På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Kontroll av uppgifter i SCB:s Företagsdatabas

Lämna uppgifterna

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Information om SCB:s Företagsdatabas

I Statistiska centralbyråns Företagsregister (FDB) finns samtliga företag och arbetsställen i Sverige oavsett juridisk form, bransch och storlek.

Redovisning av arbetsställenummer

De arbetsställenummer (ASTNr) som lämnas i denna undersökning är desamma som sedan ska användas på kontrolluppgiften. I november får ni en lista från FDB som innehåller de arbetsställenummer som du har angett i blanketten som ska användas på kontrolluppgiften (ruta 60), och som lämnas till Skatteverket i januari nästa år.

Tidsplan

Brev med inloggningsuppgifter skickas ut den 15 augusti 2016.

Sista insändningsdag är 12 september 2016.

Vanliga frågor

Vilka ingår i undersökningen?

Alla företag som har fler än ett arbetsställe i SCB:s Företagsdatabas ingår. Om företaget inte längre har fler än ett arbetsställe ska uppgifterna ändå besvaras. Det är även viktigt att du svarar om verksamheten vid företaget upphört.

Måste jag skicka in blanketten eller Excel-filen även om det inte är några ändringar?

Ja, i och med att du skickat blankett/fil till SCB så vet vi att någon har gått igenom uppgifterna och att vi har rätt i registret.

Måste jag använda Excel-filen?

Ja, det förenklar och snabbar upp hanteringen hos SCB. Om du inte har tillgång till Excel - kontakta oss.

Vad händer om jag inte lämnar uppgifter?

Då finns de tidigare uppgifterna kvar. Allmänna uppgifter (basuppgifter) om företagen, t.ex. namn och adress, kan lämnas ut mot avgift till olika intressenter i näringsliv och förvaltning enligt Förordningen om det allmänna företagsregistret (SFS 1984:692). Det är därför viktigt att uppgifterna kontrolleras av dig och rättas i den mån de är felaktiga.

Var hittar jag information om arbetsställenummer för kontrolluppgiftsredovisning?

Vill du ha upplysningar om hur arbetsställenummer ska redovisas på kontrolluppgiften, kan du gå in på länken ”Arbetsställenummer (pdf)” under Se även eller kontakta den registerbaserade arbetsmarknads­statistiken (RAMS) via e-post: ramsenkaten@scb.se

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer,  därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Utskrift blir konstig

Om du valt stående utskrift och det inte blir bra, välj liggande utskrift.

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Alla uppgifter rörande enskilda företag som lämnas i undersökningen är sekretesskyddade enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) . Uppgifterna i Företagsdatabasen är reglerade i förordningen om det allmänna företagsregistret (1984:692) .

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99)  om den officiella statistiken och förordningen (2001:100)  om den officiella statistiken.

Uppgifter för arbetsställenummer på kontrolluppgiften regleras i lagen om arbetsställenummer (1984:533) . Uppgiftsskyldighet om arbetsställenummer regleras i Skatteförfarandelagen (2011:1244) .

Företagsdatabasen regleras i förordningen om inrättande av en gemensam ram för företagsregister (EG 177/2008) , samt i förordningen om statistiska enheter (EEG 696/93) .

Verksamheter enligt SNI 2007 regleras av förordningen om Nace rev. 2 EG 1893/2006) .

Kortadress: http://www.scb.se/fdbuppgifter

Aktuellt

För dig som ska kontrollera uppgifter i Excelfil för kommun eller landsting har vi nu sorterat uppgifterna efter intern beteckning, CfarNr och Arbetsställenummer (AstNr).

Kontakta oss

010-479 62 40
foretag@scb.se

Vardagar
8.00–16.30