På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Folkhögskolan vår- och höstterminen

Lämna uppgifterna

Välkommen som uppgiftslämnare i undersökningarna för deltagare i folkhögskolans kurser!

Denna sida är gemensam för både deltagarstatistik och statistikrapport.

SCB har i uppgift av riksdag och regering att beskriva verksamheten vid landets folkhögskolor. Resultatet från den här undersökningen är en del av den beskrivningen.

Undersökningen ligger också till grund för folkhögskolornas statsbidrag samt bidrag för särskilda utbildningsinsatser som Folkbildningsrådet fördelar.

Uppgifterna används av Folkbildningsrådet som underlag för årsredovisning samt som budgetunderlag till riksdag och regering.

Tidsplan

Insamlingen sker tre gånger på vårterminen och två gånger på höstterminnen.

E-post med inloggningsuppgifter kommer att skickas den 6:e februari och gäller för både vår- och höstterminen 2017.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultaten från undersökningen publiceras årligen i Statistiska meddelanden, serie UF22 Folkhögskolan vår- och hösttermin.

Dessutom publiceras resultat på Folkbildningsrådets hemsida.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Det är frivilligt att lämna uppgifter i denna undersökning, men er medverkan är mycket betydelsefull och bidrar till undersökningens tillförlitlighet.

Eftersom den också ligger till grund för statsbidrag är det av största vikt för er att medverka.

Uppgifterna som ni lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Bild extern länk.

När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda individer att kunna identifieras.

Uppgifterna behandlas i enlighet med personuppgiftslagen, PUL.

Kortadress: http://www.scb.se/folkhogskola

Aktuellt

2016 års insamling är nu stängd.

Inloggningsuppgifter för år 2017 kommer att skickas ut den 6 februari.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

010-479 60 65
uls@scb.se

Skriv undersökningens namn i e‑postens ämnesrad

Vardagar
8.00–16.30