På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Gymnasieskolan: elever per 15 oktober, komplettering av dossiernummer

Lämna uppgifterna

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Insamlingen

På uppdrag av Skolverket genomför SCB en kompletterande insamling av dossiernummer för elever med tillfälliga personnummer (TF-nummer) som går språkintroduktionsprogrammet (studievägskoden IMSPR).

Skolverket föreskriver genom SKOLFS 2011:142 att uppgiftsinsamlingen om gymnasieskolans elever innefattar personnummer eller motsvarande. Tillfälliga personnummer (TF-nummer) uppfyller för närvarande inte syftet som identitetsbeteckning och Skolverket behöver därför samla in kompletterade information för att skapa en unik identitetsbeteckning (motsvarande ett personnummer) för den stora gruppen asylsökande elever i gymnasieskolan 2016/17.

SCB får uppgifter om gymnasieskolans elever från CSN. Läs mer under Gymnasieskolan: elever per 15 oktober.

Instruktioner

För att rapportera efterfrågade uppgifter används en Excel-mall som ni finner när ni loggat in med era inloggningsuppgifter. Efterfrågad information är namn, tillfälligt personnummer (TF-nummer) samt dossiernummer.

Uppgifter om dossiernummer ska skickas in om de finns registrerade på skolenheten. Om dossiernummer inte finns registrerat på skolenheten för någon av de aktuella eleverna ber vi er ändå att logga in och ange detta. 

Dossiernumret är identiteten för en individs handlingar hos Migrationsverket och är unik med 7 eller 8 siffror. Numret återfinns bland annat på LMA-kortet som en del av LMA-numret. LMA-numret består av dossiernumret samt en avslutande siffra som anger vilket kort i ordningen som utfärdats.

Tidsplan

Sista insändningsdag: 9 december

Utskicket görs via epost vecka 47 till skolenheter som har rapporterat elever på språkintroduktionsprogrammet till CSN per 15 oktober.

Vanliga frågor

Vad är ett dossiernummer?

Personer som söker asyl får ett LMA-kort som visar att man är asylsökande och har rätt att vara i Sverige. På LMA-kortet finns ett LMA-nummer som består av dossiernumret samt en avslutande siffra som visar vilket kort i ordningen som utfärdats.

Dossiernumret är identiteten för en individs handlingar hos Migrationsverket och är unik med 7 eller 8 siffror.

Om uppgifter om dossiernummer inte finns hos skolenheten?

Alla skolenheter har inte tillgång till dossiernummer. Om dossiernummer inte finns registrerat på skolenheten för någon av de aktuella eleverna ber vi er att logga in och ange detta. Skolenheten behöver inte samla in dessa om de inte är registrerade sedan tidigare.

Det finns två alternativ för ”Nej”, båda alternativen kommer leda till att undersökningen avslutas.

Skicka därefter in svaret.

Vi har inga elever på språkintroduktionsprogrammet med TF-nummer

Logga in och besvara ”Nej” på frågan om ni har elever på språkintroduktionsprogrammet med TF-nummer (tillfälligt personnummer). Skicka därefter in svaret.

Kontakta oss gärna om ni har frågor ni inte fått svar på!

Ta del av den färdiga statistiken

Denna kompletterande insamling syftar till att öka kvaliteten i undersökningen Gymnasieskolans elever per den 15 oktober. Statistiken om gymnasieskolans elever publiceras på Skolverkets webbplats under rubriken statistik.

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142, senaste ändring 2016:65).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) . Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

| Kortadress: http://www.scb.se/dossiernummer

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice ULS

010-479 60 65
uls@scb.se

Vardagar
8.00–16.30