På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Välkommen som uppgiftslämnare i undersökningarna för Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Lämna uppgifterna

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Undersökningarna genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Skolverket. Användare är Skolverket, Utbildningsdepartementet, kommuner och andra skolhuvudmän, skolor, forskare, studerande, företag och massmedia med flera.

Instruktioner

  • Om du har en särskild modul för sfi-elever – exportera filen till din dator, logga in och skicka filen till SCB.
  • Om du lämnar uppgifter i Excelfil – spara hem Excel-mallen nedan till din dator. Fyll i uppgifterna, logga in och skicka filen till SCB. Observera att alla kursdeltagare ska vara samlade i en fil.
  • Spara inskickade filer ifall du skulle behöva uppgifterna senare. Av sekretesskäl kan SCB inte skicka tillbaka filer med personnummer.

Andra halvåret 2016

Dokument: Elever och kursdeltagare

Dokument: Nationella provresultat

Första halvåret 2017

Dokument: Elever och kursdeltagare

Dokument: Nationella provresultat

Tidsplan

Inloggningsuppgifter för andra halvåret 2016 skickades med e-post till skolenheterna 18 januari 2017.

Sista insändningsdag är den 15 februari 2017.

Vanliga frågor

Jag har inte fått inloggningsuppgifter, är det något fel?

Inloggningsuppgifterna skickas inte ut förrän första veckan i januari.

Vi har bytt kurskoder på skolan. Hur anges detta till SCB? 

Kurskoderna som används på skolan har inget med SCB-insamlingen att göra. Dessa måste korrekt översättas till studieväg och kurs, dvs. till 1A, 1B, 2B, 2C, 3C eller 3D.

Vilka avbrottsorsaker finns?

J och O som sätts om eleven fått betyg på kursen. (J om eleven endast gjort ett sluttest, utan att ha fått undervisning. Elevtimmar är vanligen mellan 1 – 20.) A sätts för alla avbrott. Inga andra orsakskoder finns längre.

Jag har elever som påbörjat studier i slutet av gällande halvår och som ska fortsätta kursen nästa termin. Vilken avbrottskod ska jag använda?

Du ska inte ange någon avbrottskod alls. Här ska det vara blankt. Och inget kursslutsdatum. Däremot ska de elevtimmar som eleven deltagit i undervisning under aktuellt halvår anges.

Vi använder ett IT-system och får upp ett rött felmeddelande då vi försöker skicka in filen till SCB!

Använder ni den senaste versionen av IT-systemet? Och har ni lagt in eventuella nya hot-fixar?

Hur ska vi redovisa introduktionskurser?

Antal elevtimmar för introduktionskursen läggs till timantalet för den "korrekta" kursen som eleven senare placeras i.

Frågor och svar om Nationella provresultat

Vi har använt delar av fler än en provversion i D-kursens prov. Hur ska vi redovisa det?

Rapportering av provresultat från flera provversioner i D-kursen är inte tillåtet och ska därför inte redovisas till SCB.

Vi har gjort ett annat prov än de som anges som alternativ i webblanketten. Hur gör vi då?

De resultat som ska redovisas är de som anges i webblanketten. Har ni använt ett annat prov ska detta inte redovisas till SCB.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultaten publiceras i juni 2017 på Skolverkets webbplats under rubriken Statistik & utvärdering.

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99)  om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100)  om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) . Samråd har skett med Sveriges kommuner och landsting. 

Kortadress: http://www.scb.se/sfi

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

010-479 60 65
uls@scb.se

Vardagar
8.00–16.30