På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Skolenhetsregistret

Skolenhetsregistret innehåller uppgifter om skolenheter och skolformer i hela landet. Registret baseras på huvudmännens egna uppgifter och omfattar aktuell organisation samt adresser till skolenheter inom skolformerna förskoleklass, grundskola, specialskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.

Skolenhetsregistret är anpassat till definitionen av skolenhet som följer av skollagen (2010:800)Bild extern länk extern länk. Statistikansvarig myndighet är Skolverket.

Alla ändringar och uppdateringar i Skolenhetsregistret ska göras direkt i webbportalen, som du når när du i egenskap av uppgiftslämnare loggat in vid ”Lämna dina uppgifter”.

Huvudmannen utser de personer som ska ha möjlighet att ändra uppgifter i Skolenhetsregistret. Brev med inloggningsuppgifter för att lägga till, ändra eller ta bort uppgiftslämnare har skickats till huvudmännen

Kontrollera gärna minst en gång om året att det är rätt personer som har behörighet att göra ändringar i skolenhetsregistret.

De av huvudmannen registrerade personerna (uppgiftslämnarna) får inloggningsuppgifter via e-post vid nyregistrering. Vid behov kan huvudmannen skicka nya inloggningsuppgifter.

Inloggningsuppgifter som uppgiftslämnare ger behörighet att kontrollera och göra ändringar i skolenhetsregistret.

 

Instruktioner

 

Förändringar som leder till ny skolenhetskod 

  • Nystartad skolenhet
  • Delad skolenhet (samtliga delar får en ny skolenhetskod)
  • Hopslagning av två eller flera skolenheter

Skolenhetskoder

Tidsplan

En uppmaning att kontrollera och godkänna uppgifterna inför kommande läsår skickas till alla huvudmän i början av juni. För att undvika påminnelser vill vi att uppgifterna ska vara godkända senast 18 juni aktuellt år.

Tänk på att meddela förändringar om era skolenheter i god tid. Många av de undersökningar som SCB gör på uppdrag av Skolverket använder Skolenhetsregistret som källa och har mättidpunkt 15 oktober. Urvalet till dessa undersökningar tas fram i mitten av september.

Om uppgiftslämnandet

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99)  om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100)  om den officiella statistiken och Skolverkets förordning (SKOLFS 2014:46) .


Kortadress: http://www.scb.se/skolreg

Lämna dina uppgifter

Aktuellt

Nu är det dags att uppdatera med information avseende läsåret 2016/2017.

Skolformerna gymnasieskola, gymnasiesärskola och grundsärskola innehåller ytterligare information.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

010-479 60 65
uls@scb.se

Skriv undersökningens namn i e‑postens ämnesrad

Vardagar
8.00–16.30