På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Grundskolan: elever per 15 oktober

Lämna uppgifterna

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

På uppdrag av Skolverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en insamling av elever i grundskola, förskoleklass och fritidshem. Insamlingen är en del av det nationella uppföljningssystemet som ska ge en samlad bild av skolans verksamhet samt utgöra underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Denna undersökning är indelad i två insamlingar:

  1. Elever vid kommunala skolor samt nästan alla fristående skolor
  2. Elever vid sameskolor och fristående skolor med konfessionell inriktning

För systemleverantörer

Instruktioner

1. Elever vid kommunala skolor samt nästan alla fristående skolor 

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och skickar antingen en textfil genom uttag ur ett elevregistreringssystem eller Excelmallarna nedan (för de uppgiftslämnare som inte har något elevregistreringssystem).

Observera att varje uppgiftslämnare ska skicka som mest 3 olika filer (elevfil, samt modersmålsfiler för grundskola respektive förskoleklass) oavsett om ni skickar textfil eller Excelmall.

Saknar skolenheten elever med eller utan annat modersmål än svenska ska detta anges efter inloggning.

Dokument

Tidsplan

Sista insändningsdag är 2016-11-01.

Brev med information samt inloggningsuppgifter kommer att skickas ut i början av oktober.

Vanliga frågor

Samtliga elever i sexan provar tyska/franska/spanska under en tid för att sedan bestämma sitt språkval. Hur ska de redovisas?

Redovisa det språk eleverna läste den 15 oktober.

Skolans elever går till en annan skola för språkval alt. modersmålsundervisning, vilken skola ska redovisa språkvalet/modersmålsundervisningen?

Eleverna och språkvalet/modersmålsundervisningen ska redovisas på den skola där de är inskrivna. 

Skolan är ett skoldaghem eller sjukhusskola. Eleverna finns där bara en kort period, ska vi redovisa eleverna i alla fall?

Kontrollera med den skola där eleverna är inskrivna. I vissa kommuner vill man redovisa eleverna där de faktiskt går, i andra kommuner redovisas eleverna av sina ordinarie skolor. Det viktiga är att eleverna inte dubbelrapporteras. 

Var ska vi redovisa elever som är inskrivna i  särskolan, men som undervisas i en grundskoleklass?

Eleverna ska redovisas på särskolans blanketter, som har skickats till särskolans rektorsområde.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats under rubriken statistik.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99)  om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100)  om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142, senaste ändring 2016:65) .

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) . Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kortadress: http://www.scb.se/grundelev

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

010-479 60 65
uls@scb.se

Skriv undersökningens namn i e‑postens ämnesrad

Vardagar
8.00–16.30