er får ni ta del av efter inloggning samt information om korrigeringar av verksamheter.
  • Insamlingen riktar sig till samtliga huvudmän för förskola och pedagogisk omsorg vilket innebär att du som huvudman ska lämna uppgifter om den personal och de inskrivna barn verksamheten har.
  • Kommunal huvudman lämnar uppgifter för sina kommunala verksamheter och enskild huvudman lämnar uppgifter för sina verksamheter.
  • Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och skickar antingen en textfil genom uttag ur ert administrativa system enligt dokumenten datafilsbeskrivning eller via Excelmall för barn och personal. Observera att varje uppgiftslämnare ska skicka 2 filer, en för barn och en för personal oavsett om ni skickar textfil eller Excelmall. 

Dokument för uppgiftslämnare som inte har systemleverantör:

Dokument för systemleverantörer:

2. Öppen förskola och öppen fritidsverksamhet, besvaras endast av kommunen

  • Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och besvarar webblanketten. Där hittar ni också mera information om vad ni ska lämna för uppgifter.

Tidsplan

Sista insändningsdag är 2016-11-01.

Brev med information samt inloggningsuppgifter kommer att skickas ut i början av oktober.

Om uppgiftslämnandet

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99)  om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100)  om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142, senaste ändring 2016:65) .

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) . Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).  


Kortadress: http://www.scb.se/forskola

Lämna dina uppgifter

Verksamhetskoderna hittar ni efter inloggningen genom att ni klickar på länken ”Era verksamhetskoder År2016”.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

010-479 60 65
uls@scb.se

Skriv undersökningens namn i e‑postens ämnesrad

Vardagar
8.00–16.30