På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Grundskolan: slutbetyg

Lämna uppgifterna

På uppdrag av Skolverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en insamling av slutbetygen i grundskolans årskurs 9. Undersökningen omfattar elever som har avslutat grundskolan i kommunala och fristående skolor samt svenska skolor i utlandet.

Uppgifter ska lämnas för samtliga elever i årskurs 9 förutom

  • Elever inskrivna i särskolan
  • Integrerade särskoleelever som får enstaka grundskolebetyg
  • Upplästa betyg till exempel genom sommarskola

Instruktioner

Du kan antingen lämna uppgifterna via text- eller Excelfil. Väljer du att använda dig av Excel ska du använda dig av mallen nedan. Tänk på att spara mallen till egen dator innan du börjar fylla i uppgifter.

Excelmallar

Alla elever som har gått om årskurs 9 ska rapporteras med nedanstående mall

Rapportering av elever  (inklusive nyanlända elever)

När eleverna får slutbetyg i årskurs 9 förväntas de ha fått undervisning och betyg i samtliga ämnen. Läraren ska sätta betyg även om undervisning varit mycket begränsad. Elevens kunskaper ska då bedömas mot samtliga delar av ämnets kunskapskrav för årskurs 9. Det finns, i skolans författningar, inget stöd för hur skolan ska hantera en situation där en elev ska få slutbetyg i årskurs 9 och inte har fått någon undervisning i något eller flera ämnen.

Som betyg ska någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller F användas. Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper i ett ämne på grund av elevens frånvaro, ska betyg inte sättas i ämnet. Detta anges med kod 9. Om ett ämne inte har lästs på grund av anpassad studiegång enligt 3 kap. 12 § skollagen så anges det med kod 3.

För mer information om bedömning av nyanlända elever se Skolverkets hemsida om ämnet 

Dokument

Till systemleverantörer 

Tidsplan

Brev med inloggningsuppgifter skickas under maj månad.

Sista insändningsdatum är 18 juni 2017.

Vanliga frågor

Vilket betyg eller betygskod skall vi ange för de elever som inte läst alla ämnen?

Om en elev saknar betyg i något/några obligatoriska ämnen så kodas det med siffran 9 (bedömningsunderlag saknas, (-) i betygskatalogen). Undantag är elever med anpassad studiegång enligt 3 kap. 12 § skollagen som kodas med siffran 3. I tabellframställningen kommer dock elever med anpassad studiegång behandlas som tidigare och en 3:a kommer att räknas som att eleven ej uppnått målen.

Ska elever från särskolan, som är integrerade i en grundskoleklass, tas med?

Nej, endast de elever som är inskrivna i grundskolan berörs. Kontrollera särskilt att inte integrerade särskoleelever som får enstaka grundskolebetyg inte kommer med i filen.

Varför får vi fel när vi klistrar in data i Excelmallen?

När man klistrar in uppgifter i Excel måste man använda funktionen klistra in special (högerklicka, välj sedan ”Klistra in special” och markera Text eller Värden).

Vad ska anges för ämnet OVR (övrigt ämne)?

OVR står för ”övrigt ämne”, det vill säga dans i förberedande dansutbildning och judiska studier. De skolor som inte har dessa ämnen ska fylla i värde 2 eller lämna blankt.

Ta del av den färdiga statistiken

Statistik om betygsresultat publiceras på Skolverkets webbplats och i databaserna SIRIS och Jämförelsetal.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Med stöd av föreskrifter i Förordning om vissa personuppgifter för officiell statistik (2001:100)  får de insamlade uppgifterna registreras och lagras. Vid publicering kommer inga enskilda individer att kunna identifieras.

Uppgifterna behandlas i enlighet med personuppgiftslagen, PUL, (1998:204) .

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) .

Kortadress: http://www.scb.se/ak9

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

010-479 60 65
uls@scb.se

Skriv undersökningens namn i e‑postens ämnesrad

Vardagar
8.00–16.00