På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Budget för program i gymnasieskolan och utbildning i gymnasiesärskolan

Lämna uppgifterna

SCB samlar på uppdrag av Skolverket in uppgifter om budgeterade kostnader för de nationella programmen i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Uppgifterna efterfrågas från alla kommuner, landsting/regioner och gymnasieförbund och utgör underlag för Skolverkets beräkning av Riksprislistan. 

Instruktioner

De inledande frågorna ska besvaras av alla kommuner, landsting/regioner och gymnasieförbund, även om ingen gymnasieutbildning bedrivs i egen regi.

Budgeterade kostnader ska enligt Skolverkets föreskrifter (se instruktioner) redovisas per nationellt program Om skolan bedriver en inriktning som inte finns angivet i Skolverkets föreskrifter om nationellt program (t.ex. lärlingsprogram) så ska detta inte särredovisas utan ingå inom respektive nationellt program.

Budgeterad kostnad ska redovisas för kalenderår och erbjuds måltider ska dessa särredovisas.

Om nationellt program är under avveckling eller startas upp under året behöver en omräkning av den budgeterade kostnaden till kalenderår ske. Detta gäller även elevantalet.

Tidsplan

Sista inlämningsdag: 9 januari 2017.

Under andra hälften av januari är undersökningen stängd för beräkning av Riksprislistan. Den öppnas igen 1 februari och uppgifterna kan revideras fram till sista oktober genom skicka in uppgifterna igen. Omräkning av Riksprislistan sker dock inte efter publiceringen.

Vanliga frågor

Varför behöver vi svara på denna undersökning?

De efterfrågade uppgifterna lämnas för beräkning av Riksprislistan (RPL). RPL används som grund när ersättningsnivå ska beslutas om nationellt program inte erbjuds i egen regi eller via samverkan. Det är viktigt att alla lämnar uppgifter för att RPL ska motsvara en riksrepresentativ genomsnittskostnad för programmet.

Uppgifterna som samlas in kan också användas som underlag för de fristående skolornas fakturering till elevernas hemkommuner.

Vi bedriver ingen egen gymnasieutbildning inom kommunen, ska vi besvara enkäten?

Ja, samtliga mottagare av blanketten uppmanas att logga in och svara på de inledande frågorna. Om ett nationellt program inte bedrivs i egen regi markeras rutan för det aktuella programmet i kolumnen ”Erbjuds genom samverkan”. Ange i så fall vilken kommun eleverna erbjuds att gå programmet.

Hur gör vi när vi inte kan särredovisa måltiderna?

Erbjuds måltider på det nationella programmet ska de alltid särredovisas. Om måltider inte budgeteras separat ska beloppet uppskattas eller schablonberäknas. Måltider får endast lämnas blank om måltider inte erbjuds.

Är det uppgiftslämnarplikt för den här undersökningen?

Ja, Skolverket får föreskriva vilka uppgifter kommuner och landsting är skyldiga att lämna till Skolverket som underlag inför Skolverkets beslut om riksprislistan. Skolverket har meddelat sådana föreskrifter om kommuners och landstings uppgiftsskyldighet SKOLFS (2012:102).

Vi har inte tagit något beslut i vår nämnd angående budgeten, hur gör vi då?

De uppgifter som ska anges är budgeterade uppgifter. Även om budgeten inte är beslutad behöver preliminära budgetuppgifter lämnas senast första vardagen efter den 6 januari.

Om beslut i nämnd skiljer sig något från lämnad budget finns möjlighet att från den 1 februari logga in och rapportera ändringarna. Uppgifter som korrigeras efter 1 februari räknas dock inte med i riksprislistan.

Vi har ett lärlingsprogram, hur ska detta redovisas?

Endast nationella program som Skolverket föreskrivit ska redovisas. I dagsläget finns inga nationella lärlingsprogram och de ska således inte särredovisas utan ingå i det aktuella nationella programmet.

Vi har samverkansavtal med ett flertal kommuner, behöver vi verkligen ange samtliga kommuner vi samverkar med?

Ja, detta för att säkerställa att beräkningen av Riksprislistan är korrekt och att eventuella samverkanspriser inte har angetts.

Jag har fått inloggningsuppgifter till enkäten, men detta tillhör inte mina arbetsuppgifter, vad gör jag?

Om du vet vem av dina kollegor som ska besvara enkäten så skicka gärna uppgifterna vidare till den berörda. Om du inte vet vem som ska svara på enkäten så skicka tillbaka mejlet till uls@scb.se så ser vi till att rätt person får dessa.

Jag får upp kontroller att beloppet avviker mer än 20 procent från föregående år, vad ska jag göra?

Kontrollera att beloppet du lagt in i år stämmer, om inte, justera det. Om beloppet stämmer eller om kontrollen ligger kvar efter justering, skriv en kommentar eller förklaring varför de stämmer trots att kontrollen fallit ut.

Kan man inte skicka in blanketten om det kommit upp kontroller?

De flesta kontroller måste åtgärdas antingen genom att rätta till beloppen eller genom att skriva en förklarande kommentar i anslutning till kontrollen.

Ta del av den färdiga statistiken

Uppdaterade uppgifter publiceras successivt på Skolverkets webbplats efter publicering av Riksprislistan, 1 februari 2017.

Juridisk information

Skolverket får föreskriva vilka uppgifter kommuner och landsting är skyldiga att lämna till Skolverket som underlag inför Skolverkets beslut om riksprislista, belopp till gymnasiesärskolor i vissa fall samt belopp till internationella skolor i vissa fall.

Skolverket har meddelat sådana föreskrifter om kommuners och landstings uppgiftsskyldighet SKOLFS(2012:102).

Kortadress: http://www.scb.se/bidragsbelopp

Aktuellt

Erbjuds måltider ska dessa särredovisas. Om måltider inte budgeterats separat ska kostnaden uppskattas eller schablonberäknas.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

010-479 60 65
uls@scb.se

Skriv undersökningens namn i e‑postens ämnesrad

Vardagar
8.00–16.30