På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Gymnasieskolan: elever per 15 oktober, komplettering av dossiernummer

Lämna uppgifterna

Insamlingen

På uppdrag av Skolverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en kompletterande insamling av dossiernummer för elever med tillfälligt personnummer (TF-nummer) som 15 oktober 2016 var inskrivna på språkintroduktionsprogrammet (studievägskoden IMSPR).
SCB får uppgifter om gymnasieskolans elever från CSN med mätdatum 15 oktober.

Instruktioner

Uppgifter om dossiernummer ska skickas in för de skolenheter som finns angivna på missivet. Om uppgiften om dossiernummer inte går att få fram på efterfrågad skolenhet eller om inga dossiernummer finns registrerade hos er som huvudman så ber vi er att logga in och ange detta.

De uppgifter som ska lämnas till SCB är namn, tillfälligt personnummer (TF-nummer) samt dossiernummer för elever inskriva på efterfrågad skolenhet (se missiv) per 15 oktober 2016.

Uppgifterna rapporteras med den Excel-mall som ni finner i slutet av blanketten när ni loggat in.

Tidsplan

Sista insamlingsdag: 24 februari

Vanliga frågor

Vad är ett dossiernummer?

Ett dossiernummer är ett identifikationsnummer för en persons handlingar hos Migrationsverket som söker asyl i Sverige. Dossiernumret är unik och består av 7 eller 8 siffror.

Dossiernumret återfinns bland annat på det LMA-kort en person som söker asyl får för att kunna visa att denna är asylsökande och har rätt att vara i Sverige. Förutom dossiernumret består LMA-numret av en avslutande siffra som anger vilket kort i ordningen som utfärdats.

Vi har inte efterfrågade uppgifter, hur gör vi då? 

Logga in och ange detta. Skicka därefter in svaret.

Ta del av den färdiga statistiken

Denna kompletterande insamling syftar till att öka kvaliteten i undersökningen Gymnasieskolans elever per den 15 oktober. Statistiken om gymnasieskolans elever publiceras på Skolverkets webbplats under rubriken statistik.

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142, senaste ändring 2016:65).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) . Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

| Kortadress: http://www.scb.se/dossiernummer

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice ULS

010-479 60 65
uls@scb.se

Vardagar
8.00–16.00