På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Förskola och annan pedagogisk verksamhet: barn och personal per 15 oktober

Lämna uppgifterna

På uppdrag av Skolverket samlar Statistiska centralbyrån (SCB) in uppgifter om förskola och annan pedagogisk verksamhet. Uppgifterna ingår i Skolverkets nationella uppföljningssystem och är underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Instruktioner

Undersökning är indelad i två insamlingar:

1. Barn och personal i förskola och pedagogisk omsorg rapporteras av kommuner och fristående huvudman.

  • Insamlingen riktar sig till kommuner och fristående huvudmän som bedriver förskola och/eller pedagogisk omsorg vilket innebär att respektive huvudman ska lämna uppgifter om de inskrivna barn samt personal verksamheten har.
  • Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och skickar antingen en textfil (genom uttag ur ert administrativa system enligt dokumenten datafilsbeskrivning) eller via Excelmall för barn och personal.

2. Öppen förskola och öppen fritidsverksamhet rapporteras endast av kommuner.

  • Insamlingen riktar sig till kommuner som bedriver öppen förskola och/eller öppen fritidsverksamhet i både kommunal och enskild regi.
  • Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och besvarar en webblanketten.

Tidsplan

2016 års undersökning är avslutad.

Nästa insamlingsomgång är okt 2017.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras även på Skolverkets webbplats under rubriken statistik.

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99)  om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100)  om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142, senaste ändring 2016:65) .

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) . Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).  

Kortadress: http://www.scb.se/forskola

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

010-479 60 65
uls@scb.se

Skriv undersökningens namn i e‑postens ämnesrad

Vardagar
8.00–16.00