På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Förskola och annan pedagogisk verksamhet: barn och personal per 15 oktober

Lämna uppgifterna

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

På uppdrag av Skolverket samlar Statistiska centralbyrån (SCB) in uppgifter om förskola och annan pedagogisk verksamhet. Uppgifterna ingår i Skolverkets nationella uppföljningssystem och är underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Denna undersökning är indelad i två insamlingar:

  1. Barn och personal i förskola och pedagogisk omsorg.

  2. Öppen förskola och öppen fritidsverksamhet.

Instruktioner

Mätdatum är 15 oktober eller närliggande vardag. 

1. Barn och personal i förskola och pedagogisk omsorg, besvaras av samtliga huvudmän

  • Nytt för i år är att en 6 siffrig verksamhetskod har tilldelats av SCB till alla kommunal och fristående verksamheter som bedriver förskola eller pedagogisk omsorg. Verksamhetskoderna hittar ni efter inloggningen genom att ni klickar på länken ”Era verksamhetskoder År 2016”.
  • Insamlingen riktar sig till samtliga huvudmän för förskola och pedagogisk omsorg vilket innebär att du som huvudman ska lämna uppgifter om den personal och de inskrivna barn verksamheten har.
  • Kommunal huvudman lämnar uppgifter för sina kommunala verksamheter och enskild huvudman lämnar uppgifter för sina verksamheter.
  • Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och skickar antingen en textfil genom uttag ur ert administrativa system enligt dokumenten datafilsbeskrivning eller via Excelmall för barn och personal. Observera att varje uppgiftslämnare ska skicka 2 filer, en för barn och en för personal oavsett om ni skickar textfil eller Excelmall. 

Dokument för uppgiftslämnare som inte har systemleverantör:

Dokument för systemleverantörer:

2. Öppen förskola och öppen fritidsverksamhet, besvaras endast av kommunen

  • Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och besvarar webblanketten. Där hittar ni också mera information om vad ni ska lämna för uppgifter.

Tidsplan

Sista insändningsdag är 2016-11-01.

Brev med information samt inloggningsuppgifter kommer att skickas ut i början av oktober.

Vanliga frågor

Pedagogisk omsorg = (dagbarnvårdare/familjedaghem)

Den 1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem med pedagogisk omsorg i skollagen. Pedagogisk omsorg kan till exempel vara verksamhet där barn tas omhand i personalens eget hem (traditionellt familjedaghem) eller olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan även bedrivas i en särskild lokal.

Vem lämnar uppgifter för barn och personal i förskola och pedagogisk omsorg?

Kommunen lämnar uppgifter för deras kommunala verksamheter och enskild huvudman lämnar uppgifter för deras verksamheter.

Vem lämnar uppgifter för öppen förskola och öppen fritidsverksamhet?

Endast kommunen.

Personal som ska redovisas

Redovisa all personal som arbetar med barn samt förskolechefer.

Barn som ska redovisas

Redovisa alla barn som är inskrivna i förskola eller pedagogisk omsorg hos huvudmannen.

Även barn med skyddad identitet ska redovisas

ÅÅÅÅMMDD (TF10= pojke), (TF20= flicka)

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras även på Skolverkets webbplats under rubriken statistik.

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99)  om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100)  om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142, senaste ändring 2016:65) .

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) . Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).  

Kortadress: http://www.scb.se/forskola

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

010-479 60 65
uls@scb.se

Skriv undersökningens namn i e‑postens ämnesrad

Vardagar
8.00–16.30