På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Centrala uppgifter om elever i kommunen

Lämna uppgifterna

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

På uppdrag av Skolverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en insamling av antal elever i grundskolan avseende:

  • utbildning i hemmet eller på annan lämplig plats
  • elever som av synnerliga skäl fullgjort skolplikten på annat sätt
  • asylsökande elever

Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn. Syftet med uppföljningssystemet är att det ska ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Uppgifterna samlas in från kommunen centralt.

Instruktioner

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och besvarar webblanketten.

 

Tidsplan

Sista insändningsdag är 2016-11-01.

Brev med information samt inloggningsuppgifter kommer att skickas ut i början av oktober.

Vanliga frågor

Vad ska rapporteras gällande elever i kommunen, som fullgör skolplikten i hemmet eller på annan lämplig plats enligt 24 kap. 20-22 §§ Skollagen (2010:800)?

Här ska ni ange alla folkbokförda elever i den egna kommunen.

24 kap. 20-22 §§ Skollagen (2010:800) 

Vad ska rapporteras gällande elever i kommunen, som fullgör skolplikten med synnerliga skäl enligt 24 kap. 23-25§§ Skollagen (2010:800)?

Här ska ni ange alla folkbokförda elever i den egna kommunen.

Synnerliga skäl kan t.ex. förekomma i situationer då eleven nyss flyttat till Sverige från något av våra grannländer, men har mycket starka skäl för att gå kvar i det gamla landets skola under återstoden av terminen. Även situationer då eleven under längre tid önskar vara från skolan på grund av resor eller filminspelning kan tänkas utgöra synnerliga skäl för att under en tid få medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt om det finns mycket starka skäl i det enskilda fallet.

24 kap. 20-22 §§ Skollagen (2010:800) 

Vad ska rapporteras gällande asylsökande elever i grundskolan?

Här ska ni ange alla elever i grundskolan i er egna kommun och elever som kommer från annan kommun.

Var samlas uppgifter om antal barn i förskola inom och utanför kommunen?

Dessa uppgifter samlas in via undersökningen Förskola och annan pedagogisk verksamhet: barn och personal per 15 oktober.

Var samlas uppgifter om antal elever i fristående grundskola, förskoleklass och fritidshem inom och utanför kommunen?

Dessa uppgifter samlas in via undersökningen Grundskolan: elever per 15 oktober.

Var samlas uppgifter om antal elever i Grundsärskolan/Gymnasiesärskolan inom och utanför kommunen?

Dessa uppgifter samlas in via undersökningen Särskolan: elever per 15 oktober.

Särskolan: elever per 15 oktober

Var samlas uppgifter om antal elever i särskild undervisningsgrupp och anpassad studiegång?

För grundskolor samlas uppgifterna in via undersökningen Grundskolan: elever per 15 oktober. 

För särskolor samlas de in via undersökningen Stödåtgärder.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras även på Skolverkets webbplats under rubriken statistik.

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99)  om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100)  om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142, senaste ändring 2016:65) .

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) . Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kortadress: http://www.scb.se/centrala

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

010-479 60 65
uls@scb.se

Skriv undersökningens namn i e‑postens ämnesrad

Vardagar
8.00–16.30