Undersökning - Statistiska centralbyrån

Kontroll av uppgifter i SCB:s Företagsdatabas

Information om SCB:s Företagsdatabas

I Statistiska centralbyråns Företagsregister (FDB) finns samtliga företag och arbetsställen i Sverige oavsett juridisk form, bransch och storlek.

Redovisning av arbetsställenummer

De arbetsställenummer (ASTNr) som lämnas i denna undersökning är desamma som sedan ska användas på kontrolluppgiften. I november erhåller ni en lista från FDB som innehåller de arbetsställenummer som du har angett i blanketten som ska användas på kontrolluppgiften (ruta 60), och som lämnas till Skatteverket i januari nästa år.

Om uppgiftslämnandet

Alla uppgifter rörande enskilda företag som lämnas i undersökningen är sekretesskyddade enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) . Uppgifterna i Företagsdatabasen är reglerade i förordningen om det allmänna företagsregistret (1984:692) .

Uppgifter för arbetsställenummer på kontrolluppgiften regleras i lagen om arbetsställenummer (1984:533) . Uppgiftsskyldighet om arbetsställenummer regleras i Skatteförfarandelagen (2011:1244) .

Företagsdatabasen regleras i förordningen om inrättande av en gemensam ram för företagsregister (EG 177/2008) , samt i förordningen om statistiska enheter (EEG 696/93) .

Verksamheter enligt SNI 2007 regleras av förordningen om Nace rev. 2 (EG 1893/2006) .


Kortadress: http://www.scb.se/fdbuppgifter

Lämna dina uppgifter

Kontakta oss

019-17 62 40
foretag@scb.se

Vardagar
8.00–16.30

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter