På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Nationell trygghetsundersökning

Regeringen har gett Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att undersöka människors upplevelser av trygghet och erfarenheter av utsatthet för brott. Dina och andras erfarenheter är ett viktigt underlag i arbetet med att öka tryggheten och minska brottslig­heten och för att utveckla rätts­väsendet.

20 000 personer i Sverige, i åldern 15–79 år har slumpmässigt blivit utvald att delta i årets under­sökning. Svaren som samlas in samman­ställs till statistik och statistiken ger en bild av situationen i landet.

Det är givetvis frivilligt att delta, men det är viktigt att just du medverkar för att få en rätt­visande bild av situationen i landet.

Exempel på frågor som ställs under intervjun är:

  • Hur trygg eller otrygg känner du dig om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor?
  • Har någon under det senaste året brutit sig in i din bostad för att stjäla något?
  • Vilket förtroende har du för polisen?

Om du har drabbats av brott och behöver någon att prata med om dina upplevelser kan du vända dig till Brott­soffer­jourernas telefon­central, 0200‑21 20 19, eller Kvinnofridslinjen, 020‑50 50 50.

Ta del av den färdiga statistiken

Brå kommer att sammanställa dina svar med svaren från alla andra som deltar i undersökningen till statistik. Statistiken publiceras i tabeller, diagram och texter som beskriver statistiken. Det kommer aldrig att framgå vad just du har svarat. Undersökningens resultat kommer att publiceras i rapporter och på Brå:s webbplats.

Juridisk information

Svaren som du lämnar i intervjun och även de uppgifter som hämtas från SCB:s register skyddas av reglerna i offentlighets‑ och sekretess­lagen (2009:400) .

Statistiksekretessen enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)  innebär att den personal på SCB och Brå som arbetar med undersökningen omfattas av reglerna om handlingssekretess och tystnadsplikt.

Kortadress: http://www.scb.se/trygg

Kontakta oss

Eva-Marie Gustafsson
010-479 66 91
eva-marie.gustafsson@scb.se

Ulf Johansson
010-479 63 76
ulf.johansson@scb.se