På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder

Lämna uppgifterna

Statistiska centralbyrån samlar in uppgifterna som avser kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder. Uppgifterna används främst för finansräkenskaperna som är en del av nationalräkenskapssystemet. Syftet är att ge information om finansiella tillgångar och skulder samt finansiellt sparande och finansiell förmögenhet för olika samhällssektorer.

Tidsplan

Samtliga landsting och kommuner med fler än 30 000 invånare, ska lämna uppgifterna en gång per kvartal. Kommuner med färre invånare lämnar uppgifterna endast för kvartal 4.

Mätperiod Datum för utskick Sista svarsdatum
Kvartal 1 2017 4 april 28 april
Kvartal 2 2017 15 juni 11 augusti
Kvartal 3 2017 3 oktober 24 oktober
Kvartal 4 2017
(preliminärt)
16 januari 2017 2 februari 2018

Vanliga frågor

Jag har inte kvar inloggningsuppgifterna. Hur får jag nya?

För att få nya inloggningsuppgifter kan du höra av dig till SCB:s uppgiftslämnarservice, antigen via mail till uls@scb.se eller via telefon: 010-479 60 65.

Går det att få anstånd med att lämna uppgifterna?

Det går ofta att få åtminstone några dagars anstånd med inlämnandet av uppgifterna. Om du behöver anstånd så hör av dig till SCB:s uppgiftslämnarservice, antigen via mail till uls@scb.se eller via telefon: 010-479 60 65.

Hur redovisar jag lån från Kommuninvest?

Lån från Kommuninvest i Sverige AB ska redovisas som lån från kreditmarknadsbolag, dvs. övriga finansiella företag.

Hur redovisar jag värdet på derivat?

Vid redovisning av derivat skall marknadsvärdet på derivatet anges, inte det underliggande värdet.

Vad ingår i Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter?

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (rad 191) innehåller inte enbart de finansiella posterna. Stäm av mot konto 17.

Vad ingår i upplupna kostnader och förutbetalda intäkter?

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (rad 552) innehåller inte enbart de finansiella posterna. Stäm av mot konto 29.

Hur redovisar vi Landsting skulden till Landstingen ömsesidiga försäkringsbolag, L-Bas konto 231?

Skulden redovisas tillsvidare på rad 447, Lån från svenska långivare, Övriga finansiella företag. Skriv gärna i kommentarsrutan hur stor den skulden är.

Ta del av den färdiga statistiken

Vid alla fyra tillfällena görs tabellsammanställningar som publiceras på webbplatsen.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Samråd har skett med Sveriges kommuner och landsting.

Kortadress: http://www.scb.se/kts

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

010-479 60 65
uls@scb.se

Skriv undersökningens namn i e‑postens ämnesrad

Vardagar
8.00–16.00