På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Elevpaneler för longitudinella studier

I undersökningen studeras bland annat undervisningssituationen, ämnesval och pedagogiskt stöd för ett urval av elever under skolåren 3-9 i grundskolan. Syftet med undersökningen är både att undersöka förhållandena ett specifikt år och att se förändringar över tiden. Detta är möjligt genom att undersökningen genomförts ungefär vart femte år sedan 1980. Det innebär att det går att se hur olika faktorer påverkat exempelvis studieval och studieprestationer, samt att se vilken betydelse olika utbildningspolitiska insatser haft.

Undersökningen görs av Statistiska centralbyrån (SCB) i samarbete med institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet.

Undersökningen följer eleverna

Den nuvarande elevpanelen omfattar cirka 9 500 elever som fanns i årskurs 3 den 15 oktober 2013. Under våren 2014 informerades elevernas målsmän om undersökningen. De elever som själva eller genom målsman meddelat att det inte vill delta undantas från undersökningen.

Årets insamling för denna panel avser vårterminen 2016, då de flesta av eleverna går i årskurs 5. Svaren ska avse de förhållanden som finns under vårterminen 2016 även om någon elev skulle gå i en annan årskurs.

I undersökningen följs de utvalda eleverna. Om en elev byter skola blir den nya skolenheten tillfrågad om att lämna uppgifter. Det kan medföra att vissa skolenheter endast har en elev att svara för.

Instruktioner

Nedanstående dokument innehåller en sammanfattning av den information som står här på uppgiftslämnarsidan och i webblanketten.

Tidsplan

Årets insamling avser vårterminen 2016 med sista insändningsdag 9 maj 2016.

Om uppgiftslämnandet

Uppgiftslämnande till denna undersökning är frivilligt för den enskilda individen. För de angivna eleverna har respektive målsman informerats om att eleven ingår i undersökningen och i de fall SCB ombetts exkludera elever från undersökningen har så skett. Även elever som senare själva eller genom målsman meddelar SCB att de ej önskar delta kommer undantas från undersökningen.

Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) . De personer vid SCB som arbetar med undersökningen omfattas av reglerna om handlingssekretess och har tystnadsplikt. Samma sekretesskydd gäller hos Göteborgs universitet. 

Vid publicering kommer inga enskilda elever eller skolenheter att kunna identifieras. Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting.


Kortadress: http://www.scb.se/elevpaneler

Lämna dina uppgifter

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

010-479 60 65
uls@scb.se

Skriv undersökningens namn i e‑postens ämnesrad

Vardagar
8.00–16.30