På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor (KLS)

Lämna uppgifterna

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Syftet med undersökningen är att månatligen belysa löner och sysselsättning inom den statliga sektorn i termer av nivå och utveckling. SCB har sedan 1976 utfört en undersökning i varje kvartals mittmånad av sysselsättning inom den statliga sektorn. Från och med februari 1991 utökades undersökningen till att även omfatta de anställdas löner. Undersökningen är en totalundersökning och är från och med januari 2000 månatlig. Från och med januari 2001 producerar SCB denna statistik på uppdrag av Medlings­institutet, som är statistikansvarig myndighet inom området.

Statistiken används främst som underlag för ekonomisk analys och konjunkturbedömningar av bland annat Medlingsintitutet (MI), Konjunkturinstitutet (KI) samt SCB.s enhet för nationalräkenskaper. Undersökningen ger tillsammans med KPI (Konsumentprisindex) underlag för löneförhandlingar.

Ta del av den färdiga statistiken

Uppgifterna publiceras i pressinformation på SCB:s webbplats omkring den 30:e i varje månad. Fullständiga resultat publiceras i det statliga meddelandet AM 17. Uppgifter går även att hämta från Sveriges statistiska databaser.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt Svensk Författningssamling (2001:100) . I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) .

Kortadress: http://www.scb.se/kls

Kontakta oss

lonestat@scb.se

Skriv undersökningens namn (KLS) i e‑postens ämnesrad