På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Arbetskraftskostnadens nivå och struktur (LCS)

Lämna uppgifterna

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Statistiska centralbyrån genomför undersökningen Arbetskraftskostnadens nivå och struktur, Labour cost survey (LCS) på uppdrag av Medlingsinstitutet, som är statistikansvarig myndighet. Undersökningen är en EU-undersökning som genomförs i respektive EU-medlemsland var fjärde år.

Syftet med undersökningen är att mäta arbetskraftskostnadernas nivå och struktur. Nivån mäts som arbetskraftskostnad per faktiskt arbetad timme. Strukturen analyseras med utgångspunkt från arbetskraftskostnaden per anställd. Undersökningen berör både offentlig och privat sektor.

Användare av statistiken är främst Eurostat, ECB och andra EU-institutioner samt nationella användare.

Instruktioner

Alla kostnader en arbetsgivare har för att ha personer anställda samlas in. Uppgifter ska lämnas om anställda timmar, lönekostnader, förmåner, sociala avgifter, andra arbetskostnader och bidrag. Observera att kostnaderna ska redovisas i tusentals kronor.

Efterfrågade uppgifter:

Tidsplan

Undersökningen skickas ut i mars 2017. Sista svarsdag är den 20 april 2017.

Vanliga frågor

Vad bör jag uppge när jag kontaktar SCB och har frågor om denna undersökning?

Uppge ert organisationsnummer samt namn, e-post och telefonnummer för att vi enklare ska kunna hantera ert ärende.

När ska jag skicka in?

Undersökningen skickas ut i mars 2017 och uppgifterna ska avse år 2016.
Sista svarsdatum är 20 april 2017.

Vad menas med redovisningsperiod?

Redovisningsperioden är 1 januari till 31 december 2016.

Hur ska jag göra om vi har svårigheter att lämna uppgifter för helåret 2016?

Om ni har ett brutet räkenskapsår t.ex. april till april, summerar ni den delen som infaller under 2016 och den delen som infaller under 2016 från föregående räkenskapsår. Om inte detta är möjligt får ni redovisa april 2016 till april 2017. Avviker redovisningsperioden från helåret 2016, kommentera detta.

Hur får jag fram de efterfrågade uppgifterna?

Uppgifterna finns ofta i era löne- och redovisningssystem – vi råder er att i förväg se över hur ni lättast kan få fram dem. Om ni är osäkra på hur ni ska ta fram uppgifterna från era system, ta gärna kontakt med er lönesystemsleverantör som bör kunna hjälpa er med hur ni ska göra.

Vårt företag har fusionerats med ett annat företag, hur gör vi då?

Kontakta oss och lämna ert organisationsnummer och det organisationsnummer ni fusionerats med samt ert telefonnummer, så återkommer vi till er.

Vårt företag har bara verksamhet del av året, hur gör vi då?

Redovisa den del av året ni har verksamhet för och lämna en kommentar som förklarar varför.

Vårt företag har gått i konkurs, hur gör vi då?

Meddela oss om när konkursen skedde och om det kommer att bli någon eventuell fortsatt verksamhet i annat företag.

Vad ska vi göra om ett utvalt arbetsställe är nedlagt eller inte har några anställda? 

Kontakta oss och uppge arbetsställenummeret(CFARnr) och namnet på arbetsstället som är nedlagt eller inte har några anställda.
Meddela när arbetsstället blev nedlagt och eventuell fortsatt verksamhet på annat arbetsställe.

Vilka ska ingå i statistiken?

All personal som är anställd vid företaget/arbetsstället som ni har kostnader för. Kostnaderna omfattar lön, förmåner, sociala avgifter, avtalsförsäkringar och andra typer av personalkostnader t.ex. personalvård.

Vilka ska inte ingå i statistiken?

  • Personal vars ersättning huvudsakligen består i del av vinst eller engångsersättning
  • Utlandsanställda
  • Inhyrd personal
  • Styrelseledamöter
  • Medhjälpande familjemedlemmar

Måste vi lämna uppgifter?

Ja, det råder uppgiftsskyldighet, vilket innebär att ni ska lämna uppgifter. Enligt lagen om uppgiftsskyldighet har vi möjlighet att via Förvaltningsrätten utdöma vite.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer,  därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker i första hand på Eurostats webbplats.

Efter att resultat har publicerats på Eurostats webbplats kommer resultat under ämnesområdet arbetsmarknad på SCB:s webbplats att publiceras.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99)  om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100)  om den officiella statistiken och av av Medlingsinstitutets föreskrift (SCB-FS 2016:8)Extern länk som publiceras i SCB:s författningssamling. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) . Vid publicering kommer inga enskilda företag/arbetsställen att kunna identifieras.

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR) och Sveriges Kommuner och Landsting enligt förordningen (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner. 

Kortadress: http://www.scb.se/lcs

Se även

Aktuellt

Förhandsinformation om 2016 års undersökning har skickats ut. Insamlingen kommer ske våren 2017. Vi råder uppgiftslämnarna att i förväg se över hur de lättast kan få fram efterfrågade uppgifter som ofta finns i löne- och redovisningssystemen.

Kontakta oss

010-479 66 10
insamling.lcs@scb.se

Vardagar
08.00–16.30