På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Elever i kompletterande utbildningar

Lämna uppgifterna

På uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan samlar Statistiska centralbyrån (SCB) in uppgifter om elever i kompletterande utbildningar.

Uppgifterna utgör en del i myndigheternas uppföljning av kompletterande utbildningar. Syftet med uppföljningen är att ge en samlad bild av utbildningsformen.

Instruktioner

Nedan finns en Excelblankett som ska användas. Börja med att spara ner den till din egen dator, och fyll i blanketten med skolans uppgifter.

På den här webbsidan finns en fil med alla kompletterande utbildningar. De utbildningsnummer som er skola får använda finns som bilaga till informationsbrevet med inloggningsuppgifterna. Observera att det endast är elever som studerar på kompletterande utbildningar som ska rapporteras. Studerande i konst- och kulturutbildningar rapporteras direkt till Myndigheten för yrkeshögskolan via Mina sidor. 

När du är klar med blanketten ska den sändas in till SCB. Logga in på ”Lämna dina uppgifter” på den här sidan. Inloggningsuppgifterna finns i informationsbrevet. När du har skickat Excelblanketten kommer du att få direkt återkoppling på uppgifter som eventuellt behöver rättas. Gör dina ändringar direkt i Excelblanketten och skicka den kompletta blanketten på nytt.

Efter filinskicket kommer en återrapport visas som innehåller summering av antal elever och om någon av utbildningarna från er bilaga saknas. Kontrollera återrapporten och om något behöver kompletteras kan du skicka nya uppgifter igen.

Vanliga frågor

Vad menas med kompletterande utbildning?

Med kompletterande utbildning avses utbildningar som får stöd enligt förordningen (SFS 2000:521 med ändr. 2001:246) om statligt stöd till kompletterande utbildningar. Det statliga stödet omfattar tre nivåer (tillsyn, studiestöd, statsbidrag).

Vilka utbildningar ska redovisas?

Redovisa alla kompletterande utbildningar på er skola. Det gäller endast de utbildningar som har ett giltigt beslut om statligt stöd från Myndigheten för yrkeshögskolan. Se bifogad lista till informationsbrevet med era inloggningsuppgifter!

Observera att det endast är elever som studerar på kompletterande utbildningar som ska rapporteras till SCB. Studerande i konst- och kulturutbildningar rapporteras direkt till Myndigheten för yrkeshögskolan via Mina sidor.

En av våra utbildningar är inte aktiv under 2015. Hur gör vi?

Även de utbildningar som inte varit aktiva under 2015 ska redovisas, men då behöver ni endast fylla i utbildningsnummer samt fylla i N i fältet ”Utbildningen aktiv” för den utbildningen.

Om en elev har läst flera utbildningar, hur ska de då registreras?

En elev kan ha flera rader. Det är en rad/elev och utbildning.

Vilka elever ska redovisas?

Registrera samtliga elever (oavsett årskurs) som deltagit på en utbildning vid minst ett undervisningstillfälle. Ange även elever som hoppade av/avslutade utbildningsomgången under eller före 2015.

Vad menas med fullföljt?

Med fullföljt menas att eleven erhållit slutbetyg eller intyg efter genomgången hel utbildning, markera med J=Ja om eleven fullföljt utbildningen under 2015. Om eleven avbrutit utbildningen före utbildningens slut, markera med N=Nej.

Vad menas med kvar i utbildning?

Med kvar i utbildning menas att utbildningen fortsätter efter 2015-12-31. Om eleven är kvar i utbildningen, markera med J=Ja om eleven är kvar i utbildningen efter 2015-12-31. Om eleven avbrutit/hoppat av utbildningen före utbildningens slut, markera med N=Nej.

Skolan har inget personnummer på en elev, vad ska vi ange?

Ni måste ange födelseår månad och datum. I de fyra sista siffrorna kan ni ange TF10 för man och TF20 för kvinna.

Om man har elever från ett annat så ange det nummer ni har registrerat hos er som personnummer och skriv vilket land eleven kommer ifrån i kolumnen Folkbokföringskommun. Där kan ni även skriva in kön ifall det inte framgår på annat sätt.

Ta del av den färdiga statistiken

Statistik om kompletterande utbildningar publiceras i Myndigheten för yrkeshögskolans årsrapport som lämnas till regeringen i maj varje år.

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt 23 § förordningen (2000:521)  om statligt stöd till kompletterande utbildningar samt Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrift (MYHFS 2012:3)  om uppgiftsinsamling för uppföljning och utvärdering av kompletterande utbildningar.

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) .

Kortadress: http://www.scb.se/kompletterande

Aktuellt

Undersökningen Elever i kompletterande utbildningar är nu avslutad för 2015.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

010-479 60 65
uls@scb.se

Skriv undersökningens namn i e‑postens ämnesrad

Vardagar
8.00–16.30