På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik, offentlig sektor (KSO)

Lämna uppgifterna

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Undersökningen visar sysselsättnings- och frånvaroutvecklingen samt personalomsättningen i Sverige både branschvis och regionalt. Undersökningen ger en god bild över förändringar på arbetsmarknaden. Resultaten används bl.a. av Näringsdepartementet.

Instruktioner

Uppgifter ska lämnas om antal anställda uppdelade på tillsvidare- och visstidsanställda. Även frågor om frånvaro och personalomsättning kan vara aktuellt. Kontaktuppgifter och företagsförändringar är också viktiga uppgifter i denna undersökning. En utförlig instruktion finns nedan, ta gärna hjälp av den.

Tidsplan

Undersökningen ska redovisas månadsvis eller kvartalsvis, beroende på hur många anställda som finns på arbetsstället.

Mätdagar 2016 Sista svarsdatum
19 oktober 21 november
16 november 20 december
14 december 20 januari 2017
Mätdagar 2017  
18 januari 20 februari
15 februari 20 mars
15 mars 20 april
19 april 19 maj
17 maj 20 juni
14 juni 20 juli
19 juli 21 augusti
16 augusti 20 september
13 september 20 oktober

Vanliga frågor

Jag har tappat bort mina inloggningsuppgifter, hur får jag nya?

Kontakta oss via insamling.kskv@scb.se eller på telefonnummer 010-479 66 10 så får du uppgifterna igen. Glöm inte att ange organisationsnummer eller CFAR-nummer när du kontaktar oss.

Hur ändrar jag kontaktperson?

Du ändrar kontaktperson genom att logga in via ”Lämna dina uppgifter”. Det går också bra att kontakta oss via insamling.kskv@scb.se eller på telefonnummer 010-479 66 10.

Kan jag få längre tid på mig?

Kontakta oss om du inte hinner skicka in blanketten till sista svarsdatum. Normalt sett kan svarstiden förlängas med 10 dagar. Glöm inte att ange organisationsnummer eller CFAR-nummer.

Kan ni  inte fråga någon annan istället?

Nej, det kan vi inte. En förutsättning för tillförlitlig statistik är att de utvalda företagen medverkar i undersökningen. Utvalda företag som inte medverkar kan inte ersättas av andra utan bidrar istället till undersökningens bortfall. Statistik med högt bortfall riskerar att bli missvisande, och kan leda till att företrädare för stat och näringsliv, opinionsbildare och andra användare fattar beslut på felaktigt beslutsunderlag.

Måste jag svara?

Ja, det är en lagstadgad skyldighet att lämna uppgifter till denna undersökning. Lagen 2001:99 om den officiella statistiken (SFS 2001:99)  reglerar vilka uppgifter som statistikansvariga myndigheter får samla in med uppgiftsskyldighet. De företag som inte skickar in uppgifter kan tilldömas att betala vite.

Vad är CFAR-nummer?

Varje arbetsställe har ett unikt 8-siffrigt CFAR-nummer som är tilldelat av SCB. Med arbetsställe avses varje adress där verksamhet bedrivs. Uppdelningen på olika arbetsställen är viktig för att SCB ska kunna göra en korrekt statistikredovisning på bransch och regional nivå.

Observera att CFAR-nummer inte ska förväxlas med det arbetsställenummer som företag med fler än ett arbetsställe använder vid redovisning av kontrolluppgifter.

Om du saknar CFAR-nummer för ett arbetsställe kan du använda vår sökfunktion:
Sökfunktion för Cfar-nummer

Kan ni ta emot uppgifterna via fil?

Ja, kontakta oss via insamling.kskv@scb.se eller på telefonnummer 010-479 66 10 för mer information.

Hur gör jag för att få en pappersblankett för att lämna mina uppgifter?

Om du vill lämna uppgifter på pappersblankett kontakta du oss via e-post insamling.kskv@scb.se eller telefon 010-479 66 10. Glöm inte att ange organisationsnummer eller CFAR-nummer om du skickar e-post.

Vad används mina uppgifter till?

Av ditt och andras svar sammanställer vi varje kvartal statistik vars syfte är att snabbt visa förändringar på arbetsmarknaden. Statistiken används exempelvis vid konjunkturbedömningar av bland annat myndigheter och departement och ingår i den Europeiska Unionens gemensamma arbetsmarknadsstatistik.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultaten publiceras kvartalsvis fyra gånger per år omkring sex veckor efter sista mätmånadens slut. Publiceringsmånaderna är: maj, augusti, november och februari. Resultaten publiceras på SCB:s webbplats under ämnesområdet Arbetsmarknad.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99)  om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100)  om den officiella statistiken och av SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2000:26) (pdf). Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) . Vid publicering kommer inga enskilda företag/arbetsställen att kunna identifieras. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Kortadress: http://www.scb.se/kso

Se även

Kontakta oss

010-479 66 10
insamling.kskv@scb.se

Fax 010-479 70 87

Vardagar
08.00–16.30